Παρουσίαση του τΜΕΤ στο "Μαθαίνω πριν Σπουδάσω" 2021


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font