Γραμματεία Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • 2310 891.212
  • mtm uom.edu.gr

    Γραμματεία Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία ΠΜΣ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών