Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών του Α' και Β' εξαμήνου είναι το ακόλουθο:

 A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 5 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Τουριστικό Μάνατζμεντ 
2. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών  
3. Διοικητική Λογιστική 
4. Μεθοδολογία Έρευνας 
5. Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες 
6. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τα ακόλουθα) 

Μαθήματα Επιλογής
1. Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 
2. Διαπολιτισμικό Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 
3. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 5 ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

1. Στρατηγικό Μάνατζμεντ − Στρατηγικό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

2. Ηλεκτρονικές Εφαρμογές στον Τουρισμό

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

4. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τα ακόλουθα) 
6. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τα ακόλουθα) 

Μαθήματα Επιλογής
1. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Προορισμών  
2. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Εκδηλώσεων  
3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουριστμό 
4. Ποιότητα Υπηρεσιών στον Τουρισμό  
5. Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων στον Τουρισμό


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 30 ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

**Σημείωση: Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΠΜΣ είναι 90.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος μπορεί να αναδιαμορφωθούν αριθμητικά τα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής με βάση τις ανάγκες του προγράμματος.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font