Μουσική Παράσταση/Παρουσίαση Μ.Δ.Ε.


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Διδακτική Μουσικών Οργάνων».

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της ειδίκευσης υποχρεούται σε συνεργασία με τον αρμόδιο διδάσκοντα να ορίσει το πρόγραμμα της μεταπτυχιακής του μουσικής παράστασης, το οποίο οφείλει να έχει συνολική διάρκεια 50 έως 75 λεπτών (παρουσίαση Μ.Δ.Ε και πρότυπη διδασκαλία). Η Μ.Δ.Ε σχετική με την πρότυπη διδασκαλία πρέπει να έχει εύρος τουλάχιστον 10.000 λέξεων.


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Παλαιά Μουσική και Τροπικές Παραδόσεις της Μεσογείου».

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της ειδίκευσης υποχρεούται σε συνεργασία με τον αρμόδιο διδάσκοντα της ειδίκευσης:

(α) να ορίσει το πρόγραμμα της μεταπτυχιακής του μουσικής παράστασης, το οποίο οφείλει να έχει συνολική διάρκεια 50 60 λεπτών περίπου. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα της ειδίκευσης, το πρόγραμμα της μουσικής παράστασης οφείλει να αναδείξει τη συλλογική μουσική πράξη, το πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο και τη διάδραση του εξεταζόμενου με άλλους μουσικούς, πάντα σε μορφή μουσικού συνόλου «δωματίου». Για αυτόν το λόγο είναι εφικτή η συνεξέταση δύο ή περισσοτέρων εξεταζόμενων, ανάλογα πάντα με τη σύνθεση του ρεπερτορίου, καθώς και η διαμόρφωση ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια προγράμματος στο οποίο εναλλάσσονται διαφορετικά σύνολα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης/εξέτασης δεν είναι δυνατή η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων ή άλλων ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών μέσων ενίσχυσης, με εξαίρεση τη χρήση αμιγώς ηλεκτρονικού οργάνου ή μουσικού λογισμικού.

(β) να εκπονήσει μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σχετική με το πρόγραμμα της μουσικής παράστασης, τουλάχιστον 10.000 λέξεων. Συνιστάται μέρος του προγράμματος να συνδέεται με το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας.


 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση/Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση.

(α) Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της ειδίκευσης υποχρεούται σε συνεργασία με τον αρμόδιο διδάσκοντα της ειδίκευσης, να ορίσει το πρόγραμμα της μουσικής παράστασης, το οποίο οφείλει να έχει, αναλόγως του γνωστικού καλλιτεχνικού αντικειμένου, συνολική διάρκεια 50 έως 75 λεπτών. Αυτό δύναται να παρουσιαστεί ως εξής: α) ένα ρεσιτάλ των 50 έως 75 λεπτών ή δύο ρεσιτάλ των 45 λεπτών (με συνοδεία πιάνου όπου απαιτείται ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο) ή β) ένα ρεσιτάλ των 45 λεπτών (με συνοδεία πιάνου όπου απαιτείται ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο) και ένα κονσέρτο με συνοδεία ορχήστρας. Επιπλέον, μία Μ.Δ.Ε σχετική με το πρόγραμμα της μουσικής παράστασης μεταπτυχιακού 5000 λέξεων.

(β) Όλα τα έργα του προγράμματος πρέπει να είναι από διαφορετικές περιόδους (όπου η ιδιαιτερότητα κάθε γνωστικού καλλιτεχνικού αντικειμένου το επιτρέπει).

(γ) Ένα τουλάχιστον έργο του προγράμματος πρέπει να είναι Έλληνα συνθέτη.