Γραφείο αποφοίτων


Για την εγγραφή σας στο μεγάλο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου αποφοίτων, παρακαλούμε πατήστε εδώ