Πάρης Κυριάκος-Νεκτάριος
 • 2310 891.345
 • nepa uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 409

  Πάρης Κυριάκος-Νεκτάριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Βυζαντινή Μουσική-Εκτέλεση Ψαλτικής",(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:772/30-5-20 τ. Γ')

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Μουσικής, Τμήμα Μουσικολογίας, Συνθέσεως και Μουσικής Παιδαγωγικής, Universitatea Naţionala de Musica din Bucuresti (2013)
  • Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999)
  • Πτυχίο Θεολογίας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
  • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας, Τμήμα Τεχνολόγων Μηχανικών, ΚΑΤΕΕ (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (1981)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία, Αισθητική.
  • Ερμηνεία.
  • Μετρική και ρυθμική.
  • Σχέση με ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
   (ΑΨ003)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ I
   (ΜΚΑ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ II
   (ΜΚΑ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΒΥ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΚΕΕΨ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΒΥ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΚΕΕΨ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΚΕΕΨ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΒΥ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΒΥ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΚΕΕΨ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΒΥ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΚΕΕΨ05)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΚΕΕΨ06)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΒΥ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΒΥ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΚΕΕΨ07)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII
   (ΚΒ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
   (ΒΥ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΒΥ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το τροπικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Περί των ήχων, των μουσικών γενών, των συστημάτων, των χροών και του ρυθμού, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελών./
  • ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΒΥ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το τροπικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Περί των ήχων, των μουσικών γενών, των συστημάτων, των χροών και του ρυθμού, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελών./
  • ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΒΥ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το τροπικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Περί των ήχων, των μουσικών γενών, των συστημάτων, των χροών και του ρυθμού, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελών./
  • ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΒΥ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το τροπικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Περί των ήχων, των μουσικών γενών, των συστημάτων, των χροών και του ρυθμού, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελών./
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ II
   (ΜΣ9362)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Ο τόπος της χριστιανικής λατρείας. Περίοδοι χριστιανικής υμνογραφίας. Αρχαϊκοί ύμνοι, τροπάρια, ψαλτήριο, κοντάκιο, κανόνας. Ερμηνεία ύμνων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ I
   (ΒΥ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ II
   (ΒΥ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ III
   (ΒΥ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IV
   (ΒΥ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ V
   (ΒΥ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VI
   (ΒΥ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική
  εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών.
  Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και
  σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.

  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VII
   (ΒΥ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.
  • ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VIII
   (ΒΥ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ιστορία και αισθητική των λατρευτικών ακολoυθιών και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου των Ακολουθιών αυτών. Κατάρτιση και σε θέματα διάρθρωσης του λειτουργικού Τυπικού και σε ζητήματα τελετουργικής πράξεως.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Πάρης Ν., Τὸ ἐξαποστειλάριον «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω», Λευκωσία 2019.

   2018

   • Πάρης Ν., John Maximovitch: The ordrer for the blessing of a journey by air, Λευκωσία 2018.
   • Πάρης Ν., Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἆσμα. Πατερικὲς θέσεις, Θεσσαλονίκη 2018.

   2017

   • Πάρης Ν., Μετρικὴ καὶ Ῥυθμικὴ τῆς βυζαντινῆς ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς, Λευκωσία 2017.

   2016

   • Πάρης Ν., Θέματα ἱστορίας καὶ αἰσθητικῆς τῆς ψαλτικῆς, Λευκωσία 2016.
   • Πάρης Ν., Προθεωρία τῆς Ψαλτικῆς, Λευκωσία 2016.
   • Πάρης Ν., Ὁ Στυλιανὸς Χουρμούζιος ὡς θεωρητικὸς καὶ μελοποιός, Κατερίνη 2016.

   2013

   • Paris, N. Stylianos Hurmuzios (1848-1937) ca muzicolog şi pedagog. Privire criticâ asupra operi teoretice "Damaskinos". (Stylianos Hourmouzios as musicologist and pedagogue. A review for the theoretical work "Damaskinos"), Bucurest 2013.

