Ακροάσεις Πρωτοετών


Σύμφωνα με την απόφαση της υπ' αρίθμ. 25/21.07.2020  Συνέλευσης του Τμήματος και βάσει του Κανονισμού Α΄ Κύκλου Σπουδών:

Με την εισαγωγή σας στο Τμήμα θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσετε από τη διαδικασία της ΑΚΡΟΑΣΗΣ σύμφωνα με το πρόγραμμα του παρακάτω πίνακα:  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ-ΚΙΘΑΡΑ Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 15:00-19:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, Ισόγειο
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ/ΦΩΝΗ Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 14:00-19:00 19:00-22:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 4 Όρ.ΚΖ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, Ισόγειο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 15:00-17:00 ΓΡΑΦΕΙΟ 409, 4ος Όρ. ΚΖ Κτήριο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 10:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, Ισόγειο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 12:00-14:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, Ισόγειο
ΕΓΧΟΡΔΑ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΑΡΠΑ Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 14:00-22:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, Ισόγειο

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 10:00-13:00 ΑΙΘΟΥΣΑ 12, Ισόγειο
ΠΝΕΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020 14:00-17:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ,Ισόγειο
ΠΙΑΝΟ Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 10:00-18:00

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ,Ισόγειο

ΜΟΝΩΔΙΑ Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 12:00-14:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ,Ισόγειο
ΣΥΝΘΕΣΗ Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020  19:30 ΓΡΑΦΕΙΟ 411, 4ος Όρ. ΚΖ Κτήριο

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που την ανωτέρω περίοδο τεθούν σε εφαρμογή μέτρα πρόληψης διάδοσης του Covid 19, που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή των ανωτέρω ακροάσεων, θα εκδοθεί ανακοίνωση με τις προσαρμογές που απαιτούνται.


Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονική σας εγγραφή  και κατά την πρώτη επίσκεψη σας στη γραμματεία  θα πρέπει να δηλώσετε την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ που ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε (ευρωπαϊκή ή σύγχρονη ή βυζαντινή ή παραδοσιακή) και το/τα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/Α στο/α οποίο/α θα πιστοποιηθεί το επίπεδό σας (π.χ. έγχορδα, ή παραδοσιακό όργανο ή μονωδία ή πιάνο ή ορχήστρα ή ακορντεόν ή κιθάρα κ.λπ), ώστε να καταρτιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ακροάσεων.

Η διαδικασία της ΑΚΡΟΑΣΗΣ δεν είναι εξέταση, αλλά πιστοποιεί το επίπεδό σας ώστε ανάλογα με τις καλλιτεχνικές σας δεξιότητες να ενταχθείτε είτε σε επιμέρους Ειδίκευση, είτε στο πρόγραμμα των Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών-Μουσικής Εκπαίδευσης (ΕΜΣ-ΜΕ). Επομένως, το αποτέλεσμα της ακρόασης είναι σημαντικό για να γνωρίζετε στη συνέχεια ποιο πρόγραμμα σπουδών θα ακολουθήσετε, ποια μαθήματα θα δηλώσετε κ.λπ.

Σε περίπτωση που ενταχθείτε στις ΕΜΣ-ΜΕ, και αφού διανύσετε ένα ακαδημαϊκό έτος, έχετε το δικαίωμα να λάβετε και πάλι μέρος στη διαδικασία της Ακρόασης, τον Ιούνιο ή και τον Σεπτέμβριο, για να πιστοποιηθεί εάν είστε έτοιμος για ένταξη σε Ειδίκευση. Εάν δεν συμμετέχετε στην Ακρόαση ή εάν δεν κριθείτε έτοιμος για την Ειδίκευση, συνεχίζετε στο πρόγραμμα των ΕΜΣ-ΜΕ και δεν έχετε πλέον δικαίωμα ένταξης στην Ειδίκευση.

 

Τί πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα της ακρόασης!

Για τη συμμετοχή σας σε ακροάσεις επιλογής Καλλιτεχνικού Αντικειμένου ή Ειδίκευσης, απαιτείται υποβολή εντύπου σε τρία (3) αντίγραφα στην Επιτροπή ακροάσεων, το οποίο περιέχει:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με τις σπουδές και την μέχρι τώρα καλλιτεχνική     δραστηριότητα του υποψηφίου  και

2. το πρόγραμμα που θα ερμηνευθεί (μουσικό κείμενο).

Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να τα παραδίδετε στα μέλη της Επιτροπής πριν από την έναρξη της ακρόασης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να μην αποδέχεται συμμετοχή όσων δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά έντυπα (βιογραφική σημείωμα και πρόγραμμα). Οι επιτυχόντες φοιτητές σε περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικού Αντικειμένου πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως στη Γραμματεία το Καλλιτεχνικό Αντικείμενο της προτίμησής τους.

 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία των ειδικεύσεων αποτελούν:

η ύπαρξη πιστώσεων για την απόκτηση του κρίσιμου έμψυχου δυναμικού, το εγκεκριμένο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και η ύπαρξη ενδιαφερόμενων φοιτητών.

