Διασφάλιση Ακαδημαϊκής Ποιότητας


Το 2014 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από Εξωτερικούς Αξιολογητές, διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, με ευθύνη της ΑΔΙΠ. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: