Πρόγραμμα Σπουδών


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 2 του ιδρυτικού ΠΔ/τος 363/96) 

1. Ο αριθμός των κατ' έτος εισακτέων και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κείμενες διατάξεις (Ν.2525/97).

2. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

3. Το Τμήμα ΜΕΤ απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.
Το ενιαίο πτυχίο προσδιορίζεται από επιμέρους κατευθύνσεις σπουδών, ως εξής: 
i)   Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής
ii)  Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
iii) Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δη­μοτικής) Μουσικής
iv) Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Βάσει του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και του Κανονισμού Σπουδών του οικείου Τμήματος, προσδιορίζεται ακολούθως και η αντίστοιχη ανά κατεύθυνση σπουδών ειδίκευση.

4. Η έναρξη λειτουργίας των Κατευθύνσεων καθορίζεται αντιστοίχως με το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος. Αρμόδιο συλλογικό όργανο για την κατάρτιση και έγκριση του Προγράμματος Σπουδών, του Κανονισμού Σπουδών, και τον εν γένει καθορισμό της εκπαιδευτικής - καλλιτεχνικής - ερευνητικής πολιτικής και πορείας του Τμήματος είναι η Γενική του Συνέλευση.
Η επιλογή των Κατευθύνσεων από τους φοιτητές γίνεται με δήλωσή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος για όσους δεν υποβάλλουν.

 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Δείτε το αρχείο "Ιδρυτικός νόμος του τμήματος"

 

ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


(i) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΚΛΑΣΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΟΝΩΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΩΝ:

ΠΙΑΝΟ

ΚΙΘΑΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ, ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ:

ΒΙΟΛΙ

ΒΙΟΛΑ

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

ΦΛΑΟΥΤΟ

ΟΜΠΟΕ

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΦΑΓΚΟΤΟ

ΚΟΡΝΟ

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

ΤΟΥΜΠΑ

ΚΡΟΥΣΤΑ

 

(ii) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

 

(iii) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :«ΠΟΙΗΤΙΚΗ» (ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ-ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ-ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΓΧΟΡΔΑ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ (ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ,ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ , ΒΙΟΛΙ)

AΥΛΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ/ΚΑΒΑΛΙ/ΝΕI/ΦΛΟΓΕΡΑ/ΖΟΥΡΝΑΣ/ΑΣΚΑΥΛΟΣ)

ΝΥΚΤΑ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ/ΟΥΤΙ/ΛΑΟΥΤΟ/ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ/ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)

ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ (ΤΡΟΜΠΟΝΙ/ΚΟΡΝΕΤΑ/ΤΡΟΜΠΕΤΑ)

 

(iv) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

..................................................................................................................................................................................................

*Η ιδιαιτερότητα της ειδίκευσης «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές-Μουσική Εκπαίδευση» είναι η δυνατότητα υπαγωγής της σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του Τμήματος.

Την υπαγωγή σε συγκεκριμένη κατεύθυνση προσδιορίζει η αντιστοιχία του επιλεγόμενου από τους φοιτητές καλλιτεχνικού αντικειμένου (Κ.Α.) οργανικής ή φωνητικής εκτέλεσης.

................................................................................................................................................................................................

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία των ειδικεύσεων αποτελούν:
η ύπαρξη πιστώσεων για την απόκτηση του κρίσιμου έμψυχου δυναμικού, το εγκεκριμένο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών και η ύπαρξη ενδιαφερόμενων φοιτητών.