 

ΥΛΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

(i) Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής(κλασικής) Μουσικής

ΜΟΝΩΔΙΑ

α)Μία aria antica
β)Μία άρια από όπερα
γ)Ένα lied
δ)Ένα τραγούδι / έργο από τη λόγια Ελληνική δημιουργία

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Αγγελική Καθαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: angelica@cathariou.com

ΠΙΑΝΟ
α) Δύο έργα διαφορετικών εποχών.
β) Μία δεξιοτεχνική σπουδή.
Διάρκεια: τουλάχιστον 15 λεπτά από μνήμης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες Παπαματθαίου-Μάτσκε Ούβε και Πετρίν  Ιγκόρ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: um@uom.gripetrin@uom.edu.gr

ΚΙΘΑΡΑ (Ειδίκευση η Καλλιτεχνικό Αντικείμενο)
Σημείωση: Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κλασική κιθάρα κατά τις σπουδές τους στο τμήμα ΜΕΤ, θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά από ακρόαση, είτε επιθυμούν να ενταχτούν στην ειδίκευση κιθάρας είτε όχι. Συνιστάται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την κυρία Έλενα Παπανδρέου (papandre@uom.edu.gr) και να στείλουν ηχογράφηση τους, ώστε να πάρουν μια γνώμη πριν κάνουν αίτηση για το τμήμα ΜΕΤ. Η τελική απόφαση όμως θα παρθεί από την επιτροπή κατά την ακρόαση, τις πρώτες μέρες μετά την εισαγωγή τους και πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συνολικές θέσεις είναι περιορισμένες.

Πρόγραμμα για Ειδίκευση
Κατά την ακρόαση για την εισαγωγή στην ειδίκευση της κιθάρας, ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα περίπου 15-20 λεπτών που περιλαμβάνει: 

α) ένα μέρος από ένα έργο του J. S. Bach, κατά προτίμηση το Πρελούδιο από μια Σουίτα για λαούτο, η τη Φούγκα απο το Preludio-Fugue-Allegro BWV 998, η τη Φούγκα BWV 1000

β) ένα από τα εξής έργα:
- F. Sor Grand Solo
- M. Giuliani Grande Ouverture
- D. Aguado Rondo op.2 No.2
- F. Moreno-Torroba Sonatina
- M. Castelnuovo-Tedesco Capriccio Diabolico
- J. Rodrigo Invocation y Danza
ή ένα έργο ανάλογης δυσκολίας

γ) ένα έργο η σπουδή της επιλογής του εξεταζόμενου

Η εκτέλεση από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα ληφθεί υπ' όψιν.

Πρόγραμμα για Καλλιτεχνικό Αντικείμενο
Κατά την ακρόαση για την ένταξη στο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο με τίτλο "Εργαστήρι Κιθάρας", ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει ελεύθερο πρόγραμμα περίπου 10 λεπτών.

Η εκτέλεση από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική.

ΑΡΠΑ

Πρόγραμμα τεχνικών δυνατοτήτων του υποψηφίου διάρκειας 10-15΄με ρεπερτόριο διαφορετικών εποχών και ύφους.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δημήτριο Χανδράκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dchand@uom.edu.gr

ΒΙΟΛΙ
α) J.S. Bach (2 μέρη από μία από τις Σονάτες ή Παρτίτες για σόλο βιολί)
β) Μία σπουδή (Dont, Kreutzer από ΝΟ 26 - 42, Rode, Gavinies, Wieniawski L' ecole moderne,Paganini Caprices op. 1)
γ) Το πρώτο μέρος ενός από τα μεγάλα κονσέρτα για βιολί και ορχήστρα (Beethoven, Brahms, Dvorak, Tschaikowsky, Sibelius, Schostakovich 1 & 2, Mendelsshon, Bartok 2, Alban Berg κ.λ.π.) ή ενός κονσέρτου Mozart (ΝΟ 3, 4, 5).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δημήτριο Χανδράκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dchand@uom.edu.gr

ΒΙΟΛΑ
α) Μία κλίμακα σε τρεις οκτάβες (από όλες τις μείζονες και ελάσσονες, με αρπέζ), σε ταχύτητα: τέταρτο= 92, σε ρυθμικά σχήματα δεκάτων έκτων και τριήχων ογδόων.
β) Δύο μέρη από μία από τις σουίτες του J. S. Bach για σόλο βιολοντσέλο ή Πρώτο μέρος Σονάτας
γ)Πρώτο μέρος από ένα από τα κονσέρτα: J.Christian Bach, Zelter, Hofmeister, Stamitz.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δημήτριο Χανδράκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dchand@uom.edu.gr

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ
α) J.S. Bach (1 ή 2 μέρη από μία από τις Σουΐτες)
β) Μία Άσκηση (Duport, Popper, Grutzmacher, Dotzauer)
γ) Ένα δεξιοτεχνικό έργο ή το πρώτο μέρος ενός κονσέρτου

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δημήτριο Πάτρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpatras@uom.edu.gr

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ
α) Κλίμακες και αρπισμοί: μι - φα και σολ μείζονες, μι - φα και σολ ελάσσονες μελωδικές, σε δύο οκτάβες. Με αργή ρυθμική αγωγή (το τέταρτο=60), σε όγδοα. Οι αρπισμοί σε όγδοα δύο-δύο δεμένα και σε τρίηχα ογδόων χωριστά.
β) Mία (1) από τις προτεινόμενες σπουδές αριθ. 2,6,12,13,23,25,26,30 OTTO RUHM "Progressive Etuden fur Kontrabass", τχ.1 (εκδ. Doblinger).
γ) Ελεύθερη επιλογή: πρώτο και δεύτερο μέρος (αργό-γρήγορο) μιας σονάτας εποχής μπαρόκ, ή πρώτο μέρος (γρήγορο) ενός κονσέρτου, ή ένα κομμάτι με συνοδεία πιάνου.
Διάρκεια: 15 - 20 λεπτά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ευγένιο Πολίτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: politise@uom.edu.gr

ΦΛΑΟΥΤΟ
Τρία έργα από τις τέσσερις διαφορετικές εποχές διάρκειας 20'.
α) Έργο εποχής μπαρόκ, 1ο & 2ο μέρος (βαθμού δυσκολίας J.S. Bach σονάτα σε ντο μείζονα BWV 1033, C.Ph.E. Bach σονάτα σε σολ ελάσσων (καταχωριζόμενο ως BWV 1020), G. Pergolesi Concerto σε σολ μείζονα)
β) Έργο κλασικής εποχής (βαθμού δυσκολίας W.A. Mozart Rondo σε ρε μείζονα KV 373, A. Roessler-Rosetti Concerto σε ρε μείζονα)
γ) Κομμάτι ρομαντικής εποχής ή έργο γαλλικής σχολής (βαθμού δυσκολίας M. Reger Allegretto, C. Reinecke Ballade, M. Ravel Piece en forme de Habanera, A. Roussel Joueurs de flute: Pan & Tityre, E. Bozza Soir dans les montagnes)
δ) Κομμάτι του 20ου & 21ου αιώνα (βαθμού δυσκολίας P. Hindemith 8 Stuecke, K. Fukushima Mei, W. Offermans For the Contemporary Flutist, I. Yun Salomon)

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κατρίν-Αννέτε Τσεντς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katze@uom.edu.gr

ΌΜΠΟΕ
α) Μία από τις μείζονες ή ελάσσονες κλίμακες έως 5 υφέσεις ή 5 διέσεις, σε έκταση από ντο χαμηλό έως μι ύφεση (3 βοηθητικές γραμμές πάνω από το πεντάγραμμο), δυναμική f / mf, ταχύτητα τέταρτο=60, ρυθμικές αξίες: τέταρτα, όγδοα, τρίηχα ογδόων, δέκατα έκτα. Άρθρωση: όλα legato και όλα χωριστά. Όλα από μνήμης.
β) .Μία σπουδή του Ludwig Wiedemann από το βιβλίο "45 Etudes for Oboe", εκδ. Kalmus ή Breitkopf & Haertel, επιλογή του υποψηφίου από τους εξής αριθμούς: 6, 9, 10, 12, 18, 25, 28, 29, 30.
γ) Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο για όμποε της εποχής μπαρόκ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κωνσταντίνο Χασιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: khass@uom.edu.gr

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
α) Κονσέρτο κλασικής περιόδου (1ο μέρος).
β) Σονάτα ή κονσέρτο ρομαντικής περιόδου (1ο και 2ο μέρος).
γ) Μοντέρνο κομμάτι για σόλο κλαρινέτο ή με συνοδεία πιάνου.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Μιλτιάδη Μουμουλίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: miltos11@gmail.com

ΣΑΞΟΦΩΝΟ
α) Όλες οι μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, σε όλη την έκταση του σαξοφώνου λεγκάτο και στακάτο. Τέμπο 90 με 16α.
β) Όλες οι μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες, όπως παραπάνω.
γ)Ένα μέρος από κονσέρτο, σονάτα ή φαντασία, ανάλογο του Jean Absil : "Fantasie Caprice".
δ) Μία κλασική ή τζαζ σπουδή από το βιβλίο: Δ. Βασιλάκη - "Μελέτη Σαξοφώνου" ή ανάλογο.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Ζέρβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a-zervas@uom.edu.gr

 

ΦΑΓΚΟΤΟ
α) Κλίμακες: Μία από τις μείζονες και ελάσσονες με τα αντίστοιχα αρπέζ μέχρι 5 υφέσεις και διέσεις, σε όγδοα και όγδοα τριήχων. [T] το τέταρτο=60. Σε δύο παραλλαγές άρθρωσης, ενωμένα (legato) και χωριστά. Όλα από μνήμης.
β) Μία (1) Σπουδή (επιλογή ενός από τα επόμενα ή άλλου ίδιας δυσκολίας)
KOPPRASCH, 60 Σπουδές
NEUKIRCHNER, Σπουδές τεύχος 2, μια από τις 31 έως 50
WEISSENBORN, Σπουδές τεύχος 2
MILDE (Scales and arpeggios)
γ) Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο της εποχής μπαρόκ.
δ) Ένα κομμάτι ή μέρος έργου από οποιαδήποτε στυλιστική περίοδο, εκτός του μπαρόκ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κωνσταντίνο Χασιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: khass@uom.edu.gr

ΚΟΡΝΟ
α) ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές).
     Εκτέλεση legato - staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα
β) Μία (1) σύντομη σπουδή για φυσικό κόρνο, σε φα κόρνο.
γ) Μία σπουδή από τη μέθοδο Gallay, τεύχος 1, εκτός από τις αρ. 1 και αρ.2.
δ) Από τα κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα του W. A. Mozart, εκτός από το Κονσέρτο αρ.     1, ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Ζέρβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a-zervas@uom.edu.gr

ΤΡΟΜΠΕΤΑ
α) ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες.
Εκτέλεση legato - staccato και αρπισμοί σε τέταρτα και όγδοα
β) Μία (1) Σπουδή από τις 14 «χαρακτηριστικές σπουδές» που περιλαμβάνονται στη μέθοδο ARBAN για τρομπέτα, εκδόσεις CARL FISCHER.
γ) Ένα (1) Κονσέρτο (επιλογή ενός από τα επόμενα):
(Ζητείται ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος)
Haydn, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα
Hummel, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Ζέρβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a-zervas@uom.edu.gr

ΤΡΟΜΠΟΝΙ
α) ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές)
    Εκτέλεση legato - staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα.
β) Μία σπουδή από το βιβλίο του Blazevich
γ) Kοντσέρτo David 1o και 2ο μέρος

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Ζέρβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a-zervas@uom.edu.gr

ΤΟΥΜΠΑ

Τούμπα F/Eb

  1. Sonata in g mol (H. Eccles), Concerto in g-mol (G.F. Händel), Concerto in d mol (T. Albinoni), 
  2. Tuba Concerto (A. Arutiunian), Concerto in 1 movement (A. Lebedev),  Sonata für bastuba und Klavier (P.Hindemith), Concerto for Tuba (R.V.Williams), 
  3. Sonata for tuba and piano (B. Broughton), Adagio-Allegro (R.Schumann), Concertino for Tuba (J. Koetsier).

    (Επιλογή, τουλάχιστο 2 από τα παραπάνω έργα)

Τούμπα C/Bb

  1. Σπουδές  M.Bordogni, V. Blazhevich, C.Kopprasch, H. Tyrell
  2. Tuba Concerto (E. Gregson), Adante and Rondo (A. Capuzzi) 
  3. Ορχηστρικά αποσπάσματα: Sinfonie Nr.7 (A. Bruckner), Das Reingold (R. Wagner), Die Walküre (R. Wagner), Romeo und Julia (S. Prokofiev)  

    (Επιλογή, τουλάχιστο 2 απο τα παραπάνω έργα, απο διαφορετικές κατηγορίες το κάθε έργο)

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Ζέρβα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a-zervas@uom.edu.gr

ΚΡΟΥΣΤΑ
Τύμπανα (Ενδεικτικά):
MITCHELL PETERS: Σπουδές για 4 τύμπανα
RICHARD HOCHRAINER: Νο 38 - Νο 53 (heft 1)
DOBRI PALIEF: ένα μέρος από την Folklore Suite κατ΄επιλογή
JOHN BECK: ένα μέρος από την σονάτα για τύμπανα κατ΄επιλογή.

Ταμπούρο (Ενδεικτικά):
HEINRICH KNAUER (kleine trommelschule)
Μία άσκηση από το Νο 22 μέχρι τέλος ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή (άλλου παιδαγωγού) με την προϋπόθεση διπλού μέχρι τετραπλού φλάμ και την ύπαρξη ρούλου στην σπουδή.

Βιμπράφωνο (Ενδεικτικά):
DAVID FRIEDΜΑΝ (Vibraphone technique): Μία από τις τελευταίες ασκήσεις του βιβλίου με 2 ή με 4 μπαγκέτες, ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή του ιδίου επιπέδου άλλου παιδαγωγού (βλ. MAX FELDMAN - 8η σελίδα, ή Closer - ALL ALONE BY THE VIBRAPHONE, σελ.14)

Μαρίμπα - Ξυλόφωνο (Ενδεικτικά):
J.S.BACH - από το κονσέρτο για βιολί σε λα ελάσσονα το 1ο μέρος προσαρμοσμένο για μαρίμπα από τον James Moore, ή Toshiri Mayuzumi - από το Concertino for Xylophone and Orchestra το presto, ή Mitchell Peters - Yellow after the rain για 4 μπαγκέτες.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αναστάσιο Βασιλειάδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anbasil@uom.edu.gr

 

(ii) Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

α) Καταβασίες Θεοφανείων, Ήχος β΄ και πλ. β΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου

β) Δοξολογία, Ήχος α΄, Ιακώβου Πρωτοψάλτου

γ) Πολυέλεος "Δούλοι Κύριον", Ήχος πλ. δ΄, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

δ) Χερουβικό της Εβδομάδος, Ήχος βαρύς, Πέτρου Λαμπαδαρίου

ε) Απαγγελία εκ πρώτης όψεως

στ) Απαγγελία Προσομοίων και Ειρμών από ποιητικό κείμενο

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Τροπικά των εκτελουμένων μαθημάτων

Βιβλιογραφία:

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832.

ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το οκτάηχον σύστημα της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1947.

ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1917.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον π. Κυριάκο Νεκτάριο Πάρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nektarpsalmodia@gmail.com

 


(iii) Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής

 Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν:

- έντυπο πρόγραμμα σε 3 αντίτυπα με το περιεχόμενο της ακρόασης. Να περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το πρόγραμμα ακρόασης με τα αντίστοιχα μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών και με τις αντίστοιχες παρτιτούρες.

