Νέα / Εκλογή Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας