Πρόγραμμα Σπουδών


  • Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων
Δεν επιλέχθηκε εξάμηνο
Πρόγραμμα Σπουδών - Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ακαδ. έτους 2019-2020