Κουτσουπιάς Νίκος
 • 2310-891747
 • nk uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 421Β

  Κουτσουπιάς Νίκος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Πληροφορική & Ανάλυση Δεδομένων

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Raleigh,  North Carolina State University (Minors: Mathematics & Art Studies)
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  Παν. Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάλυση Δεδομένων
  • Απεικόνιση Δεδομένων
  • Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες
  Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
   (ΔΕ2006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η θεωρία περιλαμβάνει την εισαγωγή στην έννοια των δικτύων υπολογιστών, το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τη διαδικτυακή συνομιλία. Επιπροσθέτως πραγματοποιείται εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική εφαρμογή των βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου (φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, συνομιλία). Χρήση επιπλέον της Ms Access ως εμπορικού πακέτου των βάσεων δεδομένων.

   

  INFORMATICS APPLICATIONS AND MULTIMEDIA

  The theory includes the introduction to computer networks, the Internet, the electronic mail, the chat. Further more we discuss the Database Systems of Management with the use of program Ms Access, where are reported the fundamental significances for the planning, designing, uses and implementation of data bases, the techniques of conceptual modeling with accent in the Entity-Relationship model. Finally, extensive report becomes in the Relational Model of data

  In the laboratorial sections: practical application of basic services of Internet (browser, e-mail, search engines, chat groups). We use in addition the Ms Access as commercial parcel of databases.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
   (MES205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (Δ18014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη χρήση της περιγραφικής στατιστικής, της ανάλυσης δεδομένων και της πληροφορικής στην έρευνα, με αξιοποίηση δεδομένων από Διεθνείς & Ευρωπαϊκές πηγές. Η χρήση πακέτων λογισμικού (γλώσσας δεδομένων R) στην διερεύνηση χωρίς μοντέλα και υποθέσεις των χαρακτηριστικών λανθανουσών δομών σε ένα σύνολο δεδομένων.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-TRADE)
   (MES201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   (ΔΕ1006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της επιστήμης των Η/Υ και της Πληροφορικής. Επίσης στοχεύει να τους εισάγει στις κύριες έννοιες που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

  Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη και την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την έννοια του αλγόριθμου και του δομημένου προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις έννοιες δίκτυα και διαδίκτυο καθώς και είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τους όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο.

  Σε ό,τι αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω εξάσκησης στο εργαστήριο και σειράς υποχρεωτικών εργασιών με την χρήση εφαρμογών νέφους (cloud computing) και συγκεκριμένα την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τέλος, διδάκονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογιστικών φύλλων.

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ II
   (ΔΕ5014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εδραιώνει προηγούμενες γνώσεις των φοιτητών στις αρχές της ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων ποσοτικού και κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού να διεξάγουν πιλοτικές έρευνες:

  α/. κειμένων και εγγράφων

  β/. ανάλυσης περιεχομένου &

  γ/. ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και συναισθημάτων.

   

  Research Methods and Techniques II

  The course covers fundamentals regarding each phase of the sample survey lifecycle from planning and preparation to implementation and analysis. Topics covered include: questionnaire design, sampling design, data collection methods, data analysis, and quality control from the total survey error perspectives which are inclusive of measurement and nonresponse. The course offers students the skills to draw a sample using the appropriate sampling technique. It also covers the full cycle of a qualitative research project, from design, to data collection, analysis, reporting and disseminating. The course has the dual aims of equipping students with both conceptual understandings of current academic debates regarding different methods, and the practical skills to put those methods into practice.

  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΝΕΠ0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2007

   • "Ανάλυση των Εμπορικών Συναλλαγών της Ελλάδας με τις άλλες Βαλκανικές Χώρες", Συλλογικός τόμος προς τιμήν το καθηγητή Α. Ιγνατιάδη, (επιμ. Δ. Παπαδοπουλος) , Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με Παπαδημητρίου Ι., Νίκα Χ.), σελ.871-897 (2007).

   2006

   • "Διερευνώντας Οικονομικούς Δείκτες με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων", Συλλογικός τόμος προς τιμήν της καθηγήτριας Μ. Δεληβάνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, (επιμ. A. Βογιατζής) , Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ.427-461 (2006).

   2005

   • "Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων, Μέθοδοι: Factor Analysis, Cluster Analysis, Λογισμικό: S-Pro v.2.0", Θεσσαλονίκη , Εκδ. Α. Σταμούλη, σελ.180 (2005).

   2004

   • "The Greek Trade with Romania and Bulgaria: Recent Trends and Perspectives", Le Management de la Transition, VI Seminaire International, (ed.) , Bucuresti Romania, Editura Economica, (with Papadimitriou I., Nikas C.), pp.31-40 (2004).

   2001

   • "Hierarchical Classification in Insurance Data Analysis", Fuzzy Sets in Management, Economics and Marketing, (ed.) Zopounidis K. et.al., Singapore, World Scientific Press, (with Papadimitriou I.), pp.69-81 (2001).
   • "A Software Package for Contingency Table Construction and Analysis", Problems in applied mathematics and computational intelligence, (ed.) Mastorakis N., World Scientific and Engineering Society Press, pp.77-81 (2001).

   2000

   • "AFC97: A New Software Implementation for Correspondence Analysis", Signal Processing, Communications, and Computer Science, (ed.) Mastorakis N., WSEAS-Press,, pp.278-281 (2000).

   1999

   • "Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων: Τρισδιάστατοι Πίνακες, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, Ταξινόμηση κατ' Αύξουσα Ιεραρχία, Οδηγίες Χρήσης", Θεσσαλονίκη, Εκδ. Παρατηρητής, σελ.98 (1999).

   1997

   • "An Alternative Proposal in Evaluating the Performance of Mutual Funds", New Operational Approaches for Financial Modeling, (ed.) Zopounidis K., Heidelberg - Germany, Physica-Verlag, (with Karapistolis D., Papadimitriou I.) pp.365-374 (1997).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • "Geometric Didactical Analysis – Ge.Di.An. – Ein neuer methodologischer Vorschlag für die empirische Bildungsforschung", Synthesis, PKP Publishing, vol.2, (with Stogiannidis A.), pp.200-221 (2013).

    2011

    • "Finding Web Log Groups with Geometric Data Analysis", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, CIS, vol.2, pp.126-129 (2011).
    • "Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίηση του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική,", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.12, (με Στογιαννίδη Α.), σελ.179-195 (2011).

    2007

    • "Διακλαδικό ή ενδοκλαδικό εμπόριο: Η ανάλυση των δεδομένων των Ελληνο-Αλβανικών εμπορικών συναλλαγών", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.8, (με Νίκα Χ.), σελ.156-164 (2007).
    • "Εθνικοί στόχοι και εθνικές τελετουργίες", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.8, (με Γκόλια Ν., Κυρίδη Α., Βαμβακίδου Ι. ), σελ.142-155 (2007).
    • "Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνολογική ενημερότητα Ελλήνων φοιτητών κατά την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.8, (Ιορδάνογλου Α.), σελ.82-93 (2007).

    2005

    • "Διερεύνηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα στο διάστημα 1996-2000", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.6, (με Κυριακίδη Γ.), σελ.129-137 (2005).

    2004

    • "Web Access Data Visualization with Data Analysis Methods", Transactions on Computers, WSEAS, vol.3, pp. 507-512 (2004).

    2002

    • "S-Pro: Εφαρμογή Υλοποίησης Μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων", Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, ΕΕΑΔ, τ.1, σελ.118-128 (2002).
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • "Ε-Ekklesia: The challenge of direct democracy and the Ancient Athenian model", 5th Conference on e-Democracy "Security, privacy and trust in a digital world", HSCIS, Athens, (with Mpoitsis I.), in press (2013).
     • "Geometrical Didactical Analysis GE.DI.AN.: Τhe case of second grade Junior High School Religious Education Curriculum in Greece", International Scientific Conference eRA-8, Hellenic Educational Society, Piraeus, (with Stogiannidis A.), in press (2013).

     2009

     • "Religious Diversity and Intercultural Education: Depicting pupils' views throughout Greece", Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, , Athens, (with Palaiologou N., Kyridis A., Vamvakidou I. ), CD (2009).

     2008

     • "Η ελληνική ιστορία ως μάθημα του Δημοτικού Σχολείου. Διερεύνηση των επιλογών των δασκάλων της Π.Ε. ως προς τα γεγονότα/σταθμούς της σχολικής ιστορίας", 3ο Πανελλήνιο Συνεδρio "Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον", Δράμα, (με Γκόλια Π., Κουτσουπιάς Ν., Κασίδου Σ. , ), σελ. (2008).

