Λιάζος Νικόλαος
 • 2310 891.481
 • nliazos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 415

  Λιάζος Νικόλαος

  Αφυπηρετήσαντας Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  1. Πτυχίο: Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, λήψη πτυχίου 1985.
  2. Πτυχίο: Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογικό, λήψη πτυχίου 2000.
  3. Πτυχίο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., λήψη πτυχίου 2006.
  4. Μετεκπαίδευση: Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» Α.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λήψη πτυχίου 2001.
  5. Μεταπτυχιακό: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας του Α.Π.Θ. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Τα σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη», λήψη πτυχίου 2003.
  6. Διδακτορικό: Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια της μειονοτικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ χριστιανών και  μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη», λήψη διδακτορικού διπλώματος 2007.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  α) Τουρκική Γλώσσα , Λογοτεχνία και Πολιτισμός

  β) Ζητήματα μετάφρασης της Τουρκικής Γλώσσας

  γ) Μειονότητα της Δ. Θράκης και Μειονοτική Εκπαίδευση

  δ) Ιστορία και Πολιτισμός της σύγχρονης Τουρκίας

  ε) Οθωμανική Γλώσσα, Πολιτισμός και  Ιστορία

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0107-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0107-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Τουρκική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Τουρκική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL290/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η ύλη του μαθήματος στοχεύει:

  • Στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων πρόσληψης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
  • Στην εισαγωγή των φοιτητριών/ητών στις βασικές έννοιες της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Στην εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με επιστημονικά κείμενα της τουρκικής γλώσσας που περιέχουν το ανάλογο λεξιλόγιο

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται ποικίλα αυθεντικά κείμενα επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, ειδησεογραφικού, πολιτικού κλπ. περιεχομένου. Η παραγωγή προφορικού λόγου καλλιεργείται με διάλογο, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου με ατομικές και ομαδικές εργασίες.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις γραμματικοσυντακτικές δομές και το θέμα των κειμένων
  • Να αξιοποιούν τα διδαχθέντα κείμενα στην αυθεντική γλωσσική χρήση ή/και να εξασκηθούν στην επιστημονική τουρκική γλώσσα μέσω γλωσσικών ασκήσεων και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
  • Να αξιοποιούν τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης στον τομέα των βασικών εννοιών της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Να παράγουν μικρά επιστημονικά κείμενα με εξειδικευμένο λεξιλόγιο

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο που επιτυγχάνεται με τη μελέτη κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Η κατανόηση των γραπτών κειμένων επιτυγχάνεται με τη συντακτική ανάλυση και την απόδοση στην ελληνική της σχετικής με το κείμενο τουρκικής ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων-ιδιωματισμών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται με συζήτηση βασισμένη στα γραπτά κείμενα. Τα κείμενα επιλέγονται από διάφορες πηγές, όπως βιβλία, εφημερίδες ή διάφορους ιστοτόπους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη κι έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε οι φοιτήτριες/ητές να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Εξειδικευμένο λογισμικό για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ατομικές εργασίες εξάσκησης

  30

  Αυτοτελής μελέτη

  35

  Συγγραφή εργασίας

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης, έκθεση
  • Προφορική εξέταση (40%)
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0108-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0108-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μετάφραση κειμένων και ανάλυση λόγου Τουρκικής γλώσσας

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Τουρκική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Τουρκική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL291/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η ύλη του μαθήματος στοχεύει:

  • Στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων πρόσληψης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
  • Στην εισαγωγή των φοιτητριών/ητών στις βασικές έννοιες της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Στην εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με επιστημονικά κείμενα της τουρκικής γλώσσας που περιέχουν το ανάλογο λεξιλόγιο

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται ποικίλα αυθεντικά κείμενα επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, ειδησεογραφικού, πολιτικού κλπ. περιεχομένου. Η παραγωγή προφορικού λόγου καλλιεργείται με διάλογο, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου με ατομικές και ομαδικές εργασίες.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις  γραμματικοσυντακτικές δομές και το θέμα των κειμένων
  • Να αξιοποιούν τα διδαχθέντα κείμενα στην αυθεντική γλωσσική χρήση ή/και να εξασκηθούν στην επιστημονική τουρκική γλώσσα μέσω γλωσσικών ασκήσεων και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
  • Να αξιοποιούν τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης στον τομέα των βασικών εννοιών της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Να παράγουν μικρά επιστημονικά κείμενα με εξειδικευμένο λεξιλόγιο

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά κι εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Εξειδικευμένο λογισμικό για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ατομικές εργασίες εξάσκησης

  30

  Αυτοτελής μελέτη

  35

  Συγγραφή εργασίας

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης, έκθεση
  • Προφορική εξέταση (40%)

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τουρκική Γλώσσα V

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Τουρκική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Τουρκική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL288/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητριών/ητώνστα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας, καθώς και στο ανάλογο λεξιλόγιο του επιπέδου αυτού, ώστε να επιτύχουν τη σωστή χρήση της, όσον αφορά την κατανόηση και παραγωγή  προφορικού και γραπτού λόγου.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα διδαχθέντα φαινόμενα στην αυθεντική γλωσσική χρήση τους, εφόσον έχουν εξασκηθεί μέσω αναλύσεων κειμένων, διαλόγου, γλωσσικών ασκήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο μιας μικτής διδακτικής μεθόδου, με έμφαση στις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρασχεθεί στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας σε ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Εξειδικευμένο λογισμικό για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ατομικές εργασίες εξάσκησης

  63

  Αυτοτελής μελέτη

  35

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:  κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης, έκθεση
  • Προφορική εξέταση (40%)

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • YeniHitityabancılariçinTürkçe 2 B1 OrtaDerskitabı.
  • Δαφνοπατίδης, Βασίλης και Σανλίογλου, Χριστίνα (2011) Τουρκική Γραμματική στα Ελληνικά, Perugia.

