Κουτσουπιάς Νικόλαος
 • 2310 891.747
 • nk uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 421Β

  Κουτσουπιάς Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Δεδομένων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή NCSURaleigh NC, ΗΠΑ.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  GICT-Lab

  Ποιοτική Ανάλυση με Ανοικτό Λογισμικό RG LN IN YT TW

  Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις εδώ.

  Social Media

  T: nikoutsoupias
  L: nikos-koutsoupias
  F: nikos.koutsoupias

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
   (ΔΕ2006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται αρχικά εισαγωγή στα βασικά στοιχεία Συστημάτων Πολυμέσων. Επίσης,  οι φοιτητές εισάγονται στα  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική εφαρμογή των βασικών στοιχείων της Ms Access ως εμπορικού πακέτου λογισμικού των βάσεων δεδομένων.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

  - Αντίληψη δομής, σχεδιασμού και λειτουργίας των Βάσεων Δεδομένων.

  - Εμπέδωση αρχών σχεδιασμού μιας ΒΔ και εξοικείωση με τη δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων.

  - Κατανόηση της έννοιας των περιορισμών και της εφαρμογής τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων μιας Βάσης Δεδομένων. 

  - Απόκτηση ευχέρειας στην χρήση των βασικών εντολών SQL μέσα από ένα περιβάλλον ΒΔ

  - Κατανόηση της φύσης των ψηφιακών αρχείων και μέσων.

  - Εξοικείωση με τους τρόπους  κωδικοποίησης και αναπαράστασης ψηφιακών αρχείων και με τις δικτυακές τεχνολογίες υποστήριξης των πολυμέσων.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
   (MES205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (Δ18014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Παρουσιάζονται αρχές και εφαρμογές επιστήμης δεδομένων (Data Science) και επιχειρηματικής ανάλυσης (Business Analytics), στο πλαίσιο της απάντησης επιχειρηματικών προβλημάτων. Τόσο η επιστήμη των δεδομένων όσο και η επιχειρηματική ανάλυση περιλαμβάνουν συλλογή δεδομένων, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων με βάση επιχειρηματικά δομημένα και μη δεδομένα. Εξετάζονται πτυχές και εφαρμογές τόσο της επιχειρηματικής ανάλυσης (Business Analytics - προβλήματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, όπως το κόστος, το κέρδος, κ.λπ.), όσο και της επιστήμη των δεδομένων (Data Science - γεωγραφία, εποχιακοί παράγοντες και προτιμήσεις των πελατών). Η επιστήμη δεδομένων συνδυάζει στοιχεία που αφορούν τη δομή και την τεχνολογία αλγορίθμων για να απαντηθούν επιχειρηματικές προκλήσεις. Εφαρμογές με εργαλεία Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) αξιοποιούνται στην επιστήμη των δεδομένων στις επιχειρήσεις και μέθοδοι Στατιστικής από την άλλη πλευρά, στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων ώστε να ληφθούν λύσεις και ιδέες. Πραγματοποιούνται μελέτες περιπτώσεων με χρήση εργαλείων υλοποίησης σε R και Python3.

  Σχετικές Έρευνες

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας στατιστικών διεργασιών 

  - Καλλιέργεια δεξιοτήτων εφαρμογής εισαγωγικών εννοιών των μεθόδων της Διερευνητικής Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Δεδομένων στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών 

  - Δυνατότητα επιλογής κατάλληλης μεθόδου για την ανάλυση δεδομένων βάσει ερευνητικού σχεδιασμού.

  - Κατανόηση χρήσης και εφαρμογής βασικών εννοιών της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων.

  - Διαχείριση και αναπαράσταση δεδομένων μέσω γραφικού περιβάλλοντος λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων (R, RStudio) 

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-TRADE)
   (MES201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
   (Δ16015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  To μάθημα είναι εισαγωγικό στις τεχνολογίες και υποδομές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μελετώνται οι διαδικασίες σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών και δικτυακών παρουσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Ηλεκτρονική Διαφήμιση και το κινητό εμπόριο (m-commerce). Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται  με τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες διαδικτύου και WEB για την υποστήριξη του ΗΕ και έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τα βήματα για την ανάπτυξη και υλοποίηση  μιας παρουσίας ΗΕ με χρήση λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   (ΔΕ1006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της επιστήμης των Η/Υ και της Πληροφορικής. Επίσης στοχεύει να τους εισάγει στις κύριες έννοιες που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

  Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη και την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την έννοια του αλγόριθμου και του δομημένου προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις έννοιες δίκτυα και διαδίκτυο καθώς και είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τους όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο.

  Σε ό,τι αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω εξάσκησης στο εργαστήριο και σειράς υποχρεωτικών εργασιών με την χρήση εφαρμογών νέφους (cloud computing) και συγκεκριμένα την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τέλος, διδάκονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογιστικών φύλλων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

   - Κατανόηση λειτουργίας των Η/Υ.

  - Χρήση, αναγνώριση, εισαγωγή διαφορετικών τύπων αρχείων σε λογισμικά πακέτα.

  - Υπολογισμός βασικών μαθηματικών/στατιστικών και λογικών πράξεων.

  - Επικοινωνία με άλλους χρήστες και χρήση Τεχνολογιών Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

  - Δημιουργία γραφημάτων & πινάκων, 

  - Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων.

  - Αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

  - Κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού και δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών.

  - Δυνατότητα αξιοποίησης Γλώσσας Python 

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΔΕ5014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο παρόν μάθημα επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποιοτικής έρευνας με αναφορές στις πιο διαδεδομένες μεθόδους και τεχνικές του χώρου και χρήση συναρτήσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα, και συγκεκριμένα της γλώσσας R. Πρόκειται για εξαιρετικά δημοφιλή και τεκμηριωμένη γλώσσα με πρόσθετες βιβλιοθήκες ειδικά ανεπτυγμένες για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής διόγκωσης και ανοικτής διάθεσης μη δομημένων δεδομένων, κυρίως κειμένων και εγγράφων, αλλά και οπτικοακουστικών αρχείων αναρτημένων στο διαδίκτυο. Εξεταζονται μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), ανάλυσης αισθήματος (sentiment analysis), Ιστοσυγκομιδής (web crawling), και ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (social network analysis).

  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΝΕΠ0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   2022

   2019

   2018

   2014

   2007

   • "Ανάλυση των Εμπορικών Συναλλαγών της Ελλάδας με τις άλλες Βαλκανικές Χώρες", Συλλογικός τόμος προς τιμήν το καθηγητή Α. Ιγνατιάδη, (επιμ. Δ. Παπαδοπουλος) , Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με Παπαδημητρίου Ι., Νίκα Χ.), σελ.871-897 (2007).

   2006

   • "Διερευνώντας Οικονομικούς Δείκτες με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων", Συλλογικός τόμος προς τιμήν της καθηγήτριας Μ. Δεληβάνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, (επιμ. A. Βογιατζής) , Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ.427-461 (2006).

   2005

   • "Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων, Μέθοδοι: Factor Analysis, Cluster Analysis, Λογισμικό: S-Pro v.2.0", Θεσσαλονίκη , Εκδ. Α. Σταμούλη, σελ.180 (2005).

   2004

   • "The Greek Trade with Romania and Bulgaria: Recent Trends and Perspectives", Le Management de la Transition, VI Seminaire International, (ed.) , Bucuresti Romania, Editura Economica, (with Papadimitriou I., Nikas C.), pp.31-40 (2004).

   2001

   • "Hierarchical Classification in Insurance Data Analysis", Fuzzy Sets in Management, Economics and Marketing, (ed.) Zopounidis K. et.al., Singapore, World Scientific Press, (with Papadimitriou I.), pp.69-81 (2001).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • "A Software Package for Contingency Table Construction and Analysis", Problems in applied mathematics and computational intelligence, (ed.) Mastorakis N., World Scientific and Engineering Society Press, pp.77-81 (2001).

   2000

   • "AFC97: A New Software Implementation for Correspondence Analysis", Signal Processing, Communications, and Computer Science, (ed.) Mastorakis N., WSEAS-Press,, pp.278-281 (2000).

    Προβολή Δημοσίευσης

   1999

   • "Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων: Τρισδιάστατοι Πίνακες, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, Ταξινόμηση κατ' Αύξουσα Ιεραρχία, Οδηγίες Χρήσης", Θεσσαλονίκη, Εκδ. Παρατηρητής, σελ.98 (1999).

   1997

   • "An Alternative Proposal in Evaluating the Performance of Mutual Funds", New Operational Approaches for Financial Modeling, (ed.) Zopounidis K., Heidelberg - Germany, Physica-Verlag, (with Karapistolis D., Papadimitriou I.) pp.365-374 (1997).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Η επίδραση της πνευματικότητας στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, σε γονείς παιδιών με καρκίνο

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση εν μέσω Πανδημίας: Συσταδοποιήσεις Εμπλεκομένων

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Multiple Correspondence Analysis in Social Sciences and Humanities Research: A Longitudinal Mapping

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    2021

    2020

    2019

    2018

    2015

    • Πρόταση Ανάλυσης της Διδακτικής Διάστασης των Σχολικών Εγχειριδίων. Εφαρμογή στο Μάθημα των Θρησκευτικών

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Όταν η Διδακτική Συναντά την Ανάλυση Δεδομένων: Θεωρεία και Εφαρμογή της Γεωμετρικής Διδακτικής Ανάλυσης –(Geometric Didactic Analysis – Ge.Di.An.)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς μετανάστες

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • "Geometric Didactical Analysis – Ge.Di.An. – Ein neuer methodologischer Vorschlag für die empirische Bildungsforschung", Synthesis, PKP Publishing, vol.2, (with Stogiannidis A.), pp.200-221 (2013).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίηση του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • "Finding Web Log Groups with Geometric Data Analysis", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, CIS, vol.2, pp.126-129 (2011).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Διακλαδικό ή ενδοκλαδικό εμπόριο: Η ανάλυση των δεδομένων των Ελληνο-Αλβανικών εμπορικών συναλλαγών

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Εθνικοί στόχοι και εθνικές τελετουργίες", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.8, (με Γκόλια Ν., Κυρίδη Α., Βαμβακίδου Ι. ), σελ.142-155 (2007).
    • Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνολογική ενημερότητα Ελλήνων φοιτητών κατά την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • "Διερεύνηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα στο διάστημα 1996-2000", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.6, (με Κυριακίδη Γ.), σελ.129-137 (2005).

    2004

    • "Web Access Data Visualization with Data Analysis Methods", Transactions on Computers, WSEAS, vol.3, pp. 507-512 (2004).

    2002

    • "S-Pro: Εφαρμογή Υλοποίησης Μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.1, σελ.118-128 (2002).
    • Συνέδρια (44 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση στην Έρευνα: Μια Διαχρονική Χαρτογράφηση Multiple Correspondence Analysis in Scientific Research: A Longitudinal Mapping

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μελέτη Ψηφιακού Συγγραφικού Πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής: µια Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Εκπαιδευτικό Δράµα και Δεξιότητες Σταδιοδροµίας: η συµβολή της Ανάλυσης Δεδοµένων στο σχεδιασµό στοχευµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης Drama in Education and Career Skills Development: multivariate analysis contribution to designing a focused educational intervention

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Το Θρησκευτικό Στοιχείο στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας Μέσης Εκπαίδευσης

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Θρησκευτική Διπλωµατία και Επιστηµονική Έρευνα: Βιβλιοµετρική Ανάλυση Religious Diplomacy and Scientific Research: A Bibliometric Analysis

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Online Career Counseling in Scientific Research: Bibliometric Data Analysis

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Χαρτογραφώντας την Έρευνα για τον Θουκυδίδη: Μια Διαχρονική Βιβλιογραφική Ανάλυση Mapping Research on Thucydides: A Longitudinal Study

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Το Θρησκευτικό Στοιχείο στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     2017

     2016

     • Ευρωπαϊκοί Δείκτες Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Αγοράς Εργασίας: Πρόταση Διερεύνησης με Μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Συνδυάζοντας τη Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An.) με την Ανάλυση Περιεχομένου για τη Διερεύνηση Θρησκευτικών αναφορών σε Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος της Λογοτεχνίας

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     2009

     • "Religious Diversity and Intercultural Education: Depicting pupils' views throughout Greece", Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, , Athens, (with Palaiologou N., Kyridis A., Vamvakidou I. ), CD (2009).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • "Η ελληνική ιστορία ως μάθημα του Δημοτικού Σχολείου. Διερεύνηση των επιλογών των δασκάλων της Π.Ε. ως προς τα γεγονότα/σταθμούς της σχολικής ιστορίας", 3ο Πανελλήνιο Συνεδρio "Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον", Δράμα, (με Γκόλια Π., Κουτσουπιάς Ν., Κασίδου Σ. , ), σελ. (2008).

     2007

     • "Visualizing web navigation patterns with factor analysis ", 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications , Athens, pp.380-385 (2007).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • "Οι Εμπορικές Συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας: Διαχρονική Εξέλιξη και προοπτικές", 17ο Πανελλήνιο Συνεδρio, ΕΣΙ, Λευκάδα , (με Νίκα Χ.), σελ.333-340 (2004).
     • "Φοιτητές και Internet : Δικτυακοί Προορισμοί στα Εργαστήρια Πληροφορικής της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας", 2ο Πανελλήνιο Συνεδρio, Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, (με Κυρίδη Α., Κασκάλη Θ.), CD (2004).

     2003

     • "Διερεύνηση των άμεσων επενδύσεων Bορειοελλαδικών επιχερήσεων σε Βαλκανικές και άλλες χώρες", 16ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Καβάλα, (με Κυριακίδη Γ.), σελ.289-296 (2003).

