Νικολαΐδης Ιωάννης
 • 2310 891.878
 • nikolai uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 332

  Νικολαΐδης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. - "Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής" - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (2001).
  • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1992).
  Δράσεις

   

  • Επιτυχία στο διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 2018.

  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Κυκλικής Οικονομίας της Αλεξάνδρειας ΖώνηςΚαινοτομίας που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Ecocity Forum 2018 "Circular Economy in Smart Cities", η ιδέα που υπέβαλε η 4μελής ομάδα φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που δημιούργησα και καθοδήγησα, επελέγη στις 5 καλύτερες και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΠΛ0736)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια Στατιστικής και Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή ειδικών λογισμικών (π.χ. Excel και Minitab). Η επαφή τους με την επιστημονική αυτή περιοχή πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα πολύ μεγαλύτερο σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εφαρμογών σε Η/Υ. Τέλος, η γνώση που αποκτούν διευρύνεται μέσω διεξαγωγής εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή – επανάληψη Στατιστικής: τεχνικές δειγμτοληψίας, τυχαίοι αριθμοί, επεξεργασία δεδομένων δειγματοληψίας, ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα κλπ.
  2. Θεωρία και εφαρμογές σε σημειακές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης.
  3. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων και ελέγχου προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.
  4. Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από συνδυασμό του βαθμού της τελικής εξέτασης (ΕΞ) και του μέσου βαθμού των εργασιών (ΕΡ) ως εξής:
  ΤΒ = 0,8ΕΞ + 0,4ΕΡ
  Λαμβάνονται θετικά υπόψη οι παρουσίες των φοιτητών κατά τη διενέργεια του μαθήματος.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  3365 Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοίλιας, 2002, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 960-7981-01-4

  45452 Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις), Τύπος: Σύγγραμμα, Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν., 2010, Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-290-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  1. «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοιλιάς, και
  2. «Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις)», Λιωκη-Λειβαδα Ηρώ, Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν.

  • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (ISC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΠΣ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με κάποια επιπρόσθετα κεφάλαια Στατιστικής (πέραν όσων διδάχθηκαν στη Στατιστική Ι), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία σε πολλές ερευνητικές και μη εργασίες. Η επαφή τους τόσο με την Περιγραφική, όσο και με την Επαγωγική Στατιστική (διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων κλπ) πραγματοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό (μέσω επίλυσης ασκήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά τις γνώσεις Στατιστικής που αποκτούν.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Βασική ορολογία: πληθυσμός, δείγμα, στατιστικό μέγεθος κλπ. Συλλογή στατιστικών στοιχείων: απογραφή και τεχνικές δειγματοληψίας. Ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων: με κλάσεις ή/και γραφικές παραστάσεις. Kατανομές συχνότητας. Χαρακτηριστικές τιμές θέσης και διασποράς. Κατανομές δειγματοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Σημειακές εκτιμήσεις. Ιδιότητες εκτιμητριών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος. Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων. Έλεγχος προσαρμογής κατανομής.Παλινδρόμηση - συσχέτιση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Οι φοιτητές αξιολογούνται από
  - τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος (bonus),
  - τις γραπτές εργασίες τους
  - τις γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν
  o δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής,
  o ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και
  o επίλυση Προβλημάτων και Ασκήσεων

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50657217 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2015, GOTSIS, ISBN: 978-960-9427-47-0

  11365 Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Ψωινός Δημήτριος Π., 1999, Ζήτη, ISBN: 960-431-561-7

