Νικολαΐδης Ιωάννης
 • 2310-891809
 • nikolai uom.gr
 • Γραφείο: Γ3, 330

  Νικολαΐδης Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. - "Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής" - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (2001).
  • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1992).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΠΛ0416)
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΠΛ0836)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΠΛ0736)
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
   (ΠΛ0423)
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΠΛ0625)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Η λειτουργία της παραγωγής ? Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης ? Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
  Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής ? Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) ? Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα ? Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή ? Ρομποτική τεχνολογία,
  Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα ? Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης ? Αξιολόγηση των προβλέψεων ? Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,
  Χωροταξικός σχεδιασμός ? Μέθοδοι διακίνησης υλικών ? Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών ? Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,
  Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής ? Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής ? Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής ? Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,
  Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) ? Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) ? Η φιλοσοφία Just in Time ? Η τεχνική Kanban ? Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Δημητριάδης, Σωτήριος Γ; Μιχιώτης, Αθανάσιος Ν. Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων : βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αθήνα : Κριτική, 2007.
  - Παππής, Κώστας Π. Διοίκηση παραγωγής : ο σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων.  Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, c2008.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
  Λ. Λιαρμακόπουλος
  Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7
  Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής
  S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib
  Προπομπός, Αθήνα,

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια Στατιστικής και Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή ειδικών λογισμικών (π.χ. Excel και Minitab). Η επαφή τους με την επιστημονική αυτή περιοχή πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα πολύ μεγαλύτερο σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εφαρμογών σε Η/Υ. Τέλος, η γνώση που αποκτούν διευρύνεται μέσω διεξαγωγής εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή – επανάληψη Στατιστικής: τεχνικές δειγμτοληψίας, τυχαίοι αριθμοί, επεξεργασία δεδομένων δειγματοληψίας, ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα κλπ.
  2. Θεωρία και εφαρμογές σε σημειακές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης.
  3. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων και ελέγχου προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.
  4. Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από συνδυασμό του βαθμού της τελικής εξέτασης (ΕΞ) και του μέσου βαθμού των εργασιών (ΕΡ) ως εξής:
  ΤΒ = 0,8ΕΞ + 0,4ΕΡ
  Λαμβάνονται θετικά υπόψη οι παρουσίες των φοιτητών κατά τη διενέργεια του μαθήματος.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  3365 Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοίλιας, 2002, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 960-7981-01-4

  45452 Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις), Τύπος: Σύγγραμμα, Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν., 2010, Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-290-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  1. «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοιλιάς, και
  2. «Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις)», Λιωκη-Λειβαδα Ηρώ, Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Νikolaidis, Y. and Efthymiadis, G., 2016, Education on Corporate Social Responsibility in Greece: Is there any and does it affect students’ perception?, in Duygu Turker et al. (eds.): Social responsibility education across Europe: A quantitative research project (2014-2015), pp. 161-184, Springer.

   2012

   • "Quality Management in Reverse Logistics", Y. Nikolaidis Editor, Springer, London, 2012.

   2010

   • Carayannis, E.G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Enterprise Networks and Information and Communication Technologies (ICT) Standardization", in Wang, L. and Koh S.C.L. (eds.): Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing, pp. 99-118, Springer.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., New Indices for the Evaluation of the Statistical Properties of Bayesian X-bar Control Charts for Short Runs, European Journal of Operational Research, 259 (1), pp. 280-292.

    2016

    • Nikolaidis, Υ. and Adamidou, A., Quality Assurance Mapping in Greek Service Companies, The TQM Journal, vol. 28, no. 3, pp. 431-454.

    2015

    • Νikolaidis, Y., Developing Basketball Tactics and Strategies through Statistical Analysis: a Real Case, Annals of Operations Research, vol. 227, no. 1, pp. 137-159.
    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A New Model for the Representation of the ISO 2859 Standard, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.44, no.1, pp. 159-170.

    2014

    • Nikolaidis, Y. and Dimitriadis, S.G., On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members' Teaching Performance, European Journal of Operational Research, vol. 238, no. 16, pp. 199-207.

    2013

    • Nikolaidis, Y., Fouskas, K. and Carayannis, E., Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 2, no. 16.

    2012

    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A Multi-period Model for Managing Used Products Returns, International Journal of Production Research, vol. 50, no. 5, pp. 1360-1376.
    • Nikolaidis, Y., Bakouros, Y. and Skalkos, D., Innovative Efforts of SMEs: Exploring the Barriers to Successful Implementation, International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 4, no. 6, pp. 509-535.

    2010

    • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., "The Evolution of Quality Management in DOKPY, Magnisia, Greece: from Basic Quality Techniques to EFQM", International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 5, no. 4, pp. 384-400.

    2009

    • Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., "Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138.
    • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., "Economic Evaluation of ISO 2859 Acceptance Sampling Plans used with Rectifying Inspection of Rejected Lots", Quality Engineering, vol. 21, no. 1, pp 1-14.
    • Nikolaidis, Y., "A Modelling Framework for the Acquisition and Remanufacturing of Used Products", International Journal of Sustainable Engineering, vol. 2, no. 3, pp 154-170.
    • Nikolaidis, Y., Pilavachi, P.A. and Chletsis, A., "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Applied Energy, vol. 86, no. 12, pp 2550-2559.

    2007

    • Nikolaidis, Y., Rigas, G. and Tagaras, G., "Using Economically Designed Shewhart and Adaptive Charts for Monitoring the Quality of Tiles", Quality and Reliability Engineering International, vol. 23, no. 2, pp 233-245.

    2006

    • Nikolaidis, Y., "Implementing Basic Quality Techniques in Social Services: The Case of DOKPY, Magnisia, Greece", International Journal of Services Technology and Management, vol. 7, no. 4, pp 383-402.

    2002

    • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., "Comparing the Effectiveness of Various Bayesian Control Charts", Operations Research, vol. 50, no. 5, pp 878-888.

    1997

    • Nikolaidis, Y., Psoinos, D. and Tagaras, G., "A More Accurate Formulation for a Class of Models for the Economic Design of Control Charts", IIE Transactions, vol. 29, no. 12, pp 1031-1037.
    • Συνέδρια (25 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • Efthymiadis, G., Nikolaidis, Y. and Aggelidis, P., Evaluating the benefits of the Vodafone Telemedicine Program in primary healthcare, 12th national conference about Health Management, Economics and Policies, Athens, Greece.

     2015

     • Efthymiadis, G. and Nikolaidis, Y., Corporate Social Responsibility in Greece: are there any relevant educational programs and training activities?, 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics, Porto Carras, Greece (proceedings can be found only in an electronic form).

     2014

     • Nikolaidis, Υ. and Chen, M., Evaluating the Performance of Various Control Charts for Short Production Runs, INFORMS Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2013

     • Nikolaidis, Υ. and Zahariadis, A., 2013, "Potential exploitation of Statistical Quality Control techniques in SMEs aiming at their sustainable development", 10th Anniversary International Conference "Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration", Sozopol, Bulgaria.

     2012

     • Nikolaidis, Υ. and Kaskalis, T.H., 2012, "Economically Optimum Acceptance Sampling Plans Depending on how Rejected Lots are Handled", DSI Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2011

     • Skalkos, D., Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2011, "Innovation Penetration into an Islanding Region: the Case of North Aegean, Greece", Proceedings of the International Conference on "Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis", Chios Island, Greece.
     • Nikolaidis, Υ., 2011, "A Multi-period Model for Managing Used Products Returns", Proceedings of the DSI Annual Meeting, Boston, U.S.A.
     • Adamidou, A. and Nikolaidis, Υ., 2011, "Quality Assurance Issues in Greek Companies Providing Services: a Literature Review", 8th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2010

     • Kounias, A., Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling plans: the case of a plastics company", Proceedings of the 4th National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).

     2009

     • Besiou, M. and Nikolaidis, Υ., 2009, "Choosing the Right Stage in a Production Process to Implement Quality Control, Using System Dynamics", 6th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2008

     • Prikakis, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Development of Quality Management System According to ISO 9001:2000 in a Waste Management Company", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Margioris, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Performance and Quality of Public Services: Evaluation by Using Indexes, Multi-Criteria Analysis and Statistical Quality Control Techniques", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "A thorough economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling Schemes", 2008 MSOM Conference Proceedings, Maryland, College Park, U.S.A.

     2007

     • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., 2007, "Quality Management in DOKPY, Greece: the Transition from Basic Quality Techniques to EFQM", 12th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Thessaloniki, pp 147-156.
     • Chletsis, A., Nikolaidis, Y. and Pilavachi, P., 2007, "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Heat SET 2007 - Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Chambery, pp 901-915.

     2006

     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2006, "Economic Dimension and Analysis of Acceptance Sampling Schemes Proposed by ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp 653-665 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Quality Control According to the ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 611-622 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Acceptance Sampling According to the ISO 2859 Standard", Proceedings of the 2nd International Symposium on Management, Engineering and Informatics (MEI) 2006, Orlando, U.S.A.

     2005

     • Nikolaidis, Y., 2005, "Simple Quantitative Models for the Acquisition and Remanufacture of Used Products: Application in the case of Cell Phones", Proceedings of the 9th National Conference of Logistics, Thessaloniki, Greece (in Greek, only in an electronic form).
     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2005, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", 10th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Tallinn, Esthonia, pp 111-116.

     2004

     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2004, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 316-324 (in Greek).
     • Nikolaidis, Y., 2004, "Design and Application of Basic Quality Techniques in Social Services: the Case Of D.O.K.P.I., N. Ionia Volos", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 222-230 (in Greek).

     1998

     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Economic Evaluation of Alternative Adaptive Control Charts for Variables", 1998 INFORMS MSOM Conference Proceedings, Seattle, U.S.A., pp 24-29.
     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Adaptive Quality Control Charts", Proceedings of the 12th National Conference of Operations Research, Samos, Greece 885-895 (in Greek).

     1996

     • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., 1996, "Quality Assurance by Means of Dynamic Control Charts", Proceedings of the Euroconference - European Management in face of Knowledge Driven Competition, TMR program, Porto (only in an electronic form).
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2001

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 2001, "On the Performance of Alternative Adaptive Control Charts", 3rd Aegean International Conference on "Design and Analysis of Manufacturing Systems", Τήνος.

      1997

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1997, "Bayesian Control Charts for Variables", Managing Services in the next Millennium, San Diego, U.S.A.