Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


        Για την απόκτηση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 

  • Με το ακαδημαϊκό σας email, που θα λάβετε από τη Γραμματεία,  επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr  Φοιτητικά – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες και υποβάλετε την αίτησή σας στην ειδική πλατφόρμα. Προσοχή: Θα πρέπει να καταχωρείτε τη μόνιμη δ/νση κατοικίας και τον καλλικρατικό σας δήμο για να έχετε έκπτωση και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όταν διαμένετε εκτός Θεσσαλονίκης. Η ταυτότητά σας εκδίδεται εντός 5 περίπου ημερών και ενημερώνεστε για το σημείο παραλαβής.

 

  •  Εάν χάσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ταυτότητας.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font