Εργαστήριο Ποιητικής


 

To Εργαστήριο για την Έρευνα και Ανάπτυξη των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο Ποιητικής) ειδικεύεται στις διδακτικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές και αισθητικές  ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα - επιστημονικά πεδία των Ελληνικών Μουσικών Παραδόσεων καθώς και στους σχετικούς με αυτές τομείς. Ειδικότερα:

 

 • στην εφαρμοσμένη έρευνα των Ελληνικών Μουσικών Παραδόσεων
 • στην ποιητική μουσική δημιουργία και σύνθεση σε διαχρονική προοπτική
 • στα  ποιητικά και πνευματικά  πρότυπα των μουσικών παραδόσεων του Ελληνισμού
 • στη συναφή πράξη αυτοσχεδιασμού, την ερμηνεία και εκτέλεση / επιτέλεση, ανάδειξη και διάδοση, παιδεία και διδασκαλία, διεύθυνση και παραγωγή, σε όλους τους τομείς της επιστημονικής και καλλιτεχνικής περιέργειας και δραστηριότητας, που συνάδουν με το μυθιστορικό, διαχρονικό και διατοπικό γίγνεσθαι τα ηχογεωλογικά τοπία και την μουσικοποιητική δομή, το λόγο και γλώσσα και τις διατροπικές διαλέκτους, την πορεία, μνήμη και φιλοσοφία, την πολιτισμική και πνευματική ταυτότητα και συνοχή των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού.

 



   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font