Πρόγραμμα Σπουδών (συνοπτικό) 2020-2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ακαδ. έτους 2020-2021

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

6

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

3. Στρατηγική Διοίκηση

6

4. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (επιλογή του ενός από τα πέντε)

ECTS

1. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών

6

2. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

6

3. Εταιρικές Διαπραγματεύσεις

6

4. Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύσεων

6

5. Χρηματοοικονομική Στατιστική

6

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1. Φορολογικός Έλεγχος

6

2. Διοικητική Λογιστική

6

3. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

6

4. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ(επιλογή του ενός από τα πέντε)

ECTS

1. Ειδικά Θέματα Φορολογίας-Λογιστικής

6

2. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής

6

3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

4. Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων

6

5. Ανάλυση Φορολογικών Δεδομένων

6

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Διπλωματική Εργασία

30