Διδακτική Μουσικού οργάνου


 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

1. Ειδίκευση: Διδακτική Μουσικών Οργάνων

 

 Για την ειδίκευση «Διδακτική Μουσικών Οργάνων» είναι απαραίτητη η προσέλευση σε α) ακρόαση και β) ατομική διδασκαλία σε προπτυχιακό φοιτητή ίδιας ειδίκευσης.

 

  • ακρόαση : Τρία έργα τουλάχιστον δύο διαφορετικών εποχών, διάρκειας 30 λεπτά κατ’ ελάχιστον.

 

  • ατομική διδασκαλία:  Έως 30 λεπτά

 

Ο υποψήφιος φοιτητής οφείλει στην αίτησή του να προσδιορίσει την ειδίκευσή του προκειμένου η γραμματεία του ΠΜΣ να ορίσει προπτυχιακό φοιτητή για την εξέταση στην ατομική διδασκαλία. 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τους μη κατόχους βασικού πτυχίου από Μουσικό Τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών από μουσικό τμήμα, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η επάρκειά τους στα πεδία της θεωρίας της μουσικής και της ακουστικής ικανότητας (DICTEE).

 

A.       «Θέματα Θεωρίας της Μουσικής» & «Θέματα Ιστορίας της Μουσικής»

Α1.     «Θέματα Θεωρίας της Μουσικής»

Αρμονική και μορφολογική ανάλυση αποσπάσματος τονικής μουσικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Φιτσιώρης, Γιώργος. Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής. Αθήνα: Νεφέλη, 2004. (Κεφάλαια 1-11)

Laitz, Steven G. The Complete Musician, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008. (Κεφάλαια 16, 20-21, 26, 31-33)

 

Α2.     «Θέματα Ιστορίας της Μουσικής»

Ιστορία της μουσικής από το Μπαρόκ έως τον 20ο αιώνα.

Προτεινόμενηβιβλιογραφία

Abraham, G. The Concise Oxford History of Music. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Burkholder, J. P., D. J. Grout, & C. V. Palisca. A History of Western Music (Ninth Edition). New York: W. W. Norton & Company, 2014.

Michels, U. Άτλας της Μουσικής. Τόμος ΙΙ. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας, 1999.

 

B.       «Ακουστική Ικανότητα»

 

Υπαγόρευση και καταγραφή τονικής ή/και μη-τονικής μελωδίας

Υπαγόρευση και καταγραφή τετράφωνης αρμονικής διαδοχής 

Υπαγόρευση και καταγραφή ρυθμικής δομής