Ορκωμοσία Τμήματος


 

Γενικές οδηγίες για κάθε ορκωμοσία.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν θα πρέπει: 

1.Να βεβαιωθούν ότι έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες στην καρτέλα τους (πχ  μαθήματα που πρέπει να διαγράψουν).

2.Να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την καταθέσουν στην γραμματεία.

3.Να καταθέσουν επίσης στη γραμματεία

  • την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα
  • το βιβλιάριο σπουδών (εάν υπάρχει)
  • την κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει)
  • το βιβλιάριο υγείας (εάν υπάρχει)

4.Να υποβάλουν ηλεκτρονική  αίτηση στην βιβλιοθήκη για έλεγχο  εκκρεμότητας  με Εύδοξο και βιβλιοθήκη στο παρακάτω Link

 http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form

 Εάν διαπιστωθεί εκκρεμότητα θα επικοινωνήσει η βιβλιοθήκη μαζί τους. Την βεβαίωση μη εκκρεμότητας με Εύδοξο και Βιβλιοθήκη παραλαμβάνει η γραμματεία ηλεκτρονικά.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των ορκωμοσιών καθώς και της κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών, αναρτώνται στην παρούσα σελίδα  όταν αυτές καθοριστούν.

 

    ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