Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος


Tο Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, στα πλαίσια της υποστήριξης και της κάλυψης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, κ.λπ.), προσφέρει την υπηρεσία με την ονομασία Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος/Liaison Librarian.

Σκοπός αυτής της νέας υπηρεσίας είναι να παρέχει μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (ακαδημαϊκό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) προκειμένου να:

  • ξεναγεί τα μέλη του τμήματος και τα νέα μέλη στο χώρο της βιβλιοθήκης 
  • ενημερώνει τα μέλη του Τμήματος και τα νέα μέλη για τις υπάρχουσες υπηρεσίες, συλλογές και πηγές της Βιβλιοθήκης
  • εκπαιδεύει τα μέλη του Τμήματος και τα νέα μέλη σχετικά με τη χρήση των πηγών που η Βιβλιοθήκη διαθέτει
  • υποστηρίζει και συμβουλεύει τους φοιτητές κατά την διαδικασία εκπόνησης των εργασιών τους
  • ανατροφοδοτεί το ακαδημαϊκό προσωπικό μετά από υποστήριξη που παρείχε σε φοιτητές του 
  • καταγράφει τις ανάγκες του τμήματος 
  • προτείνει νέες πηγές πληροφόρησης σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζει το Τμήμα, οι οποίες ενδέχεται να ενισχύσουν την διδακτική διαδικασία.

 

Θεματική Βιβλιοθηκονόμος για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι η:

Κατερίνα Κατσαούνη

e mail: kkatsaouni@uom.edu.gr

τηλέφωνο: 2310 891129

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font