Ειδικεύσεις - Πρόγραμμα Σπουδών


1. Διδακτική Μουσικών Οργάνων

 

2. «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 

 

3. «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»

     i. Ερμηνεία και Εκτέλεση

     ii. Μουσική Δωματίου,

     iii. Διεύθυνση Ορχήστρας,

     iv. Σύνθεση»