 

ΒΙΟΛΙ

α) Τρία (3) διαφορετικά μεταξύ τους, μουσικά κομμάτια, διαφορετικής ρυθμικής αγωγής, (3,4,5,6,7,8,9,/8) και σε 3 διαφορετικές ταχύτητες (μεσαίο, αργό, γρήγορο) από την οργανική παράδοση του βιολιού (μπάλλοι, ζεμπέκικα, συρτά, καλαματιανά, χασάπικα κ.α.)
β) Ένα (1) μελωδικό αυτοσχεδιασμό σε ελεύθερη φόρμα, (ταξίμι) χωρίς ρυθμό (αλλά με ισοκράτημα).
γ) Δύο (2) μουσικά κομμάτια που προέρχονται από τον τόπο ή το ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα της καταγωγής του εξεταζόμενου (σε διαφορετική ταχύτητα και ρυθμό).

Απαιτείται έντυπο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει:
α) βιογραφικά στοιχεία (όλο το ρεπερτόριο που διαθέτει ο μαθητής)
β) καταγραφή του προγράμματος σε ευρωπαϊκή σημειογραφία.
γ) το πρόγραμμα αναλυτικά.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.sinopoulos@gmail.com


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ως πιθανά τραγούδια προτείνονται:
α)  Απάνω στην Τριανταφυλλιά: Τραγούδι Πολυγύρου Χαλκιδικής - (CD, Πολύγυρος)
β) Βρέχ' ο Θιός κι βρέχουμι - (CD, Πολύγυρος)
γ) Ξενητεμένο μου Πουλί - (Δίσκος, Τραγούδια της Ξενιτιάς)
δ) Του Ναύτη η μάνα - (Δίσκος, Τραγούδια της Ξενιτιάς)
ε)  Το μοιρολόι της Παναγιάς (Θράκη) - (Τα Πασχαλιάτικα, CD A no.14)
στ) Στο χωρίον Μεταξάδες
ζ) Τώρα που στήσαν το χορό.
η)  Νά'σαν τα νειάτα δυό φορές.
Ή άλλα τραγούδια ανάλογης δυσκολίας από:
-CD Πολύγυρος: Παραδοσιακά τραγούδια του Πολυγύρου. Χορωδία Πολιτιστικού συλλόγου Πολυγύρου. Πολιτιστικός σύλλογος Πολυγύρου
-Δίσκος, Τραγούδια της Ξενιτιάς: επιλογή -επιμέλεια Δόμνα Σαμίου - Λάμπρος Λιάβας.
-CD, Τα Πασχαλιάτικα: Συλλογή -Επιλογή-Μουσική Επιμέλεια: Δόμνα Σαμίου.
Διάρκεια: 10 - 15 λεπτά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.sinopoulos@gmail.com


ΚΑΝΟΝΑΚΙ

Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει:
α)Τρία κομμάτια της επιλογής του από την Ελληνική, κατά προτίμηση, μουσικήπαράδοση (Οργανικοί σκοποί και τραγούδια διαφορετικού ύφους και επιπέδουδυσκολίας που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις γνώσεις του υποψηφίου ως προς τοκανονάκι)

β)Έναν τροπικό αυτοσχεδιασμό ελεύθερης διάρκειας, είτε ως αυτόνομο μουσικόκομμάτι, είτε ως εισαγωγή για ένα από τα υπόλοιπα κομμάτια του προγράμματος.
γ) ενημέρωση - συνέντευξη


ΚΛΑΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΙ

Κλίμακες: έως 3 αλλοιώσεις, οκτάβες 3, χρωματική, τεχνική γλώσσας, κέντημα ταιτά, τρίλιες - γκρουπέτα, γλυσάντα.
Μετρικά: 1. ολόκληρα - μισά - τέταρτα - δέκατα έκτα, 2. παύσεις, 3. τρίηχα, 4. συγκοπή, 5. παρεστιγμένο.
Ρυθμικά: 2,3,4,5/4 - 5,6,7,9/8
Ήχοι: μαλακού - σκληρού διατόνου. Χρωματικοί και τα αντίστοιχα μακάμ σε δύο κουρδίσματα (μανσούρ και σουπουρντέ)
Πεντατονικές κλίμακες α, β, γ
Περιοχές: 1. Ήπειρος, 2. Θράκη - Μακεδονία, 3. Μικρά Ασία - Κύπρος - νησιά Αιγαίου, 4. Λοιπή στεριανή Ελλάδα και Ιόνια νησιά
Εξετάσεις: Τέσσερα κομμάτια (ένα από κάθε μεγάλη περιοχή)
Γραμμένα σε πεντάγραμμο και αναλυμένα έτσι ώστε να διαφαίνεται η παραπάνω ύλη. Προφορική και γραπτή εξέταση ώστε να διαπιστωθεί ότι ο εξεταζόμενος ακούει και πατάει στα διαστήματα καθώς και γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει στο επίπεδο της παραπάνω ύλης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γερμανό Αχαλινοτόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manosachalin@gmail.com


ΚΡΟΥΣΤΑ

Ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο απο τα παρακάτω κρουστά όργαναγια να εξεταστεί:
α) νταούλι β) Ηπειρώτικο ντέφι γ)Αράβικη νταραμπούκα δ)Τουρκικοτουμπελέκι ε)Μπεντίρ-Νταιρές στ)Ρεκ

Πάνω σε αυτά θα του ζητηθεί να αναπτύξει δύο ρυθμούς για δύο απο τις παρακάτωπεριοχές:
α ) Πόντος( Π.χ. τικ, διπάτ και άλλα)
β) Θράκη(Π.χ. Ζωναράδικος, μαντηλάτος, κ.α.)

