Ύλη 2 ειδίκευση


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

Ειδίκευση «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 

 

 

A) Ακρόαση στο όργανο και συνέντευξη (μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης 20’)

 

Για τον κλάδο Παλαιάς Μουσικής:

 • ένα έργο του Γ.Σ. Μπαχ
 • ένα έργο πριν το 1750
 • ένα έργο ελεύθερης επιλογής

 

Γίνονται δεκτοί εκτελεστές όλων των μουσικών οργάνων.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας – πληροφορίες:

Δημήτρης Κούντουρας (dimitriskountouras@hotmail.com)

 

Για τον κλάδο Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου:

 

 • Μία σύνθεση ή σκοπός ελεύθερης επιλογής για όργανο ή φωνή από το ευρύτερο ρεπερτόριο των τροπικών, λαϊκών ή λόγιων προφορικών μουσικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου.
 • Μία πρωτότυπη σύνθεση του υποψηφίου ή μία πρωτότυπη μεταγραφή/διασκευή του υποψηφίου επάνω σε ένα θέμα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής για όργανο ή φωνή.
 • Ένας στιλιστικός αυτοσχεδιασμός για σόλο όργανο ή φωνή.

Επιτρέπεται συνοδεία (μέχρι δύο συνοδοί) με επιμέλεια του υποψηφίου.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας – πληροφορίες:

Σωκράτης Σινόπουλος, (s.sinopoulos@gmail.com)

Θύμιος Ατζακάς, (atzakas@uom.edu.gr)

 

Άλλες υποχρεώσεις:

 

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να ετοιμάσουν σε πέντε(5) αντίτυπα αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία τους καθώς και όλα τα μουσικά έργα ή τους σκοπούς (εκτός των αυτοσχεδιασμών) σε ευανάγνωστη, ψηφιακή παρτιτούρα (ευρωπαϊκή σημειογραφία).

 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι, το πολύ, δύο συνοδευτικά όργανα, με δική τους επιμέλεια.

 

Όλοι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για προσωπική συνέντευξη (εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την επιτροπή) αμέσως μετά τη λήξη των ακροάσεων.

 

B) Ακουστική και γραπτή  εξέταση μουσικής αντίληψης

Για τον κλάδο Παλαιάς Μουσικής (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς βασικό τίτλο σπουδών από μουσικό τμήμα ΑΕΙ) :

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών από μουσικό τμήμα ΑΕΙ, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η επάρκειά τους στα πεδία της θεωρίας της μουσικής και της ακουστικής ικανότητας. Οι απόφοιτοι μουσικών τμημάτων ΑΕΙ απαλλάσσονται από την ακουστική – γραπτή εξέταση. 

 • Εξ’ ακοής καταγραφή στο πεντάγραμμο μουσικού αποσπάσματος.
 • Προφορική αναγνώριση διαστημάτων – κλιμάκων 
 • Εξ’ ακοής καταγραφή στο πεντάγραμμο  ρυθμικών μοτίβων

 

 

 

Για τον κλάδο Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου (όλοι οι υποψήφιοι):

 

 • Εξ’ ακοής καταγραφή στο πεντάγραμμο μουσικού αποσπάσματος.
 • Προφορική αναγνώριση διαστημάτων – τρόπων – μουσικών ιδιωμάτων  
 • Εξ’ ακοής καταγραφή στο πεντάγραμμο  ρυθμικών μοτίβων

 

Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας στα παραπάνω δύο πεδία με συντελεστή βαρύτητας 0,50 και τη βαθμολογία της ακρόασης με συντελεστή βαρύτητας 0,50.

  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας – πληροφορίες:

Σωκράτης Σινόπουλος, (s.sinopoulos@gmail.com)

Θύμιος Ατζακάς, (atzakas@uom.edu.gr)

Δημήτρης Κούντουρας (dimitriskountouras@hotmail.com)