  59377478 Στατιστική Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις (4η έκδοση), Τύπος: Σύγγραμμα, Ιωάννης Χαλικιάς, 2017, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-618-5131-20-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Probability and Statistics in Engineering and Management Science. W. W. Hines, D. C. Montgomery, Ed. Wiley, 1990.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (CSC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Νικολαΐδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με κάποια επιπρόσθετα κεφάλαια Στατιστικής (πέραν όσων διδάχθηκαν στη Στατιστική Ι), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία σε πολλές ερευνητικές και μη εργασίες. Η επαφή τους τόσο με την Περιγραφική, όσο και με την Επαγωγική Στατιστική (διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων κλπ) πραγματοποιείται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό (μέσω επίλυσης ασκήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά τις γνώσεις Στατιστικής που αποκτούν.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιγραφική στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων, καταχώρηση, παρουσίαση και διερευνητική ανάλυση με τη γλώσσα R. Συμπερασματολογία (δείγμα, σημειακή εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις). Έλεγχοι υποθέσεων (βασικές έννοιες, έλεγχοι για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις, χ2-έλεγχοι, ANOVA). Ανάλυση παλινδρόμησης (βασικές έννοιες, διαγνωστικοί έλεγχοι, μελέτη περίπτωσης).Μέθοδοι δειγματοληψίας, (βασικές μέθοδοι).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  100% γραπτή τελική εξέταση, 5% για κάθε εργασία που εκπονείται την ώρα του μαθήματος ή (μέσα σε μια εβδομάδα) κατ' οίκον.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50657217 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2015, GOTSIS, ISBN: 978-960-9427-47-0 

  11365 Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Ψωινός Δημήτριος Π., 1999, Ζήτη, ISBN: 960-431-561-7 

  59377478 Στατιστική Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις (4η έκδοση), Τύπος: Σύγγραμμα, Ιωάννης Χαλικιάς, 2017, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN: 978-618-5131-20-3

  Συμπληρωματικόυλικό

  Probability and Statistics in Engineering and Management Science. W. W. Hines, D. C. Montgomery, Ed. Wiley, 1990.

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
   (ΠΛ0625)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Ιωάννης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες «επεκτάσεις» - εφαρμογές της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται απλές, αλλά και αναβαθμισμένες τεχνικές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε παραγωγική μονάδα. Κατά τη διάρκειά του, επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με το βιομηχανικό κόσμο, μέσω της αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων - ασκήσεων και η εξοικείωσή τους με σχετικά λογισμικά (software).

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή, βασικές έννοιες στατιστικής. Βασικές έννοιες ποιότητας. Συστήματα ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Ειδικά διαγράμματα ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Βασικές έννοιες των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  100% γραπτή τελική εξέταση, 5% για κάθε εργασία που εκπονείται την ώρα του μαθήματος ή (μέσα σε μια εβδομάδα) κατ' ’οίκον.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  11368 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας, Τύπος: Σύγγραμμα, Ταγαράς Γιώργος Ν., 2001, Ζήτη, ISBN: 960-431-706-7

  123151 Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής, Τύπος: Σύγγραμμα, Παπαργύρης Αθανάσιος, Παπαργύρης Δημήτριος, 2010, Ζήτη, ISBN: 978-960-456-238-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Introduction to Statistical Quality Control. D. Montgomery, Εκδ. Wiley, 1997

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Νikolaidis, Y. and Efthymiadis, G., 2016, Education on Corporate Social Responsibility in Greece: Is there any and does it affect students' perception?, in Duygu Turker et al. (eds.): Social responsibility education across Europe: A quantitative research project (2014-2015), pp. 161-184, Springer.

   2012

   • Quality Management in Reverse Logistics, Y. Nikolaidis Editor, Springer, London, 2012. ISBN 978 1-4471-4536-3

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Nikolaidis, Y., 2012, Reverse Logistics and Quality Management Issues: State-of-the-Art, in Nikolaidis, Y. (ed.): Quality Management in Reverse Logistics, pp. 1-19, Springer

   2010

   • Carayannis, E.G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Enterprise Networks and Information and Communication Technologies (ICT) Standardization", in Wang, L. and Koh S.C.L. (eds.): Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing, pp. 99-118, Springer.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (20 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Νikolaidis, Y., Efthymiadis, G. and Angelidis, P., 2019, Quality Assessment of a Second Opinion Telemedicine Service, Health and Technology, vol. 9, no. 5, pp. 659-678
    • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2019, Improving the Quality of Higher Education Teaching through the Exploitation of Student Evaluations and the Use of Control Charts, Communications in Statistics - Simulation and Computation
    • Sifaleras, A., Karakalidis, A. and Nikolaidis, Y., Shift Scheduling in Multi-item Production Lines: a Case Study of a Mineral Water Bottling Company, International Journal of Systems Science

    2017

    • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., New Indices for the Evaluation of the Statistical Properties of Bayesian X-bar Control Charts for Short Runs, European Journal of Operational Research, 259 (1), pp. 280-292.

    2016

    • Nikolaidis, Υ. and Adamidou, A., Quality Assurance Mapping in Greek Service Companies, The TQM Journal, vol. 28, no. 3, pp. 431-454.

    2015

    • Νikolaidis, Y., Developing Basketball Tactics and Strategies through Statistical Analysis: a Real Case, Annals of Operations Research, vol. 227, no. 1, pp. 137-159.
    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A New Model for the Representation of the ISO 2859 Standard, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.44, no.1, pp. 159-170.

    2014

    • Nikolaidis, Y. and Dimitriadis, S.G., On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members' Teaching Performance, European Journal of Operational Research, vol. 238, no. 16, pp. 199-207.

    2013

    • Nikolaidis, Y., Fouskas, K. and Carayannis, E., Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 2, no. 16.

    2012

    • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A Multi-period Model for Managing Used Products Returns, International Journal of Production Research, vol. 50, no. 5, pp. 1360-1376.
    • Nikolaidis, Y., Bakouros, Y. and Skalkos, D., Innovative Efforts of SMEs: Exploring the Barriers to Successful Implementation, International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 4, no. 6, pp. 509-535.

    2010

    • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., "The Evolution of Quality Management in DOKPY, Magnisia, Greece: from Basic Quality Techniques to EFQM", International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 5, no. 4, pp. 384-400.

    2009

    • Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., "Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138.
    • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., "Economic Evaluation of ISO 2859 Acceptance Sampling Plans used with Rectifying Inspection of Rejected Lots", Quality Engineering, vol. 21, no. 1, pp 1-14.
    • Nikolaidis, Y., "A Modelling Framework for the Acquisition and Remanufacturing of Used Products", International Journal of Sustainable Engineering, vol. 2, no. 3, pp 154-170.
    • Nikolaidis, Y., Pilavachi, P.A. and Chletsis, A., "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Applied Energy, vol. 86, no. 12, pp 2550-2559.

    2007

    • Nikolaidis, Y., Rigas, G. and Tagaras, G., "Using Economically Designed Shewhart and Adaptive Charts for Monitoring the Quality of Tiles", Quality and Reliability Engineering International, vol. 23, no. 2, pp 233-245.

    2006

    • Nikolaidis, Y., "Implementing Basic Quality Techniques in Social Services: The Case of DOKPY, Magnisia, Greece", International Journal of Services Technology and Management, vol. 7, no. 4, pp 383-402.

    2002

    • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., "Comparing the Effectiveness of Various Bayesian Control Charts", Operations Research, vol. 50, no. 5, pp 878-888.

    1997

    • Nikolaidis, Y., Psoinos, D. and Tagaras, G., "A More Accurate Formulation for a Class of Models for the Economic Design of Control Charts", IIE Transactions, vol. 29, no. 12, pp 1031-1037.
    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • May, M., Muriel, A., Nikolaidis, Y., 2018, Analysis of Remanufacturing Suitability, Green Supply Chain – GSC 2018, Thessaloniki, pp. 229-240.
     • Tsamagdoupi, E., Nikolaidis, Y., Muriel, A., 2018, Cost Models for Remanufacturing vs. Manufacturing of Smartphones, Green Supply Chain – GSC 2018, Thessaloniki, pp. 329-340.

     2017

     • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2017, Using SPC techniques to monitor students’ evaluation of university courses and faculty members’ teaching performance, 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies - IFORS 2017, Quebec, Canada
     • Karakalidis, A., Sifaleras, A., and Nikolaidis, Y., 2017, A case study on optimizing the performance of a production company using a new mathematical model, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki.
     • Sivena, S., and Nikolaidis, Y., 2017, Monitoring Students’ Evaluation of University Courses and Faculty Members using SPC Viewpoint, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki

     2016

     • Efthymiadis, G., Nikolaidis, Y. and Aggelidis, P., Evaluating the benefits of the Vodafone Telemedicine Program in primary healthcare, 12th national conference about Health Management, Economics and Policies, Athens, Greece.

     2015

     • Efthymiadis, G. and Nikolaidis, Y., Corporate Social Responsibility in Greece: are there any relevant educational programs and training activities?, 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics, Porto Carras, Greece (proceedings can be found only in an electronic form).

     2014

     • Nikolaidis, Υ. and Chen, M., Evaluating the Performance of Various Control Charts for Short Production Runs, INFORMS Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2013

     • Nikolaidis, Υ. and Zahariadis, A., 2013, "Potential exploitation of Statistical Quality Control techniques in SMEs aiming at their sustainable development", 10th Anniversary International Conference "Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration", Sozopol, Bulgaria.

     2012

     • Nikolaidis, Υ. and Kaskalis, T.H., 2012, "Economically Optimum Acceptance Sampling Plans Depending on how Rejected Lots are Handled", DSI Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.

     2011

     • Skalkos, D., Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2011, "Innovation Penetration into an Islanding Region: the Case of North Aegean, Greece", Proceedings of the International Conference on "Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis", Chios Island, Greece.
     • Nikolaidis, Υ., 2011, "A Multi-period Model for Managing Used Products Returns", Proceedings of the DSI Annual Meeting, Boston, U.S.A.
     • Adamidou, A. and Nikolaidis, Υ., 2011, "Quality Assurance Issues in Greek Companies Providing Services: a Literature Review", 8th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2010

     • Kounias, A., Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling plans: the case of a plastics company", Proceedings of the 4th National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).

     2009

     • Besiou, M. and Nikolaidis, Υ., 2009, "Choosing the Right Stage in a Production Process to Implement Quality Control, Using System Dynamics", 6th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.

     2008

     • Prikakis, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Development of Quality Management System According to ISO 9001:2000 in a Waste Management Company", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Margioris, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Performance and Quality of Public Services: Evaluation by Using Indexes, Multi-Criteria Analysis and Statistical Quality Control Techniques", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "A thorough economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling Schemes", 2008 MSOM Conference Proceedings, Maryland, College Park, U.S.A.

     2007

     • Nikolaidis, Y. and Terpos, C., 2007, "Quality Management in DOKPY, Greece: the Transition from Basic Quality Techniques to EFQM", 12th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Thessaloniki, pp 147-156.
     • Chletsis, A., Nikolaidis, Y. and Pilavachi, P., 2007, "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Heat SET 2007 - Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Chambery, pp 901-915.

     2006

     • Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2006, "Economic Dimension and Analysis of Acceptance Sampling Schemes Proposed by ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp 653-665 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Quality Control According to the ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 611-622 (in Greek).
     • Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Acceptance Sampling According to the ISO 2859 Standard", Proceedings of the 2nd International Symposium on Management, Engineering and Informatics (MEI) 2006, Orlando, U.S.A.

     2005

     • Nikolaidis, Y., 2005, "Simple Quantitative Models for the Acquisition and Remanufacture of Used Products: Application in the case of Cell Phones", Proceedings of the 9th National Conference of Logistics, Thessaloniki, Greece (in Greek, only in an electronic form).
     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2005, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", 10th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Tallinn, Esthonia, pp 111-116.

     2004

     • Nikolaidis, Y., 2004, "Design and Application of Basic Quality Techniques in Social Services: the Case Of D.O.K.P.I., N. Ionia Volos", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 222-230 (in Greek).
     • Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2004, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 316-324 (in Greek).

     1998

     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Economic Evaluation of Alternative Adaptive Control Charts for Variables", 1998 INFORMS MSOM Conference Proceedings, Seattle, U.S.A., pp 24-29.
     • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Adaptive Quality Control Charts", Proceedings of the 12th National Conference of Operations Research, Samos, Greece 885-895 (in Greek).

     1996

     • Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., 1996, "Quality Assurance by Means of Dynamic Control Charts", Proceedings of the Euroconference - European Management in face of Knowledge Driven Competition, TMR program, Porto (only in an electronic form).
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      Από το 2010

      • Συμμετοχή σε Οργάνωση Συνεδρίων, Διαλέξεων, Ημερίδων κλπ.
       • 2019 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2019), 2- 4 September 2019, Berlin, Germany.
       • 2018 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2018), 24-26 September 2018, Cape Town, South Africa.
       • 2017 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2017), 19-21 September 2017, Amman, Jordan.
       • 2016 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2016), 22-23 September 2016, Bialystok, Poland.
       • 2015 International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2015), 2 - 4 September 2015, Gold Coast, Queensland.
       • 2ο Technology Forum, 8 Μαϊου 2015, Οργανωτική Επιτροπή-Συντονιστής Β’ Ενότητας – Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
       • 1ο Φοιτητικό Συνέδριο τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διοίκησης Τεχνολογίας, και Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου, 2010, Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή – Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

      Από το 2001

      • Κρίσεις επιστημονικών άρθρων
       Έχω επιλεγεί ως κριτής επιστημονικών άρθρων στα ακόλουθα περιοδικά:
       • Communications in Statistics - Theory and Methods
       • Computers & Industrial Engineering,
       • Educational Research,
       • European Journal of Operational Research,
       • Frontiers
       • Journal of Engineering, Project, and Production Management
       • Journal of the Operational Research Society
       • Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) Transactions
       • International Journal of Operations and Quantitative Management,
       • International Journal of Sustainable Engineering,
       • International Journal of Systems Science,
       • Knowledge-Based Systems
       • Operations Research,
       • Production and Operations Management,
       • Quality Engineering
       • Scientific Research and Essays,
       • Tamkang Journal of Science and Engineering,
       στα ακόλουθα συνέδρια
       • International Conference on Engineering, Project, and Production Management (από το 2015),
       • Management, Engineering and Informatics: MEI 2014,
       και ως κριτής προτάσεων συγγραφής βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer-Verlag, London.

      2015

      • Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του Journal of Engineering, Project, and Production Management, από τον Ιανουάριο 2015.

      2007

      • Αδαμόπουλος Κων/νος, Νικολαϊδης Ιωάννης, 2007. “Στοιχεία και Προδιαγραφές Ελαστικών. Συστήματα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων”, τεύχη κατάρτισης του «Εγχειριδίου Διεργασιών και Διαδικασιών του ΕσύΠρωτα», ΕΝΕΠΡΟΤ

      2001

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 2001, "On the Performance of Alternative Adaptive Control Charts", 3rd Aegean International Conference on "Design and Analysis of Manufacturing Systems", Τήνος.

      1997

      • Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1997, "Bayesian Control Charts for Variables", Managing Services in the next Millennium, San Diego, U.S.A.

      1996 - Σήμερα

      • Συμμετοχή σε επιστημονικές μελέτες
       • Στατιστική έρευνα μέτρησης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων ιατρών και των εξεταζόμενων από το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone, Αύγουστος 2015 – Απρίλιος 2016.
       • «Ανάπτυξη συστήματος στατιστικού ελέγχου ποιότητας της εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», Ιανουάριος 1998 - Ιούνιος 2000.
       • «Οικονομική σχεδίαση δυναμικά προσαρμοζόμενων διαγραμμάτων ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας», Μάρτιος 1996 - Μάρτιος 1998.