Αλεξανδρίδης Νικόλαος
 • 2310 891.226
 • n.alexandridis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε α΄υπ.

  Αλεξανδρίδης Νικόλαος

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)
  Ψυκτικός


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font