Παρουσίαση τΜΕΤ & Βασικές οδηγίες για φοιτητές


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font