«Παλαιά Μουσική και Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου»


Προσφερόμενα Μαθήματα (εδώ)


Περιγραφή Ειδίκευσης:

Η ειδίκευση αυτή προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών με δύο κλάδους και υψηλό βαθμό διάδρασης μαθημάτων εστιάζοντας: α) στην ευρωπαϊκή παλαιά μουσική και την ιστορική ερμηνεία μέχρι και τον 18ο αιώνα μέσα από την μελέτη του ρεπερτορίου και των πηγών της εποχής, β) στις ιστορικές και σύγχρονες τάσεις και πρακτικές επιλεγμένων μουσικών ιδιωμάτων της Μεσογείου μέσα από το πρίσμα της πολυτροπικότητας, της συλλογικής πράξης και του αυτοσχεδιασμού. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εξερεύνηση των κοινών μουσικών τόπων ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση καθώς και στους δεσμούς και τις κοινές καταβολές των ευρωπαϊκών και μεσογειακών τροπικών παραδόσεων.   

 

Κλάδος: Παλαιά Μουσική

Εστιάζει στη μελέτη της Ευρωπαϊκής μουσικής μέχρι τον 18ο αιώνα μέσα από μια ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία. Αφορά σύγχρονα και παλαιά μουσικά όργανα καθώς και τραγουδιστές. Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και ολοκληρώνεται με συναυλία σολιστικού ρεπερτορίου και μουσικής δωματίου. Ανάλογα με το όργανο και τον προσανατολισμό τους, οι φοιτητές διαμορφώνουν το ρεπερτόριο και επιλέγουν την ιστορική περίοδο στην οποία θα εμβαθύνουν.

 

Κλάδος: Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου

Εστιάζει στη μελέτη και στη σύγχρονη θέαση των κλασικών και λαϊκών μουσικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από παγιωμένα ή σύγχρονα/πειραματικά μουσικά σύνολα. Αφορά εκτελεστές ανατολικών ή ευρωπαϊκών, παλαιών ή σύγχρονων μουσικών οργάνων καθώς και τραγουδιστές. Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και ολοκληρώνεται με συναυλία / συλλογικό project. Ανάλογα με το όργανο και τον προσανατολισμό τους, οι φοιτητές διαμορφώνουν το ρεπερτόριο και επιλέγουν την ιστορική περίοδο στην οποία θα εμβαθύνουν.