Διευκρινήσεις για το πρόγραμμα σπουδών


Για διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών, παρουσιάζονται οι πίνακες του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος για κάθε κατεύθυνση -ειδίκευση εμφανίζοντας μόνο τα μαθήματα του Α΄εξαμήνου.