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0106

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τουρκική Γλώσσα VI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Τουρκική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Τουρκική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL289/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητριών/ητώνστα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας, καθώς και στο ανάλογο λεξιλόγιο του επιπέδου αυτού, ώστε να επιτύχουν τη σωστή χρήση της, όσον αφορά την κατανόηση και παραγωγή  προφορικού και γραπτού λόγου.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα διδαχθέντα φαινόμενα στην αυθεντική γλωσσική χρήση τους, εφόσον έχουν εξασκηθεί μέσω αναλύσεων κειμένων, διαλόγου, γλωσσικών ασκήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο μιας μικτής διδακτικής μεθόδου, με έμφαση στις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρασχεθεί στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας σε ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Εξειδικευμένο λογισμικό για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ατομικές εργασίες εξάσκησης

  63

  Αυτοτελής μελέτη

  35

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:  κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης, έκθεση
  • Προφορική εξέταση (40%)

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • YeniHitityabancılariçinTürkçe 2 B1 OrtaDerskitabı.
  • Δαφνοπατίδης, Βασίλης και Σανλίογλου, Χριστίνα (2011) Τουρκική Γραμματική στα Ελληνικά, Perugia.

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
   (HAC904)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζονται αντιπροσωπευτικά έργα της τουρκικής λογοτεχνίας, συγγραφείς και λογοτεχνικά ρεύματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ  και γράφτηκαν από τον 19ο μέχρι σήμερα. Πρόκειται για λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν πριν και μετά τη συγκρότηση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Αναλύονται δηλαδή έργα που αναφέρονται α) στη δημιουργία της πολιτισμικής ταυτότητας της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα και β) στη δημιουργία της τουρκικής ταυτότητας του 20ού αιώνα. Η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων γίνεται με θεματικές ενότητες που κυριαρχούν στην ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία της Τουρκίας κι εκφράζονται μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή. Τέλος, σχολιάζονται οι αφηγηματικές τεχνικές που χειρίζονται οι Τούρκοι λογοτέχνες στα έργα τους, οι επιδράσεις που δέχτηκαν και η θέση τους στην παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτομή της Τουρκικής Γραμματείας. Θες/νίκη: Βάνιας.

  Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi.. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C.

  Banarlı, Nihat Sami, 2001. Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul,

  Γκοβέσης, Γ. 2007. Λογοτεχνία και Τουρκισμός κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο- Το μυθιστόρημα του Ομέρ Σεϊφεττήν « Το Ημερολόγιο ενός Αρμένιου Νέου». Ξάνθη: Σπανίδης.

  Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları.

  Ζεγκίνης, Ευστράτιος. 1983.Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη.

  Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, Σταμούλης.

  Kaplan, Mehmet. 1995. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergah Yayınları.

  Kemal H. Karpat 1960 Social Themes in Contemporary Turkish Literature: The Middle East Journal Washington.

  Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

  Μήλλας, Ηρακλής. 2001. Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Αθήνα.

  Μηταράς, Αριστοτέλης. 2014. Ανθολογία της Νεας Τουρκικής Λογοτεχνίας, Αθήνα,   Παπαζήσης.

  Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης.

  Zürcher, Erik Jan. 2004. Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας  Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

  Χιδίρογλου, Παύλος. 1997 . Η ελληνική προσέγγιση της τουρκικής λογοτεχνίας Θεσ/νίκη: Βάνιας

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0108-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0108-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τουρκική Ορολογία Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών II

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Τουρκική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Τουρκική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL291/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η ύλη του μαθήματος στοχεύει:

  • Στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων πρόσληψης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
  • Στην εισαγωγή των φοιτητριών/ητών στις βασικές έννοιες της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Στην εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με επιστημονικά κείμενα της τουρκικής γλώσσας που περιέχουν το ανάλογο λεξιλόγιο

  Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται ποικίλα αυθεντικά κείμενα επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, ειδησεογραφικού, πολιτικού κλπ. περιεχομένου. Η παραγωγή προφορικού λόγου καλλιεργείται με διάλογο, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου με ατομικές και ομαδικές εργασίες.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις  γραμματικοσυντακτικές δομές και το θέμα των κειμένων
  • Να αξιοποιούν τα διδαχθέντα κείμενα στην αυθεντική γλωσσική χρήση ή/και να εξασκηθούν στην επιστημονική τουρκική γλώσσα μέσω γλωσσικών ασκήσεων και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
  • Να αξιοποιούν τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης στον τομέα των βασικών εννοιών της ορολογίας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
  • Να παράγουν μικρά επιστημονικά κείμενα με εξειδικευμένο λεξιλόγιο

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά κι εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Εξειδικευμένο λογισμικό για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ατομικές εργασίες εξάσκησης

  30

  Αυτοτελής μελέτη

  35

  Συγγραφή εργασίας

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Γραπτή εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: κείμενο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης, έκθεση
  • Προφορική εξέταση (40%)


   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font