γ)Μακεδονία(Π.χ. Λεβέντικος, ράικος, συρτός, κ.α.)

δ) Ηπειρος(Π.χ. Πωγωνίσιος, Ζαγορίσιος, τσάμικο κ.α.)

ε) Μικρά Ασία(Π.χ. Τσιφτετέλι, καρσιλαμάς, ζειμπέκικος κ.α.)

Σε κάθε ένα απο τους ρυθμούς που θα επιλεχθούν θα ζητηθεί η ανάπτυξη για κάποιαμέτρα του βασικού ρυθμού, καθώς και δύο παραλλαγές σε ροή( Π.χ 12 μέτρα βάση-4μέτρα 1η παραλλαγή-12 μέτρα βάση-4 μέτρα 2η παραλλαγή)
Τέλος θα ζητηθεί ένας μικρός αυτοσχεδιασμός σε καποιο ρυθμό της αρεσκείας του φοιτητή.
Ο εξεταζόμενος αν θέλει μπορεί να παίξει συνοδεία άλλων μουσικών όλα ταπαραπάνω.


ΛΑΟΥΤΟ

Ο εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
α) Οργανικός σκοπός ή συνοδεία τραγουδιού με μεικτό μέτρο από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης (Μπαϊντούσκα, Ζωναράδικο, Συγκαθιστός...) ή της Μακεδονίας (Ράϊκος, Πατρούνινο, Καλαματιανό...).
β) Οργανικός Σκοπός ή συνοδεία τραγουδιού από την περιοχή της Κρήτης (Πεντοζάλης, Κρητικός συρτός...) ή της Δωδεκανήσου (Μπάλος, Πηδηχτός...)
γ) Οργανικός Σκοπός ή συνοδεία τραγουδιού από την περιοχή της Ηπείρου (Πογωνίσια, Ζαγορίσια, Ηπειρώτικο τσάμικο) ή της Θεσσαλίας (Τσάμικο, Μπεράτι...)
δ) Ένας τροπικός αυτοσχεδιασμός ελεύθερης διάρκειας, είτε ως αυτόνομο μουσικό κομμάτι, είτε ως εισαγωγή για ένα από τα υπόλοιπα κομμάτια του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.sinopoulos@gmail.com


ΛΥΡΑ (Πόντου, Κρήτης, Θράκης, Καππαδοκίας, Κωνσταντινούπολης)

Η «ακρόαση - ένταξη» ολοκληρώνεται με την επιτυχή έκβαση από δύο επί μένους διαδικασίες, συναφείς ως προς τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο, διαφορετικές ως προς την προτεραιότητα και το χρόνο διεξαγωγής.

α)   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  1. Βαθμός ανταπόκριση στη φύση της λυρωδικής τέχνης
  2. Συζήτηση/ενημέρωση για της σπουδές και προοπτικές της ειδίκευσης
  3. Απαραίτητες διευκρινίσεις για την δεύτερη διαδικασία.

β)   ΑΚΡΟΑΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
      Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα 30 λεπτών οργανικής/φωνητικής         εκτέλεσης (ρεσιτάλ λύρας) που περιλαμβάνει:
     1. 2 παραλλαγές (Πόντου) και 2 άσματα από τον ακριτικό κύκλο.
     2. 2 χοροί από τον χορευτικό κύκλο και χορός πυρρίχη
     3. ενότητα 3 κομματιών από άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου (λ.χ. Μ. Ασία, Αιγαίο,          Κρήτη κ.α.)
     4. τόπος αυτοσχεδιάσματος (κατ' επιλογή του ιδίου ή και κατ' υπόδειξη της επιτροπής               ακρόασης)

  * Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου) είναι απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.sinopoulos@gmail.com


ΝΕΪ

α) Ένας αυτοσχεδιασμός σε ένα μακάμ
β) Δύο πρώτοι χανέδες και τεσλίμ από ένα pesrev
γ) Ένα saz semai
δ) Ένα ilahi
ε) Ένα οργανικό σκοπό ή τραγούδι από Μικρά Ασία

ΟΥΤΙ
Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα μέγιστης διάρκειας 20 λεπτών στο ούτι (με ή χωρίς συνοδεία) που να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Έναν οργανικό σκοπό από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης (κατά προτίμησησε πεντάσημο, επτάσημο ή εννιάσημο μέτρο).
β) Έναν οργανικό ή τραγουδιστικό σκοπό από την ευρύτερη λαϊκή μουσική παράδοσητης Μικράς Ασίας ή του Ανατολικού Αιγαίου.
γ) Μία σύνθεση (κατά προτίμηση saz semai ή pesref) από τη λόγια παράδοση της Κωνσταντινούπολης 
δ) Ένα τροπικό αυτοσχεδιασμό (ταξίμι) επάνω σε ένα μουσικό τρόπο (μακάμι) επιλογής.
ε) Ένα σύγχρονο κομμάτι από το διεθνές ρεπερτόριο του οργάνου ή μία ελεύθερη διασκευή για σόλο ούτι.

Σημείωση: Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει τις τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες ρεπερτορίου που προαναφέρονται.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ατζακά Ευθύμιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atzakas@uom.edu.gr


ΠΟΙΗΤΙΚΗ (Τέχνη της Σύνθεσης , Μελοποιία , Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική)

Η «ακρόαση - ένταξη» ολοκληρώνεται με την επιτυχή έκβαση από δύο επί μέρους διαδικασίες, συναφείς ως προς τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο, διαφορετικές ως προς την προτεραιότητα και το χρόνο διεξαγωγής.

Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Βαθμός ανταπόκρισης του ενδιαφερομένου στη φύση της ποιητικής
α) Παρουσίαση φακέλου συνθετικού έργου σε πρωτότυπες παρτιτούρες
   1. έξι (6) τουλάχιστον συνθέσεις - έργα που σχετίζονται μελοποιητικά και υφολογικά με την           ελληνική παραδοσιακή μουσική.
    2. συναφές ακουστικό/οπτικό υλικό
β) Δοκιμή εκτελεστικής-ερμηνευτικής δεξιότητας σε σχέση με το εποπτικό όργανο (παραδοσιακό ή άλλο όργανο) του ενδιαφερομένου.
γ) Απαραίτητες διευκρινίσεις για την δεύτερη (Β) διαδικασία.

Β ΑΚΡΟΑΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Πρόγραμμα 25 λεπτών οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης που περιλαμβάνει:
α) 3 κομμάτια από το ρεπερτόριο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής διαφορετικών    περιοχών
β) 2 κομμάτια - συνθέσεις του ιδίου
γ) ψήγματα αυτοσχεδιασμού (κατ' επιλογή του ιδίου ή και κατ' υπόδειξη της επιτροπής ακρόασης)
Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα σε (3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ( με την επιμέλεια του ιδίου) είναι απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.sinopoulos@gmail.com


ΣΑΝΤΟΥΡΙ

α) Οργανικός σκοπός από την περιοχή της Δωδεκανήσου(σούστα, μπάλος, πηδηχτός).

β) Οργανικός σκοπός από την περιοχή της Λέσβου (κατά προτίμηση σε μέτρο 9/8).

γ) Οργανικός σκοπός από την περιοχή της Θράκης σε μεικτό ρυθμό (σε μέτρο 6/8 ή 7/8)

δ) Συνοδεία τραγουδιού της επιλογής του εξεταζόμενου.

ε) Αυτοσχεδιασμός ελεύθερης διάρκειας ως εισαγωγή ενός απ' τα κομμάτια που θα παρουσιάσει ο εξεταζόμενος.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τέσσερα από τα πέντε κομμάτια που προτείνονται.


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:
α) δύο σκοπούς από την περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας
β) δύο σκοπούς από την περιοχή της Μικράς Ασίας
γ) δύο σκοπούς από την περιοχή της επιλογής του
δ) έναν αυτοσχεδιασμό σε τρόπο της επιλογής του

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικάτου στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στον ταμπουρά,παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ελευθέριο Τσικουρίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eltsikou@uom.gr 

ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:

α)  δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1920 εώς 1940των συνθετών Περιστέρη Σπύρο, Βαμβακάρη Μάρκο, Τσαούς Γιοβάν
β) δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1940 εώς 1960των συνθετών Τσιτσάνη Βασίλη, Παπαϊωάννου Γιάννη, Χιώτη Μανώλη
γ) δύο δεξιοτεχνικές οργανικές συνθέσεις της επιλογής του
δ) έναν αυτοσχεδιασμό σε δρόμο της επιλογής του
Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικάτου στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο τρίχορδο μπουζούκι,παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Ελευθέριο Τσικουρίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eltsikou@uom.gr 


ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΟΝΙ/ΚΟΡΝΕΤΑ/ΤΡΟΜΠΕΤΑ)


α) τρία παραδοσιακά θέματα από δυτική και κεντρική Μακεδονία (Φλώρινα, Κοζάνη, Έδεσσα)
β) έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό πάνω στην παραδοσιακή-βαλκανική μουσική.

 

(iv) Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής


ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

α) Ένα πολυφωνικό έργο.
β) Μία πρωτότυπη σύνθεση για ακορντεόν.
γ)Ένα δεξιοτεχνικό έργο.

