Διασφάλιση Ακαδημαϊκής Ποιότητας


Το 2014 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από Εξωτερικούς Αξιολογητές, διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) (πρώην ΑΔΙΠ). Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: