Αργυριάδου Αθηνά
  • 2310 891.856
  • nana uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, Εργ ΚΥΔ -Παραπλεύρως

    Αργυριάδου Αθηνά

    Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
    Εξυπηρέτηση Χρηστών Η/Υ