Διάρκεια προγράμματος περίπου 15 λεπτά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κωνσταντίνο Ράπτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kraptis@uom.gr

 


ΣΥΝΘΕΣΗ

α) Τουλάχιστο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία ακρόασης:
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τις παρτιτούρες και/ή τις ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις των συνθέσεών του, ο οποίος πρέπει να περιέχει και σύντομο σημείωμα τεκμηρίωσης για κάθε έργο. Ασκήσεις θεωρητικών προσμετρούνται θετικά αλλά δεν γίνονται δεκτές ως συνθέσεις.
β) Ακρόαση:
1. Προφορική υποστήριξη του φακέλου συνθέσεων του υποψηφίου (ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει ένα τουλάχιστο αντίγραφο του φακέλου του σε υλική μορφή· παρτιτούρες και/ή CD/USBstick).
2. Αναγνώριση & σχολιασμός δειγμάτων από παρτιτούρες έργων του 20ου αιώνα (ενδεικτική βιβλιογραφία: ANTHOLOGY OF 20th CENTURY MUSIC, εκδόσεις NORTON)
3. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός σε δοσμένο υλικό με όργανο επιλογής του υποψηφίου.
4. Συνέντευξη η οποία δύναται να περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω σε θέματα μουσικής θεωρίας, οργανογνωσίας, ρυθμικού και/ή μελωδικού σολφέζ, μουσικής σημειογραφίας, ιστορίας & αισθητικής της μουσικής.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γιώργο Κυριακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkyriakakis@uom.edu.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

α)Πιάνο:

· Δύο μέρη, ή δύο αυτοτελή έργα διαφορετικής εποχής.

· Εκτέλεση μιας σκηνής από όπερα της κλασσικής και μιας της ρομαντικής εποχής, από σπαρτίτο, με μαρκάρισμα των φωνών.

· Εκτέλεση ενός μέρους μιας συμφωνίας ελεύθερης επιλογής από παρτιτούρα ορχήστρας (μαέστρου)

· Prima Vista από μια σκηνή όπερας της κλασσικής ή ρομαντικής εποχής όπου θα πρέπει να τραγουδηθούν ταυτόχρονα και οι σολιστικές γραμμές.

· Prima Vista ενός αργού μέρους μιας συμφωνίας της κλασσικής εποχής από παρτιτούρα ορχήστρας (μαέστρου)

 

β)Διεύθυνση:

Διεύθυνση σε δύο πιάνα, δύο από τα παρακάτω έργα τα οποία θα καθορίσει η κριτική επιτροπή:

· J.Brahms, Συμφωνία αρ.1, 4.Μέρος από την αρχή, Adagio έως Piu Andante (μέτρο 30)

· C.Orff, τον χορό (Tanz) αρ.6 από το "Uf dem Anger" της "Carmina Burana".Από την αρχή Pesante έως το τέλος του χορού (2 μέτρα μετά από το αρ.44)

· A.Dvorak, Συμφωνία αρ.9 του "Νέου Κόσμου", 1.Μέρος από την αρχή έως το μέτρο 24, Allegro molto

· W.A.Mozart, Συμφωνία αρ.39 σε Μιb Μείζονα, K.V.543, από την αρχή έως το Allegro

 γ) Ακουστική ικανότητα:


Ακουστικές ασκήσεις σε δύο πιάνα - υπαγόρευση μελωδιών,αρμονικών αλυσίδων,
διαστημάτων, συγχορδιών κλπ.(για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τον διδάσκοντα Καθηγητή).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γεώργιο Βράνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gvranos@uom.edu.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Μουσική διεύθυνση δύο χορωδιακών έργων :

- John Bennet (1575 – 1614)                 Weep mine eyes         (SATB )                      

- Carl Orff (1895 – 1892)                      Odi et amo                  (SATB )                        

Η επιτροπή μπορεί να θέσει ερωτήματα στους υποψηφίους, που αφορούν στη μουσική προετοιμασία, μελέτη, δομή, ερμηνεία και ταυτότητα των έργων.   

Παίξιμο παρτιτούρας – Ανάγνωση παρτιτούρας

- Thomas Tallis (1505 – 1585)  If ye love me   Παίζετε τις 3 φωνές και τραγουδάτε την

τέταρτη σε όλους τους συνδυασμούς.         

- Ανάγνωση παρτιτούρας prima vista            Τραγουδάτε μια φωνή και παίζετε μια

ακόμη (σε άγνωστο έργο).

Τραγούδι

- Μια άρια antique ελεύθερης επιλογής

ή

- Ένα γερμανικό Lied ελεύθερης επιλογής

Πιάνο

Ένα έργο επιπέδου τουλάχιστον Α’ Ανωτέρας (μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Α’ ή Γ’ μέρος σονάτας του Beethoven από το 2ο τεύχος, ή σε 3φωνη φούγκα του J.S.Bach από το 2ο Τεύχος ή σε σπουδή Moscheles, 2ο τεύχος).

Ακουστικές ασκήσεις

- Αναγνώριση μουσικών διαστημάτων σε κάθετη συνήχηση ή διαδοχικά.

- Αναγνώριση αρμονικών συνδέσεων.

Χορωδιακό ρεπερτόριο – χορωδιακή εμπειρία

- Στο βιογραφικό σημείωμα που προσκομίζεται από τον υποψήφιο κατά την ακρόαση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται η προηγούμενη συμμετοχή του σε χορωδία, η πιθανή εμπειρία του ως ερασιτέχνης μαέστρος, οι συναυλίες ως χορωδός/μαέστρος και ένα ενδεικτικό ρεπερτόριο χορωδιακών έργων που γνωρίζει ο υποψήφιος από τη συμμετοχή του σε χορωδία. Ενδέχεται να γίνουν ερωτήσεις σχετικά με το ρεπερτόριο που γνωρίζει.