     2002

     • "Exploring Web Access Logs with Correspondence Analysis", 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-02), Hellenic Association on Artificial Intelligence, Aristotle University, Thessaloniki , pp. 229-236 (2002).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2001

     • "Ανάλυση Δεδομένων με Βάση Εθνικά Οικονομικά Δεδομένα των Αναπτυσσόμενων Χωρών της Βαλκανικής", 1ο Διεθνες Επιστημονικο Συνεδριο: Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης, ΤΕΙ Ηπείρου, 209-217, σελ.209-217 (2001).
     • "Ταξινόμηση της Δομής του Κλάδου Μεταφορών στις Χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου με χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Δεδομένων", 13ο Συνεδρio Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών , EEEE, Πειραιάς, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.523-530 (2001).

     2000

     • "A Software Package for Contingency Table Construction and Analysis", Conference on Applied and Theoretical Mathematics,WSES , Athens, pp.2261-2265 (2000).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Εισαγωγή στην Κατασκευή Πινάκων Διπλής Εισόδου. ", Πανελλήνιο Συνεδρio "Πληροφορική και Εκπαίδευση", Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, (με Παπαδημητρίου Ι.), CD (2000).
     • "Utilizing Hierarchical Classification in Life Insurance Data Analysis", VII Congress of SIGEF, Decision Making under Uncertainty in the Global Environment of the 21st Century, Chania - Greece, (with Papadimitriou I.), pp.141-150 (2000).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "A New Software Implementation for Correspondence Analysis", 4th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, World Scientific & Engineering Society , Athens-Greece, CD (2000).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Λογισμικό Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών", 13ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Φλώρινα, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.417-426 (2000).

     1999

     • "Getting the Big Picture: The Contribution of Hierarchical Classification in Managing Life Insurance Data", Preparing the Manager of the 21st Century, Thessaloniki, (with Lioutas A., Loukas A., Papadimitriou I.), pp.147-158 (1999).
     • "Βοήθεια Ερμηνείας Αποτελεσμάτων Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων", 12ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Σπετσες, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.318-326 (1999).

     1998

     • "H τουριστική κίνηση στη Θάσο και στον ηπειρωτικό Ν. Καβάλας κατά την περίοδο 1990-1997", 1ο Συνεδρio Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου, Πρίνος, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.38-50 (1998).

     1997

     • "Design and Implementation of a Hypermedia System for Descriptive Statistics Instruction", 11th International Conference "Systems for Automation of Engineering and Research", Sofia - Bulgaria, (with Manitsaris A., Lioutas A.), pp.204-210 (1997).

     1996

     • "Κατασκευή Πινάκων Διπλής Εισόδου – Προσέγγιση στον τρόπο Παρουσίασης με Χρήση Τεχνολογίας Πολυμέσων", 9ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Ξανθη, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.287-295 (1996).

     1995

     • "Relationship Implications among Solvency Aspects", 3rd Balkan Conference on Operational Research, Hellenic Operational Society, ΕΕΕΕ, Thessaloniki, (with Karapistolis D., Papadimitriou I.), pp.820-833 (1995).
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      2019

      2015

      • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση & Οικονομική Κρίση στη Νότια Ευρώπη: η Διαχρονική εικόνα σε μεταφορές και τελωνειακές διαδικασίες 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη 2015 - Τομος Περιλήψεων 

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διδακτική ανάλυση εγχειριδίου: Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη 2015 - Τομος Περιλήψεων 

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Δημοκρατία και διαδίκτυο: Η περίπτωση της απαγόρευσης χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Τουρκία 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη 2015 - Τομος Περιλήψεων 

       Προβολή Δημοσίευσης

      2013

      2011

      • Από τη γλώσσα της επιστήμης στη γλώσσα της διδασκαλίας; Ανάλυση περιεχομένου για τις Χριστολογικές και Εκκλησιολογικές έννοιες στο διδακτικό εγχειρίδιο του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Τα σύμβολα των κομμάτων στις βαλκανικές χώρες

       Προβολή Δημοσίευσης

      2007

      • Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου Παιδαγωγικών Έργων των Μ. Λουθήρου και Κλήμεντος Αλεξανδρέως – Αξιοποίηση στη Διδακτική

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Click Stream Cluster Analysis - Ταξινόμηση Δεδομένων Ροής Επιλογών Ιστοσελίδων

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Σημειωτική & Ανάλυση Δεδομένων: Το Παράδειγμα του Συμβόλου & η Διδακτική Αξιοποίησή του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική

       Προβολή Δημοσίευσης

      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font