Υπηρεσία Students Web


Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία, επισκέπτεστε την υπηρεσία  Students Web για να:  

 α. έχετε πρόσβαση στην φοιτητική σας καρτέλα,

 b. να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα σπουδών και τυχόν αλλαγές στα μαθήματα που προσφέρονται,

 c. να βλέπετε τη βαθμολογία σας

 d. να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις (που αφορούν αναβολές μαθημάτων, έκτακτες τροποποιήσεις ημερομηνιών παρακολούθησης, προθεσμίες για δηλώσεις συγγραμμάτων, προθεσμίες για δηλώσεις μαθημάτων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες),

 e. να καταχωρείτε την ηλεκτρονική «Δήλωση μαθημάτων» για κάθε εξάμηνο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις. Σημειωτέον ότι στη δήλωση μαθημάτων εκτός από τα νέα μαθήματα του εξαμήνου μας, δηλώνετε και όσα χρωστάτε από προηγούμενα εξάμηνα.

 f. να υποβάλετε αιτήσεις για πιστοποιητικά (διευκρινίζοντας αν είναι για φορολογική χρήση ή για χρήση στο εξωτερικό κ.λπ).

 g. Να υποβάλετε ερωτήματα στη γραμματεία στέλνοντας μήνυμα στο email msasecr@uom.edu.gr

 Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιείτε από το κινητό σας την εφαρμογή Studdle http://www.studdle.gr/ (διαθέσιμη σε App Store & Play Store).

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font