Κατατακτήριες Εξετάσεις


 

Σελίδα Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

 • Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
 • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
 • Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;
 • Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων; Προσοχή: Η ύλη έχει ανανεωθεί!
 • Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;
 • Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;
 • Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης
 • Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά
 • Επιτυχόντες 2023
 • Ποιά είναι η διαδικασία των εξετάσεων

Υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ 46935/Ζ1/21-04-2022 Υπουργική απόφαση (Β΄ 2031) και την 21/11-05-2022 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι  απόφοιτοι ΙΕΚ στην Ειδίκευση "Μουσική-Τραγούδι" με την προϋπόθεση ότι θα προκηρυχθούν θέσεις στις κατατακτήριες εξετάσεις για τις ειδικεύσεις "Μονωδία" και "Δημοτικό Τραγούδι" και σε ποσοστό 2% επί του ετήσιου αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους.

 • Αίτηση 
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων ΑΕΙ και AΤΕΙ γίνεται από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα παραδίδουν στην αρμόδια Επιτροπή:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) το πρόγραμμά τους
γ) τις παρτιτούρες των έργων καθώς και αυτές που αφορούν την συνοδεία πιάνου εις διπλούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας msasecr@uom.edu.gr 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία στο τέλος της σελίδας.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

 

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασσικής) Μουσικής

Ακρόαση

6/12/2023

14:00

Αμφιθέατρο Τελετών

Θεωρία & Πρακτική Τονικής Μουσικής

8/12/2023

9:00-12:00

Αίθουσα  15

Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή

11/12/2023

09:00-11:00

Αίθουσα  13

 

 Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής

Ακρόαση

11/12/2023

14:00

Γραφείο 410 (4ος όροφος)

Άσκηση Ακοής-Βυζαντινή Μουσική-Παραλλαγή-Ορθογραφία

11/12/2023

14:00

Γραφείο 410 (4ος όροφος)

Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή

11/12/2023

09:00-11:00

Αίθουσα  13


 Κατεύθυνση Παραδοσιακής  Μουσικής

Ακρόαση

12/12/2023

17:00

Αίθουσα Συνεδριάσεων ΜΕΤ (414)

Εισαγωγή στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή


 Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Ακρόαση

11/12/2023

12:00

Γραφείο 402 (4ος όροφος)

Θεωρία & Πρακτική Τονικής Μουσικής

8/12/2023

9:00-12:00

Αίθουσα  15

Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή

11/12/2023

09:00-11:00

Αίθουσα  13


Οι ειδικεύσεις ανακοινώνονται στα μέσα Οκτωβρίου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απόφαση ΣΤ με αρ. 3/11-10-2023

Αποφασίστηκε η διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων 2023-2024 στα εξής γνωστικά αντικείμενα ανά κατεύθυνση:

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Μουσικής:

 • Άρπα
 • Κλαρινέτο
 • Κόρνο
 • Όμποε
 • Σαξόφωνο
 • Τούμπα
 • Τρομπόνι
 • Φαγκότο
 • Φλάουτο

Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

 • Ακορντεόν

Κατεύθυνση Ελληνική Παραδοσιακή (Ελληνική) Μουσική

 • Ούτι

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής:

Αφορά μόνο πτυχιούχους Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Σχολών

 • Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής

 

 

20/12/2023

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΕΤ (Εγνατίας 156, ημιόροφος), σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς, προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (μπρος-πίσω).

-1 έγχρωμη φωτογραφία (προαιρετικά)

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή προπτυχιακού επιπέδου.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

 

 Επιτυχόντες κρίνονται όσοι συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδων και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Τα αποτελέσματα επιτυχόντων 2023 θα αναρτηθούν εδώ τον Δεκέμβριο του 2023.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

 

(απόφαση ΣΤ 9/20.12.2023)

 

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής

Πάντου Ελένη, Άρπα

 

Κατεύθυνση Παραδοσιακής Μουσικής

Ρουμελιώτη Μαρία-Δανάη, Ούτι

 

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής

Καραμπατζιάς Αθανάσιος, Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής

 

Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Φουτάκης Νικόλαος, Ακορντεόν

 

 

Παρακαλούνται οι παραπάνω να προσέλθουν στη Γραμματεία του τ.ΜΕΤ έως τις 26/1/2024 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους:

 

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (εμπρός-πίσω όψη).

-1 έγχρωμη φωτογραφία.

-Υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr) ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

 

 

 

Από τη Γραμματεία τ.ΜΕΤ, 20.12.2023

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα Ειδίκευσης για την οποία έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και σε δύο θεωρητικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Τμήμα πρέπει να βαθμολογηθούν πάνω από τη βάση και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η ύλη των εκάστοτε καλλιτεχνικών αντικειμένων και των θεωρητικών μαθημάτων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν έγκαιρα πληροφορηθεί την ύλη στην οποία θα εξετασθούν και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος. Αποκλίσεις από την ύλη ή τη διαδικασία εξέτασης δεν γίνονται δεκτές για κανένα απολύτως λόγο.

Η εξέταση στο μάθημα Eιδίκευσης γίνεται με ακρόαση του υποψηφίου ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο υποψήφιοι οφείλουν κατά την είσοδό τους στο χώρο ακρόασης να παραδίδουν στην επιτροπή αντίγραφο του προγράμματος που έχουν ετοιμάσει και αντίγραφα από τις παρτιτούρες των έργων που αυτό περιλαμβάνει. Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15' και μεγαλύτερη από 20'. Οι ακροάσεις βιντεοσκοπούνται (χωρίς εξαίρεση) και τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης. Το περιεχόμενο της βιντεοσκόπησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης και δεν θα δημοσιεύεται ή παραχωρείται σε τρίτους για κανέναν λόγο.

Οι εξετάσεις των δύο θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιούνται όπως ορίζει ο νόμος (Υ.Α.ΦΕΚ 3185/β/2013, ν. 4186/2013 & ν. 4485/2017). Τα γραπτά των υποψηφίων τηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των μαθημάτων που εξετάστηκαν, δεν επιτρέπεται.

Τα αποτελέσματα των ακροάσεων εκδίδονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

  Αρχεία που αφορούν στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font