   2003

   • Πάρης Ν., «Ακολουθία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα», Μουσικό Παράρτημα στο έργο του Κ. Κογεράκη, σσ. 119-130, Ηράκλειον 2003.
   • Πάρης Ν., «Νουθεσίες στους νέους», Μουσικό Παράρτημα στο έργο του Γρ. Ευσταθίου, εκδόσεις University Studio Press, σσ. 99-111, Κύπρος 2003.
   • Πάρης Ν., «Το Αιωνία η μνήμη στην Ορθόδοξη λατρεία», Πανηγυρικός τόμος για τα πενήντα χρόνια της Ιερατικής Σχολής Κύπρου, σσ. 151-161, Κύπρος 2003.
   • Πάρης Ν., John Maximovitch: The order for the blessing of a journey by air, Εκδόσεις Επέκταση, Kατερίνη 2003.
   • Πάρης Ν., Εφραίμ του Αθηναίου Παρακλητικοί Κανόνες προς την Υπεραγίαν Δέσποιναν και την εν Κύκκω θαυματουργόν αυτής εικόνα, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2003.
   • Πάρης Ν., Διερευνήσεις στο λειτουργικό άσμα, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2003.

   2002

   • Πάρης Ν., Οι Τρείς Ιεράρχες και η μουσική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2001

    • Πάρης Ν., «Το λειτουργικό άσμα», Γρηγόριος Παλαμάς, 787, 203-219, Θεσσαλονίκη 2001.
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Paris, N. Musical recordings of Stylianos Hourmouzios "as they were chanted by the cypriots". Third scientific symposium for the neohellenic ecclesiastical art, Theological Faculty of Athens.

     2011

     • Paris, N. Troparion of the Office of the Holy Passion in Kykkos Mn MS 4. International musicological conference "Crossroads/ Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity", Thessaloniki, Greece.

     2008

     • Paris, N. & Politis D. Beyond MIDI: Theoretical foundations for the Voice-Instrument Digital Interface for Byzantine Music. Proceedings of the fourth conference on interdisciplinary musicology (CIM08), Thessaloniki,.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • Πάρης Ν.,«Προβλήματα στην σύγχρονη απόδοση του εκκλησιαστικού άσματος», Θεοδρομία, έτος 4ο, τόμοι 1-3, pp.201-208, Θεσσαλονίκη 2002.
     • Paris N., «The ekfoniseis in the Orthοdox Divine Liturgy», Acta Musicae Byzantinae IV, έκδ. Centrul di Studii Bizantine, pp.46-51, Iasi 2002.
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2014

      • Since 2007, 1st chanter of Patriarchal Monastery of Vlatadon, Thessaloniki. Approx. 70 performances every year.

      2013

      • Participation in the event Solo performances of the Munisipal Music School of Mourikion (Kozani). "Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις..." from the Polyeleos of Onoufrios Byzantios (19th cent.), in mode legetos, with kratema.
      • Bucureşti. Participation as chanter in the recording of the CD "NEBUNUL" of Savatie Baştovoi.
      • Performance of St. Mamas troparia, Exhibition of byzantine relics of the Mitropolis of Morfou, Contucting the Choir of Filathonites, Byzantine Museum of Thessaloniki.

      2011

      • "Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης", of Iakovos Protopsaltis (18th Cent.) in mode varys and byzantine kalanta in the event Kalanta of Christmas and New Year, Archaeological Museum of Thessaloniki.
      • "Βηθλεὲμ ἐτοιμάζου", of Iakovos Protopsaltis (mode plagal of fourth) in the event Days of the Hellenic Public University, Concert of all the Specializations of the Dept. of Musical Science and Art, University's Amfitheater.
      • Troparia of St. Lydia of Filippoi, Byzantine Choir of Kavalla, Hali Bei Mosque of Kavala.

      2010

      • Contucting of the Byzantine Choir of Kavalla in the Central Concert of all the Specializations of the Dept. of Musical Science and Art, University's Amfitheater.
      • Thessaloniki: Partisipasion in the 1st Meeting of Choirs of Relegious Music of the Municipality of Panorama Thessaloniki.
      • Participation as "Proestos" in the recording of Haralampos Papanikolaou (1910) works from the Byzantine Choir of Kavalla.
      • Kontstantinoupolis: Contucting of the Byzantine Choir of Kavalla, in the Festival of the Zografios School of Kontstantinoupolis.

      2009

      • Chanting with the choir of The Holy Monastery of Vlatadon, in the feast of St. Athanasios of the Mitropolis of Nevrokopion, Kullata Bulgaria.