     2007

     • "Visualizing web navigation patterns with factor analysis ", 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications , Athens, pp.380-385 (2007).

     2004

     • "Οι Εμπορικές Συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας: Διαχρονική Εξέλιξη και προοπτικές", 17ο Πανελλήνιο Συνεδρio, ΕΣΙ, Λευκάδα , (με Νίκα Χ.), σελ.333-340 (2004).
     • "Φοιτητές και Internet : Δικτυακοί Προορισμοί στα Εργαστήρια Πληροφορικής της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας", 2ο Πανελλήνιο Συνεδρio, Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, (με Κυρίδη Α., Κασκάλη Θ.), CD (2004).

     2003

     • "Διερεύνηση των άμεσων επενδύσεων Bορειοελλαδικών επιχερήσεων σε Βαλκανικές και άλλες χώρες", 16ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Καβάλα, (με Κυριακίδη Γ.), σελ.289-296 (2003).

     2002

     • "Exploring Web Access Logs with Correspondence Analysis", 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-02), Hellenic Association on Artificial Intelligence, Aristotle University, Thessaloniki , pp. 229-236 (2002).

     2001

     • "Ανάλυση Δεδομένων με Βάση Εθνικά Οικονομικά Δεδομένα των Αναπτυσσόμενων Χωρών της Βαλκανικής", 1ο Διεθνες Επιστημονικο Συνεδριο: Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης, ΤΕΙ Ηπείρου, 209-217, σελ.209-217 (2001).
     • "Ταξινόμηση της Δομής του Κλάδου Μεταφορών στις Χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου με χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Δεδομένων", 13ο Συνεδρio Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών , EEEE, Πειραιάς, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.523-530 (2001).

     2000

     • "A Software Package for Contingency Table Construction and Analysis", Conference on Applied and Theoretical Mathematics,WSES , Athens, pp.2261-2265 (2000).
     • "Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Εισαγωγή στην Κατασκευή Πινάκων Διπλής Εισόδου. ", Πανελλήνιο Συνεδρio "Πληροφορική και Εκπαίδευση", Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, (με Παπαδημητρίου Ι.), CD (2000).
     • "Utilizing Hierarchical Classification in Life Insurance Data Analysis", VII Congress of SIGEF, Decision Making under Uncertainty in the Global Environment of the 21st Century, Chania - Greece, (with Papadimitriou I.), pp.141-150 (2000).
     • "A New Software Implementation for Correspondence Analysis", 4th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, World Scientific & Engineering Society , Athens-Greece, CD (2000).
     • "Λογισμικό Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών", 13ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Φλώρινα, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.417-426 (2000).

     1999

     • "Getting the Big Picture: The Contribution of Hierarchical Classification in Managing Life Insurance Data", Preparing the Manager of the 21st Century, Thessaloniki, (with Lioutas A., Loukas A., Papadimitriou I.), pp.147-158 (1999).
     • "Βοήθεια Ερμηνείας Αποτελεσμάτων Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων", 12ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Σπετσες, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.318-326 (1999).

     1998

     • "H τουριστική κίνηση στη Θάσο και στον ηπειρωτικό Ν. Καβάλας κατά την περίοδο 1990-1997", 1ο Συνεδρio Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου, Πρίνος, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.38-50 (1998).

     1997

     • "Design and Implementation of a Hypermedia System for Descriptive Statistics Instruction", 11th International Conference "Systems for Automation of Engineering and Research", Sofia - Bulgaria, (with Manitsaris A., Lioutas A.), pp.204-210 (1997).

     1996

     • "Κατασκευή Πινάκων Διπλής Εισόδου – Προσέγγιση στον τρόπο Παρουσίασης με Χρήση Τεχνολογίας Πολυμέσων", 9ο Πανελλήνιο Συνεδρio Στατιστικής, ΕΣΙ, Ξανθη, (με Παπαδημητρίου Ι.), σελ.287-295 (1996).

     1995

     • "Relationship Implications among Solvency Aspects", 3rd Balkan Conference on Operational Research, Hellenic Operational Society, ΕΕΕΕ, Thessaloniki, (with Karapistolis D., Papadimitriou I.), pp.820-833 (1995).
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.