Κατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων ΠΡ.ΣΠ. Εκλλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής των Α.Ε.Α.


Πληροφορίες σχετικά με τις κατατακτήριες εξετασεις 2023-2024 θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κατατακτήριες Εξετάσεις

https://www.uom.gr/msa/katatakthries-eksetaseis


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font