Σύμβουλοι Σπουδών


Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους και πιο συγκεκριμένα: Οι Σύμβουλοι Σπουδών* εκάστου Τμήματος ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν  οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

 

 Ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

στην  αρ. 22/14-06-2023 Συνέλευση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ορίστηκαν τα  εξής μέλη ΔΕΠ ως σύμβουλοι σπουδών για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ/

ΚΤΙΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

E-MAIL

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής α΄βαθμίδας

ΚΖ4, 403

2310 891.392

khass@uom.edu.gr

 

ΑΤΖΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

ΚΖ, 411

2310 891.328

atzakas@uom.edu.gr

 

ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

ΓΔ, 303

2310 891.729

vouvaris@uom.edu.gr

 

ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος

Καθηγητής

ΚΖ4, 410

2310 891.399

gpatronas@uom.edu.gr

  

 

Βλέπε άρθρο 73 Εσωτερικού Κανονισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΦΕΚ 3457/Β΄/29-07-2021 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font