Καραγκούνη Αναστασία
 • 2310 891.598
 • natash uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 411
 • 2310 891.544

  Καραγκούνη Αναστασία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • GREEK LANGUAGE - INTERMEDIATE LEVEL I
   (ΞΓ0521)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK LANGUAGE - INTERMEDIATE LEVEL II
   (ΞΓ0522)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS I
   (ΞΓ0511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS II
   (ΞΓ0512)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0531)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.(Διατίθεται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς/αλλογενείς φοιτητές/τριες μη φυσικούς ομιλητές και προαιρετικά σε φοιτητές/τριες Erasmus)

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0531

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  -

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο με ευχέρεια και αυθορμητισμό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας που διδάσκονται, (βλ. περιεχόμενο μαθήματος : θεματικές ενότητες) έτσι ώστε η επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και περιστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να παράγουν λόγο μορφο-συντακτικά ορθό, με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. 

  Γενικές Ικανότητες

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας γραπτής και προφορικής, στην Ελληνική Γλώσσα.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αφορούν γλωσσικά θέματα της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Παραγωγή νέων ιδεών

  Άσκηση κριτικής και επιχειρηματολογία

  Παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού σε επίσημο ύφος

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές διδάσκονται λεξιλόγιο, κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Τα αντικείμενα της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Εμφάνιση – προσωπικότητα /απαιτούμενα προσόντα στην αγορά εργασίας
  • Ανθρώπινες σχέσεις – οικογένεια/οικογενειακό δίκαιο
  • Ελεύθερος χρόνος – τέχνη-αθλητισμός
  • Ταξιδιωτικοί προορισμοί/τουρισμός/ Πολιτιστική κληρονομιά/τουριστικό μάρκετινγκ
  • Υγεία / περίθαλψη/ διατροφή /Το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα
  • Εκπαίδευση/δια βίου μάθηση/κατάρτιση

  Οι φοιτητές, επιπλέον, διδάσκονται κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, σχετικού με το αντικείμενο της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναφορικά με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

  Επαναλαμβάνονται τα μορφολογικά (γραμματικά) και συντακτικά φαινόμενα προηγουμένων επιπέδων.

  Διδάσκονται σύνθετα μορφολογικά (γραμματικά) και συντακτικά φαινόμενα του τρέχοντος επιπέδου [σύνθετα και ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις, δευτερεύουσες προτάσεις (ειδικές, βουλητικές, χρονικές, αιτιολογικές, πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις), αντωνυμίες, μετοχές και ρηματικά επίθετα]

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία φοιτητών μέσω e-mail

  Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Προφορικές και Γραπτές Ασκήσεις στην τάξη

  30

  Εργασίες κατ’ οίκον

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  90

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

   

  Γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

   

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γκαρέλη Ε., Καπούλα Εφ., Μοντζολή Μ., Νεστοράτου Στ., Πρίτση Ε., Ρουμπής Ν., Συκαρά Γ. (2015) Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Επίπεδα Γ1 & Γ2, Εκδ. Γρηγόρη.

  Γαβριηλίδου Γ., (2022) 5 ΣΤΑ 5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. Επίπεδο Γ1, University Studio Press.

  Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα: https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

   

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0532)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0532

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  B’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  -

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και μακροσκελών κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται. (βλ. θεματικές ενότητες) Να μπορούν να εκφραστούν άνετα, αυθόρμητα και ευέλικτα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. (βλ. θεματικές ενότητες)

  Να μπορούν να παράγουν μορφο-συντακτικά ορθά, σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα που διδάσκονται.

  Γενικές Ικανότητες

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας γραπτής και προφορικής, στην Ελληνική Γλώσσα.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αφορούν γλωσσικά θέματα της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Παραγωγή νέων ιδεών

  Άσκηση κριτικής και επιχειρηματολογία

  Παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού σε επίσημο ύφος

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές διδάσκονται λεξιλόγιο, κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στις ακόλουθες θεματικές ενότητες

  •  Εργασία / επαγγέλματα/
  • Περιβάλλον – Οικολογία – κλίμα
  • Πόλεμος – Ειρήνη/ Ανθρώπινα δικαιώματα /Κοινωνικά προβλήματα
  • Δημόσιος βίος, δικαιοσύνη, πολιτική, δημόσια διοίκηση
  • Επιστήμη /Οικονομία/Τεχνολογία/Υπολογιστές 

   

  Οι φοιτητές, επιπλέον, διδάσκονται κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, σχετικού με το αντικείμενο της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναφορικά με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

  Συνεχίζεται η διδασκαλία σύνθετων μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων. [ σύνθετα ρήματα με προθέσεις, σύνθετα ρήματα με αρχαία προέλευση, ανώμαλα ουσιαστικά, ιδιάζουσας χρήσης ουσιαστικά, δευτερεύουσες αναφορικές, τελικές, συμπερασματικές, ενδοιαστικές, εναντιωματικές υποθετικές προτάσεις, υποθετικός λόγος, ανώμαλα παραθετικά, αριθμητικά επίθετα, λόγια ρήματα, ρηματικά επίθετα, μετοχές παθητικού αορίστου, παθητική σύνταξη κλπ.]

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία φοιτητών μέσω e-mail

  Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Προφορικές και Γραπτές Ασκήσεις στην τάξη

  30

  Εργασίες κατ’ οίκον

  30

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  90

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης σύντομων δοκιμίων.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γκαρέλη Ε., Καπούλα Εφ., Μοντζολή Μ., Νεστοράτου Στ., Πρίτση Ε., Ρουμπής Ν., Συκαρά Γ. (2015) Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Επίπεδα Γ1 & Γ2, Εκδ. Γρηγόρη.

  Γαβριηλίδου Γ., (2022) 5 ΣΤΑ 5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. Επίπεδο Γ1, University Studio Press.

  Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα: https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0533)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  (Διατίθεται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς/αλλογενείς φοιτητές/τριες μη φυσικούς ομιλητές και προαιρετικά σε φοιτητές/τριες Erasmus)

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0533

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙIΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  -

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν σχετικά εύκολα κάθε είδους λόγο γραπτό ή προφορικό.  Πρέπει να αναγνωρίζουν τις διαφορές στο ύφος της γλώσσας και το κοινωνικο-πολιτιστικό συγκείμενο.  Να κατανοούν διαφορετικά είδη προφορικού και γραπτού λόγου σε επίσημο γλωσσικό ύφος.

  Να κατανοούν και να παράγουν είδη κειμενικού λόγου όπως περιγραφή, αφήγηση, επίσημες επιστολές σε διάφορες περιστάσεις, επαγγελματικές και μη, καθώς και επιχειρηματολογικά κείμενα. Να μπορούν να κατανοούν σύνθετα κείμενα, εξειδικευμένα άρθρα και δοκίμια.   Να είναι σε θέση να σημειώνουν τα κύρια σημεία ενός κειμένου.  Να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια σε σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας. Να διατυπώνουν επιχειρήματα στο κατάλληλο για την περίσταση ύφος και με συνεκτική λογική δομή. Να συγγράφουν περιλήψεις και κριτικές. Να παράγουν κείμενα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές με συνοχή.

  Γενικές Ικανότητες

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας γραπτής και προφορικής, στην Ελληνική Γλώσσα.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αφορούν γλωσσικά θέματα της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Παραγωγή νέων ιδεών

  Άσκηση κριτικής και επιχειρηματολογία

  Παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού σε επίσημο ύφος

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές διδάσκονται

  • Είδη ύφους – γλωσσικές διαφορές στο ύφος
  • Επίσημο ύφος – επεξεργασμένος λόγος (μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία)
  • Συνοχή και διάρθρωση κειμένων :  παραδείγματα – ασκήσεις
  • Μελέτη συγκεκριμένων ειδών κειμένων (περιγραφή, αφήγηση, επίσημες επιστολές, ΦΕΚ, υπηρεσιακά κείμενα, επιχειρηματολογικά κείμενα – δοκίμια)
  • Γλωσσικές ασκήσεις παράφρασης/αναδιατύπωσης
  • Συνοπτική απόδοση κειμένου: Περίληψη
  • Σύνταξη κριτικής

  Διδάσκονται κείμενα σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία φοιτητών μέσω e-mail

  Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Προφορικές και Γραπτές Ασκήσεις στην τάξη

  30

  Εργασίες κατ’ οίκον

  30

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  90

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

  Γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Βενετσιάνα Α., Κοντοκώστα Ε., (2019) Ελληνικά στα Βαθιά,  Εκδ. Γρηγόρη.

  Γαβριηλίδου Γ., (2022) 5 ΣΤΑ 5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. Επίπεδο Γ2, University Studio Press.

  Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα: https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

   

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0534)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  (Διατίθεται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς/αλλογενείς φοιτητές/τριες μη φυσικούς ομιλητές και προαιρετικά σε φοιτητές/τριες Erasmus)

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0534

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  -

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές πρέπει ν’ αναλύουν και να παράγουν διάφορα είδη γραπτού λόγου έχοντας ταυτοποιήσει τα κύρια χαρακτηριστικά τους, με έμφαση στον ακαδημαϊκό/επιστημονικό λόγο.

  Να κατανοούν κείμενα γνώμης διεπιστημονικού ενδιαφέροντος. Να παράγουν σύντομα και ορθά διαρθρωμένα ακαδημαϊκά κείμενα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μορφο-συντακτικές δομές και τα γλωσσικά στοιχεία. Να χειρίζονται σωστά τις απαραίτητες βιβλιογραφικές αναφορές. Να παράγουν σύντομα επιστημονικά κείμενα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές με συνοχή.  Να παρουσιάζουν προφορικά ακαδημαϊκές/ επιστημονικές εργασίες.

  Γενικές Ικανότητες

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας γραπτής και προφορικής, στην Ελληνική Γλώσσα.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αφορούν γλωσσικά θέματα της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Παραγωγή νέων ιδεών

  Άσκηση κριτικής και επιχειρηματολογία

  Παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού σε επίσημο ύφος

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές διδάσκονται

  • Ακαδημαϊκός/επιστημονικός λόγος: Δομή –Χαρακτηριστικά – Κανόνες
  • Είδη επιστημονικών κειμένων και χαρακτηριστικά τους
  • Μελέτη επιστημονικών κειμένων
  • Βιβλιογραφικές αναφορές: Μέθοδοι – Κανόνες
  • Παρουσίαση στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων προφορικά και γραπτά.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Επικοινωνία φοιτητών μέσω e-mail

  Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  30

  Προφορικές και Γραπτές Ασκήσεις στην τάξη

  30

  Εργασίες κατ’ οίκον

  30

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  90

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Δημητριάδη, Ζ. (2000) Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας, Interbooks.

  Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα: https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font