Παρουσίαση του τΜΕΤ στο "Μαθαίνω πριν Σπουδάσω" 2021