Μεταπτυχιακό Διπλωματικό Ρεσιτάλ


Παράσταση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

i. «Ευρωπαϊκή Μουσική: i.Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii.Μουσική Δωματίου, iii.Διεύθυνση Ορχήστρας, iv.Διεύθυνση Χορωδίας, v.Διεύθυνση, Οργάνωση και Διδασκαλία Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων, vi.Σύνθεση».

(α) Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης υποχρεούται σε συνεργασία με τον αρμόδιο διδάσκοντα της ειδίκευσης, να ορίσει το πρόγραμμα της παράστασης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, το οποίο οφείλει να έχει, αναλόγως του γνωστικού καλλιτεχνικού αντικειμένου, συνολική διάρκεια 75’ λεπτών. Αυτό δύναται να παρουσιαστεί ως εξής: ένα ρεσιτάλ των 75’  λεπτών ή δύο ρεσιτάλ των 45’ λεπτών (με συνοδεία πιάνου όπου απαιτείται ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο)

(β) Όλα τα έργα του προγράμματος πρέπει να είναι από διαφορετικές περιόδους (όπου η ιδιαιτερότητα κάθε γνωστικού καλλιτεχνικού αντικειμένου το επιτρέπει).

(γ) Ένα τουλάχιστον έργο του προγράμματος πρέπει να είναι Έλληνα συνθέτη.

 

iii. Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Ποιητική (Σύνθεση).

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης υποχρεούται σε συνεργασία με τον αρμόδιο διδάσκοντα της ειδίκευσης να ορίσει το πρόγραμμα της μεταπτυχιακής του παράστασης, το οποίο οφείλει να έχει συνολική διάρκεια 75’ λεπτών περίπου.