Δίδακτρα - Υποτροφίες


Κόστος: 4000€. Το πρόγραμμα προβλέπει απαλλαγές από τέλη φοίτησης και υποτροφίες υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο ποσοστό εισακτέων.