Αλεξανδρίδης Νικόλαος
 • 2310 891.226
 • n.alexandridis uom.gr
 • Γραφείο: Ε α΄υπ.,

  Αλεξανδρίδης Νικόλαος

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  Ψυκτικός