Λιάζος Νικόλαος
 • 2310 891.481
 • nliazos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 415

  Λιάζος Νικόλαος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  1. Πτυχίο: Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, λήψη πτυχίου 1985.
  2. Πτυχίο: Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογικό, λήψη πτυχίου 2000.
  3. Πτυχίο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., λήψη πτυχίου 2006.
  4. Μετεκπαίδευση: Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» Α.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λήψη πτυχίου 2001.
  5. Μεταπτυχιακό: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας του Α.Π.Θ. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Τα σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη», λήψη πτυχίου 2003.
  6. Διδακτορικό: Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια της μειονοτικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ χριστιανών και  μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη», λήψη διδακτορικού διπλώματος 2007.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  α) Τουρκική Γλώσσα , Λογοτεχνία και Πολιτισμός

  β) Ζητήματα μετάφρασης της Τουρκικής Γλώσσας

  γ) Μειονότητα της Δ. Θράκης και Μειονοτική Εκπαίδευση

  δ) Ιστορία και Πολιτισμός της σύγχρονης Τουρκίας

  ε) Οθωμανική Γλώσσα, Πολιτισμός και  Ιστορία

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΒΣ0725)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές της οθωμανικής γλώσσας μέσω των κειμένων της. Το μάθημα στοχεύει να εμπλουτίσει τους φοιτητές με τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης της οθωμανικής, η οποία γράφεται στο αραβοπερσικό αλφάβητο. Πρόκειται για μια γλώσσα που δεν μιλιέται πια, αλλά διατηρείται καταγεγραμμένη στην τεράστια λογοτεχνική της παραγωγή, καθώς και στα επίσημα έγγραφα.

  Η οθωμανική γλώσσα υπέστη και αυτή αλλαγές, όπως άλλωστε πολλές γλώσσες, κυρίως κατά της περίοδο 1300-1928, δηλαδή στο διάστημα των έξι αιώνων της ύπαρξής της, οπότε οι γραμματικοί τύποι και το λεξιλόγιο-ιδίως παλιότερες εκφράσεις- τροποποιήθηκαν σταδιακά, εξαφανίστηκαν ή αντικαταστάθηκαν από νεώτερους. Το αραβοπερσικό αλφάβητο είναι δάνειο της περσικής πολιτιστικής επίδρασης του 14ου αιώνα. Την ίδια εποχή υιοθετήθηκαν πολλά γλωσσικά δάνεια από την αραβική και την περσική γλώσσα, καθώς και γραμματοσυντακτικές δομές από την περσική.

  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό, αρχικά θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στην παλαιοτουρκική γραφή και στη συνέχεια θα αρχίσουν να επεξεργάζονται απλά κείμενα. Κατά τη διδασκαλία θα επαναλαμβάνονται συχνά οι γραμματοσυντακτικοί κανόνες της τουρκικής γλώσσας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν ακόμη με τα αραβικά και περσικά στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην οθωμανική γλώσσα. Τέλος, άλλος βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές της χρήσης των λεξικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα συναντούν στα κείμενα.

  • ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΒΣ0836)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας με ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα

   

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας με ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
   (HAC904)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζονται αντιπροσωπευτικά έργα της τουρκικής λογοτεχνίας, συγγραφείς και λογοτεχνικά ρεύματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ  και γράφτηκαν από τον 19ο μέχρι σήμερα. Πρόκειται για λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν πριν και μετά τη συγκρότηση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Αναλύονται δηλαδή έργα που αναφέρονται α) στη δημιουργία της πολιτισμικής ταυτότητας της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα και β) στη δημιουργία της τουρκικής ταυτότητας του 20ού αιώνα. Η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων γίνεται με θεματικές ενότητες που κυριαρχούν στην ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία της Τουρκίας κι εκφράζονται μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή. Τέλος, σχολιάζονται οι αφηγηματικές τεχνικές που χειρίζονται οι Τούρκοι λογοτέχνες στα έργα τους, οι επιδράσεις που δέχτηκαν και η θέση τους στην παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτομή της Τουρκικής Γραμματείας. Θες/νίκη: Βάνιας.

  Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi.. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C.

  Banarlı, Nihat Sami, 2001. Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul,

  Γκοβέσης, Γ. 2007. Λογοτεχνία και Τουρκισμός κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο- Το μυθιστόρημα του Ομέρ Σεϊφεττήν « Το Ημερολόγιο ενός Αρμένιου Νέου». Ξάνθη: Σπανίδης.

  Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları.

  Ζεγκίνης, Ευστράτιος. 1983.Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη.

  Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, Σταμούλης.

  Kaplan, Mehmet. 1995. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergah Yayınları.

  Kemal H. Karpat 1960 Social Themes in Contemporary Turkish Literature: The Middle East Journal Washington.

  Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

  Μήλλας, Ηρακλής. 2001. Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Αθήνα.

  Μηταράς, Αριστοτέλης. 2014. Ανθολογία της Νεας Τουρκικής Λογοτεχνίας, Αθήνα,   Παπαζήσης.

  Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης.

  Zürcher, Erik Jan. 2004. Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας  Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

  Χιδίρογλου, Παύλος. 1997 . Η ελληνική προσέγγιση της τουρκικής λογοτεχνίας Θεσ/νίκη: Βάνιας

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0107-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο που επιτυγχάνεται με τη μελέτη κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Η κατανόηση των γραπτών κειμένων επιτυγχάνεται με τη συντακτική ανάλυση και την απόδοση στην ελληνική της σχετικής με το κείμενο τουρκικής ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων-ιδιωματισμών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται με συζήτηση βασισμένη στα γραπτά κείμενα. Τα κείμενα επιλέγονται από διάφορες πηγές, όπως βιβλία, εφημερίδες ή διάφορους ιστοτόπους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη κι έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε οι φοιτήτριες/ητές να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων.

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0108-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά κι εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μετάφραση στα ελληνικά του λογοτεχνικού βιβλίου του συγγραφέα Turgay Bostan με τίτλο «Ιερή Εικόνα», Εκδόσεις Κυριακίδη

   2017

   • Λιάζος Ν. Ελληνοτουρκικό και Τουρκοελληνικό λεξικό Οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών όρων και διεθνών οργανισμών, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017 (200 σελίδες)

   2003

   • Λιάζος Ν. κ.ά., (2003)Η οικολογική εκπαίδευση στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Έρευνα δράσης επιμέλεια Αργ. Κυρίδης & Ευαγγ. Μαυρικάκη, εκδόσεις «τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός» Αθήνα. (280 σελίδες).

   2002

   • Λιάζος Ν., Ιωαννίδου Κ., Κωνσταντίλα Μ., Μορφουλάκη Μ., Μουσλή Σ., επίβλεψη: Καριώτογλου Π., Τσεφλές Β., (2002) «Άτυπη εκπαίδευση σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία: επισκέψεις σχολείων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Πρακτικά ημερίδων εκπαιδευτικής έρευνας, τόμος 3ος (1999-2000), Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός», Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2002, σσ. 127-151.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (5 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Nikolaos LIAZOS (2021) Batılaşma Döneminde İstanbul’da Rum Cemaatinin Eğitimi (The Education of the Greek Community in İstanbul During the Westernization Period), Humanitas - International Journal of Social Sciences is a double blind peer-reviewed international journal published twice a year Spring and Autumn.

    2019

    • Λιάζος, Ν. & Μαρκάτη, Δ. (2019). Πολυγραμματισμοί στο μάθημα της τουρκικής ως ξένης γλώσσας στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Multilingual Academic Journal MAJESS. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://hrmars.com/index/php/pages/detail/MAJESS.

    2018

    • Λιάζος, Ν. & Μαρκάτη, Δ. (2018). Δυσκολίες στην εκμάθηση της τουρκικής ως ξένης γλώσσας από ελληνόφωνους φοιτητές: μία πρόταση διδασκαλίας. Multilingual Academic Journal MAJESS. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://hrmars.com/index/php/pages/detail/MAJESS

    2001

    • Λιάζος Ν., Ιωαννίδου Κ., Κωνσταντίλα Μ., Μορφουλάκη Μ., Μουσλή Σ., Καριώτογλου Π., Τσεφλές Β., (2001) «Άτυπη εκπαίδευση: Γιατί οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης θα οργάνωναν μια επίσκεψη με τους μαθητές τους στο Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Διδασκαλείο Δημ. Γληνός Α.Π.Θ., Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ιωάννινα, 3-6 Μαΐου 2001, σσ. 319-331.

    1998

    • Λιάζος Ν., Γεωργαντέλη Ε., Καμαρούδης Σ., Λιάζου Π., (1999) «Τι γλώσσα μιλάτε στο σπίτι;», Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική ΄Ερευνα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ναύπακτος, 13-15 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα, Ατραπός.
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Νικόλαος Λιάζος (2020) Η έναρξη της ελληνικής επανάστασης με τη ματιά του Οθωμανού ιστορικού Cevdet Pasa. “Βαλκάνιες και Οθωμανικές Διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Φεβρουαρίου 2020

     2019

     • Λιάζος, Ν. (2019). «Η εκπαιδευση στην Κωνσταντινούπολη στην περιοδο ακμής (1856-1908)». 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Διασποράς, Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς, Συνδιοργάνωση Charles Darwin University 1/6/19, Πανεπιστήμιο Αιγαίου28/6/19, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12/7/19.
     • Liazos, N. & (2019). Ο πολιτισμός στα εγχειρίδια διδασκαλίας της τουρκικής ως ξένης γλώσσας (Culture through teaching Turkish as a foreign language course books) 5ο Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλίας της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, 27 και 28 Ιουνίου 2019, Αθήνα.
     • Liazos, N. (2019). Akademik Amaçlı Türk Dili Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (Use of Technology in Academic Turkish Language Teaching) 5ο Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλίας της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, 27 και 28 Ιουνίου 2019, Αθήνα.

     2018

     • Λιάζος, Ν. (2018). «O Ανατολικός Πόντος στο τουρκικό μυθιστόρημα «Ιερή Eικόνα». Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας) 22-23-24/11/2018, Αθήνα
     • Λιάζος, Ν. &Kotsakis, A. (2018). The Period 1912 - 1922 in Turkish and Greek school History Textbooks, 4th International Conference “Education Across Borders” Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, Florina 19th – 20th October 2018
     • Λιάζος, Ν. (2018). «Μνήμες της Κωνσταντινούπολης» (İstanbul Hatırası) του Ahmet Ümit: Ένα μεταμοντέρνο αστυνομικό μυθιστόρημα στην τουρκική λογοτεχνία, «Γνωριμία με τον γείτονα μέσα από τη λογοτεχνία: Η τουρκική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο», Κομοτηνή στις 18-19 Μαΐου 2018.

     2017

     • Λιάζος Ν., Κοτσάκης Α. «Ζητήματα Βαλκανικής Ιστοριογραφίας μέσα από τα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση της Τουρκίας και της Ελλάδας», 24ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή», Πάτρα από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017.
     • Λιάζος Ν. «Η διδασκαλία της τουρκικής στην Ελλάδα», 23ο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017.
     • Λιάζος Ν., Καμαρούδης Σ. «Λογοτεχνικές ματιές στον προσφυγικό πόνο: o Γιασάρ Κεμάλ για τους Έλληνες του 1922», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Σχολείο για μια σύγχρονη κοινωνία αλληλεγγύης», Φλώρινα 26-27 Μαΐου 2017

     2012

     • Nikolaos Liazos “Azınlık Eğitimindeki Aday Öğretmenlerin Türk Dili Hakimiyeti”(Η γνώση της τουρκικής γλώσσας των υποψηφίων δασκάλων της μειονοτικής εκπαίδευσης), 7th International Conference on Turkish Language, του Πανεπιστημίου Bilkent της Άγκυρας και του Πανεπιστημίου Μακεδονία Θεσσαλονίκη, 25-28 Σεπτεμβρίου 2012.

     2009

     • Λιάζος Ν. «Τα σχολικά εγχειρίδια τουρκικής γλώσσας της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη» (2009) Ανακαλύπτοντας την Τουρκία, Ημερίδα του Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2009.

     2005

     • .Λιάζος Ν. «Το νομικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτ. Θράκης» (2005) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Διοίκηση Α΄/Βαθμιας και Β΄/ Βαθμιας Εκπαίδευσης, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005

     2003

     • Λιάζος Ν. «Η Μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και η εκπαίδευσή της» (2003) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η εικόνα του «άλλου» στη σχολική και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η εικόνα του «άλλου» στη σχολική και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Ημερίδα 1ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2003, σσ: 38-44 .
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Λιάζος, Ν. (2019). Η Κωνσταντινούπολη στην τουρκική λογοτεχνία , ομιλία στα πλαίσια του Κύκλου Διαλέξεων στην "Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλαδος" 23 Ιανουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη.