Συνέδρια - Ημερίδες


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προτάσεων για το Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων (Θεσσαλονίκη, 9-11 Φεβρουαρίου 2018)