      2008

      • Thessaloniki: Participation in the recording of Hourmouzios Hartofylax works of the Monastery of Vatopedion. Polyeleos "Λόγον ἀγαθὸν" for the Holy Lady of Machairas, mode legetos.
      • Serres: Participation as "Proestos" in the recording of the Intercessory Prayer of St. Lukas the doctor, of the choir Ioasaf Dionisiatis.
      • Άλλα (13 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       2019

       • DIONYSIOS POLITIS-RAFAIL TZIMAS-NEKTARIOS PARIS-VELJKO ALEKSIC, Ethnic Music in the Balkans: Identity, Similarity and Classification Norms, Belgrade 2019.

       2018

       • POLITIS D., MARGOUNAKIS D., ALEKSIC V., KYRIAFINIS G., CONSTANTINIDIS J., PARIS Ν Audiovisual synaesthetic stimuli and neurophysiological sonic triggering: A survey in diachrony, International Journal of Current Research, Vol. 10 (February 2018), Issue 02, pp. 65348-65363.

       2017

       • DEMETRIOS MARGOUNAKIS-DIONYSIOS POLITIS-NEKTARIOS PARIS-SYMEON KANAKIS, Spatial, Kinaesthetic and Bodily Chromaticism. Gesture and sound interconnection within the framework of singing performance. 11th International Conferance on Interactive Collaborative and Blended Learning "Education Innovation" ICBL2017, 30 November-1 December 2017, Thessaloniki.

       2015

       • ΠΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΝΑΚΗΣ, "Ἡ ἀποτύπωση σὲ χαλκογραφία τοῦ α΄ τροπαρίου τῆς ε΄ ὠδῆς τοῦ "Μετὰ τὸν πυρπολισμόν" Παρακλητικοῦ Κανόνος πρὸς τὴν Παναγίαν τοῦ Κύκκου", Α΄ [H΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων, Ἀθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015.
       • ΠΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΝΑΚΗΣ, «Ἡ τροπικότητα τῶν ἐξαποστειλαρίων τοῦ γ΄ ἤχου μὲ βάση τὴν ἐξήγηση τοῦ τροπαρίου «Τόν νυμφῶνα σου βλέπω» ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα», Θεωρία καὶ πράξη τῆς ψαλτικῆς, Στ΄ Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικό, Ἀθήνα 21-23 Ὀκτωβρίου 2015, «Οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15-2015».

       2013

       • Paris N. & Tsiougou S. The doxasticon "Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου" in the psaltic tradition of Kontstantinoupolis after 1814," Meeting of the Municipal Music School of Mourikion (Kozani). "Psaltic Art. Theory and Practice".
       • Paris N. & Kanakis S. The isocratema in the idiomelon "Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης"» of Iakovos Protopsaltis (18th cent.) in mode varys. Meeting of the Municipal Music School of Mourikion (Kozani). "Psaltic Art. Theory and Practice".

       2011

       • Paris N. The two encyclicals of the Patriarch Ioakim the 3rd for the chanters (1881). Scientific meeting "Neophyt Rilsky , his epoch and his inheritance for the town of Melnik", Melnik Bulgaria.
       • Paris N. Interpretative notes on the Polyeleos "Douloi Kyrion" of Petros Lampadarios in mode plagal of first. 1st scientific meeting for ecclesiastical music "Contemporary proposals and prospectives", Department of Pastoral and Social Theology, Aristotle University of Thessaloniki.

       2010

       • Paris N. Rythmical adjustment of the work of Grigorios Eustathiou "Μᾶς περιμένει ὁ Θεὸς" (God is waiting for us), in common newhellenic language with elements of Cyprus tongues, Thessaloniki 2010.
       • Paris N. Musical appendix in the work of Kyrillos Kogerakis "The Office of St. Kyrill Loukaris", Alexandria, Egypt 2010, pp. 75-84 (60-85).

       2009

       • Paris N. Musical Appendix in the work of Kyrillos Kogerakis "The Office of Osios Ioakim the Pany", Alexandria, Egypt 2009, pp. 75-84.
       • Paris N. Musical Appendix in the work of Kyrillos Kogerakis "The Office of Osios Gerasimos the Palladas", Alexandria, Egypt 2009, pp. 81-85.
       Wheelchair Blue
       Accessibility Tools
       Fonts PlusIncrease Text
       Fonts MinusDecrease Text
       ContrastHigh Contrast
       GrayscaleGrayscale
       Readable FontReadable Font