Διδακτικό Προσωπικό


Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής

Βούζας Φώτιος, Καθηγητής

Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής

Μιχαήλ Δημήτριος, Καθηγητής

Μοσχίδης Οδυσσέας, Καθηγητής

Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής 

Τσιότσου Ροδούλα, Καθηγήτρια 

Κάτου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια

Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπλ. Καθηγητής

Δρογαλάς Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής

Ταμπακούδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής

Τσιρώνης Λουκάς, Επικ. Καθηγητής 

Φούσκας Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής 

Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής