Ζάικος Νικόλαος
 • 2310 891.713
 • nzaikos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Κ 232Β

  Ζάικος Νικόλαος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνές Δίκαιο

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1997: Διδάκτωρ Νομικής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ ('Αριστα)
  • 1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Διεθνές Δίκαιο), Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ ('Αριστα)
  • 1989: Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολύ Καλά)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορία και θεωρία του διεθνούς δικαίου
  • Δίκαιο του πολέμου
  • Γενοκτονίες. Νομικά ζητήματα και ιστορική προοπτική
  • Διεθνής μετανάστευση
  • Διεθνείς αθλητικές σχέσεις. Θεσμοί, ιστορία, πολιτικές
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   (IPA103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • WORLD CONFLICT, FORCED MIGRATION AND HUMANITARIAN LAW
   (HRMS204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
   (ΒΣΑ110-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩν

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ110-Ι

   

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI216/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

   

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι

  α) Εξοικείωση με την έννοια και τη λειτουργία των δικαιωμάτων του ανθρώπου

  β) Κατανόηση του ρόλου του νομικού συστήματος ως εγγυητή της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου  

  γ) Γνώση των βασικών μηχανισμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

  δ) Ανάπτυξη της ικανότητας των διδασκομένων να προσεγγίζουν επίκαιρα θέματα από την προοπτική των δικαιωμάτων του ανθρώπου

  ε) Εκπόνηση μίας επιστημονικής μελέτης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα

   

  Γενικές Ικανότητες

   

   

   

  α) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

   

  β) Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  γ) Εργασία σε διεπιστημονικό/ διεθνές περιβάλλον

   

  δ) Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   

  ε) Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

   

  στ) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξετάζονται τα κοινωνικά, φιλοσοφικά και πολιτικά αίτια της κίνησης για τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κυριότερα ιστορικά ορόσημα της σχετικής εξέλιξης σε οικουμενικό επίπεδο και, ιδίως, στα Ηνωμένα Έθνη. Αναλύονται οι σύγχρονοι νομικοί μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές – παγκόσμιο και σε περιφερειακό – επίπεδο. Εξετάζεται διεξοδικά ο δικαιοδοτικός μηχανισμός που εισάγει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – το πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό από τα υφιστάμενα συστήματα προστασίας. Ανάμεσα στα θέματα που επίσης παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνονται το ζήτημα των διαφορετικών πολιτιστικών αντιλήψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι μεθοδολογικές διακρίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα αίτια, οι μορφές και η νομική αντιμετώπιση των διακρίσεων, το φαινόμενο του ρατσισμού, η προστασία της μειονοτικής ετερότητας, η σχέση του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων και η νομολογία των διεθνών δικαστηρίων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία ειδική ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη στο έγκλημα της γενοκτονίας.

   

  Κύριοι θεματικοί άξονες

   

  1 Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ποιοί είναι δικαιούχοι; – Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτι το αυτονόητο; – Ιστορική προοπτική: Η έννοια της εσωτερικής δικαιοδοσίας του κράτους και τα ανθρώπινα δικαιώματα  - Σύγχρονα προβλήματα: Διαφορετικές πολιτιστικές αντιλήψεις περί δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

   

  2 Πώς διασφαλίζεται η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη; Εθνική προστασία και διεθνής προστασία - Τα όργανα του Κράτους και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η σημασία της εκπαίδευσης – Η απαγόρευση των διακρίσεων – Κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων

   

  3 Διεθνής προστασία Ι: Παγκόσμιο πλαίσιο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών – Διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ – Μηχανισμοί επιτήρησης/ προστασίας

   

  4 Διεθνής προστασία ΙΙ: Περιφερειακά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Η διακρατική και η ατομική προσφυγή – Θέματα διαδικασίας

   

  5 Θανατική ποινή/ Το δικαίωμα στη ζωή – Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης – Η απαγόρευση των βασανιστηρίων – Η δίκαιη δίκη – Ισότητα φύλων – Κοινωνικά δικαιώματα: Τροφή, υγεία, στέγαση, εργασία

   

  6 Πρόσφυγες

   

  7 Μετανάστες

   

  8 Μειονότητες/ Αυτοδιάθεση και καθεστώτα εδαφικής αυτονομίας

   

  9 Το κομβικό ιστορικό γεγονός που οδήγησε στη σύγχρονη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος/ Το έγκλημα της γενοκτονίας

   

  10 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δίκαιο Στρατιωτικών Επιχειρήσεων (Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων/ Ανθρωπιστικό Δίκαιο): Αρχή Διάκρισης/ Αρχή Ανθρωπισμού/ Αρχή Στρατιωτικής Αναγκαιότητας/ Αρχή Αναλογικότητας. Μέσα επίθεσης και άμυνας

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με Πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακή Άσκηση/ Σεμινάρια

  16

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  52

  Συγγραφή εργασίας (Προαιρετική)

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι γραπτή.

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης (Συμπερασματική)

  Γραπτή εργασία (προαιρετική)

  Δημόσια παρουσίαση

  Προφορική εξέταση (προαιρετική)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα  του ανθρώπου. Παγκόσμια και περιφερειακή προστασία, Γ’ έκδ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2022

   Σημειώσεις διδάσκοντος (αναρτημένες στην ιστοσελίδα Open eClass)

   

  Επικουρική βιβλιογραφία:

  Περράκης, Σ., Διαστάσεις της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προς ένα jus universalis?, Αθήνα: Εκδ. Σιδέρη, 2019

   

  Alston, P. – Goodman, R., International human rights, Oxford University Press, 2012

   

  Bendedikter, Th., The world‘s modern autonomy systems. Concepts and experiences of regional territorial autonomy, Bolzano/Bozen: Institute of Minority Rights, 2009

   

  Gill, T.D. & Fleck, D., The handbook of the International Law of Military Operations, Oxford: University Press, 2015

   

  Henckaerts, J.-M. – Doswald-Beck, L., Customary international humanitarian law, Vol. I-II, Cambridge: ICRC, 2005

   

  International Organization for Migration, Glossary on Migration, Geneva: IOM, 2019

   

  Muižnieks, N., Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report Following his visit to Greece from 28 January to 1 February 2013, Strasbourg (CommDH(2013)6), 16 April 2013

  Sassòli. M. – Bouvier, A.A.–  Quintin, A., Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Partie I-IV, CICR, 2013

  Schabas, W. A., Genocide in international lawThe crime of crimes, 2nd ed., Cambridge, 2009

   

  Schabas, W. A., The European Convention on Human Rights. A commentary, Oxford University Press, 2016

   

  Tsitselikis, K., Old and new Islam in Greece. From historical minorities to immigrant newcomers, Martinus Nijhoff, 2012

   

  Zaikos, N. “Reflections on contemporary international law-making related to labour migration”, in A. K. Isaacs (Ed.), Immigration and emigration in historical perspective, Edizioni Plus: Pisa University Press (CLIOHRES.net), 2007, pp. 7-26

   

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  European Journal of International Law

   

  The American Journal of International Law

   

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣΑ102-Ι)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ102-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI219/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

   

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι

  α) η εξοικείωση των φοιτητών με τους κανόνες και τους θεσμούς που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις

  β) η κατανόηση της σημασίας του δικαίου ως διαμορφωτικού παράγοντα της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας 

  γ) Ανάπτυξη της ικανότητας των διδασκομένων να προσεγγίζουν επίκαιρες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις  από την προοπτική του Δικαίου

  δ) Απόκτηση των γνωστικών εφοδίων για τη συνέχεια των σπουδών σε μαθήματα Δικαίου και κοινωνικών επιστημών 

  ε) Ικανότητα εκπόνησης μίας επιστημονικής μελέτης στο διεθνές δίκαιο με επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα

   

   

  Γενικές Ικανότητες

   

   

   

  α) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

   

  β) Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  γ) Εργασία σε διεπιστημονικό/ διεθνές περιβάλλον

   

  δ) Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   

  ε) Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

   

  στ) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο, το νομικό σύστημα που διέπει τις διεθνείς σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης και έρευνας τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη. Βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα και διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων. Κατά το εισαγωγικό αυτό μάθημα, γίνεται μία συνοπτική εξέταση των συστατικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια του κράτους – έδαφος, πληθυσμός, εξουσία/ αναγνώριση κρατών/ αρμοδιότητες του κράτους. Στη συνέχεια εξετάζονται τα λεγόμενα δευτερογενή υποκείμενα/ φορείς του Διεθνούς Δικαίου (διακυβερνητικοί διεθνείς οργανισμοί, άτομο). Αναλύονται διεξοδικά οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου (διεθνείς συμβάσεις, εθιμικό δίκαιο, γενικές αρχές του δικαίου, επικουρικές πηγές/ αποφάσεις των διεθνών οργανισμών) και προσδιορίζεται η σχέση τους με το εσωτερικό δίκαιο του Κράτους. Τέλος, εξετάζονται οι κανόνες που διέπουν ειδικούς τομείς του Διεθνούς Δικαίου (Δικαιώματα του Ανθρώπου/ Χρήση βίας/ Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων/ Επίλυση διεθνών διαφορών (δικαστική/ διπλωματική) / Διεθνές Ποινικό Δίκαιο)

   

  Θεματικοί άξονες

   

  1 Ορισμός του Δικαίου – Δίκαιο και κοινωνία – Το Δίκαιο σε ιστορική και σε γεωγραφική προοπτική – Το σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο: Γεγονός ή φαντασιοκόπημα; Ορισμός, ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Υποκείμενα/Δρώντες (Subjects/Actors/Users) και Πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Διάκριση από άλλους επιστημονικούς κλάδους: Διεθνής πολιτική/ Διεθνείς σχέσεις, Εξωτερική πολιτική, Διπλωματική ιστορία. Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς νομικού συστήματος

   

  2 Το Κράτος στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία – Τα συστατικά στοιχεία του Κράτους (Πληθυσμός, Χώρα, Εξουσία) – Σχέση μεταξύ ιθαγένειας και της εθνικής ταυτότητας – Κράτος και Έθνος – Μειονότητα – Βασικές νομικές έννοιες: Αυτόχθων πληθυσμός – Αυτοδιάθεση των λαών – Μετανάστης – Αιτούμενος ασύλου/ Πρόσφυγας – Άπατρις (Ανιθαγενής)

   

  3 Αναγνώριση κρατών/ Κτήση εδαφικής κυριαρχίας – Οριοθέτηση και τυπολογία συνόρων – Οι  «Πάνδημοι  Χώροι» Πάνδημοι χώροι (Ανοιχτή Θάλασσα, Ανταρκτική, Διάστημα)

   

  4 Πηγές του Διεθνούς Δικαίου – Διεθνείς συμβάσεις – ορισμός – τύποι – σύναψη – συμφωνίες απλοποιημένης μορφής και μη δεσμευτικές συμφωνίες – Το έθιμο ως πηγή του Διεθνούς Δικαίου. Η θέση του Διεθνούς Δικαίου στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης

   

  5 Διεθνείς οργανισμοί/ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

   

  6 Το άτομο ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου – Εισαγωγή στην προβληματική της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

   

  7 Χρήση βίας/ Επίλυση διεθνών διαφορών (δικαστική/ διπλωματική)

   

  8 Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων/ Δίκαιο Στρατιωτικών Επιχειρήσεων (Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων/ Ανθρωπιστικό Δίκαιο): Από την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών στην προσφυγή σε ένοπλη βία. Θεσμικό πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κανόνες εμπλοκής και στόχευση: Αρχή Διάκρισης/ Αρχή Ανθρωπισμού/ Αρχή Στρατιωτικής Αναγκαιότητας/ Αρχή Αναλογικότητας. Μέσα επίθεσης και άμυνας

   

  9 Εισαγωγή στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο – Στοιχεία Διεθνούς Δικαιοσύνης

   

  Επίσης, γίνεται μία εισαγωγή στην προβληματική της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

  Εξετάζεται τέλος το ζήτημα εάν παρατηρείται μία υποχώρηση της κρατικής κυριαρχίας κατά την τρέχουσα εποχή της παγκοσμιοποίησης.

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με Πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακή Άσκηση/ Σεμινάρια

  16

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  52

  Συγγραφή εργασίας (Προαιρετική)

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι γραπτή.

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης (Συμπερασματική)

  Γραπτή εργασία (προαιρετική)

  Δημόσια παρουσίαση

  Προφορική εξέταση (προαιρετική)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Αντωνόπουλος, Κ. – Μαγκλιβέρας, Κ., Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, 4η έκδοση (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2022)

   

  Σημειώσεις διδάσκοντος (αναρτημένες στην ιστοσελίδα Open eClass)

   

  Επικουρική βιβλιογραφία:

  Μαρούδα, Μ.-Ντ., Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015

   

  Χατζηκωνσταντίνου, Κ. – Σαρηγιαννίδης, Μ. – Αποστολίδης, Χ.,  Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, 2η έκδοση (Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2014)

  Μαρούδα, Μ.-Ντ., Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015

  Clapham, A., Brierly’s Law of Nations. An introduction to the role of international law in international relations, 7th ed., Oxford: University Press, 2012

  Crawford, J. & Koskeniemmi, M. (Eds.), The Cambridge Companion to International Law, Cambridge: University Press, 2012

  Gill, T.D. & Fleck, D., The handbook of the International Law of Military Operations, Oxford: University Press, 2015

  Lowe, V., International Law, Oxford: University Press, 2007

  Morgenthau, H., K.W. Thompson W. David Clinton, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών. Ο αγώνας για Ισχύ και Ειρήνη  (PoliticsamongNations. Thestruggleforpowerandpeace), Μ. Καρτελιά (Μετ.), Κ. Κολιόπουλος (Επιμ. Μετ.), Κ. Αρβανιτόπουλος (Πρόλ.), Θ. Ήφαιστος (Ευρετ.), Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2018

  Sassòli. M. – Bouvier, A.A.–  Quintin, A., Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Partie I-IV, CICR, 2013

  Shaw, M., International Law, 6th ed, Cambridge: University Press, 2008

  International Organization for Migration, Glossary on Migration, 3rd ed., 2019

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  European Journal of International Law

  The American Journal of International Law

   

   

   

  • ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
   (ΒΣΑ101-Ι)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ101-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI218/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι

  α) Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές νομικές έννοιες – «κλειδιά» γύρω από το κράτος (π.χ. Σύνταγμα, κυβέρνηση, πολίτης, ιθαγένεια, έθνος, μειονότητα)

  β) γνώση της οντολογίας του κράτους

  γ) γνώση των διαφορετικών μορφών κρατικής οργάνωσης σε ιστορική και σύγχρονη προοπτική

  δ) Κατανόηση της λειτουργίας του δικαίου ως διαμορφωτικού παράγοντα της κοινωνικής ζωής  

   ε) Ανάπτυξη της ικανότητας των διδασκομένων να προσεγγίζουν τις εξελίξεις στη δημόσια ζωή από την προοπτική του Δικαίου

  στ) Απόκτηση των γνωστικών εφοδίων για τη συνέχεια των σπουδών σε μαθήματα Δικαίου και κοινωνικών επιστημών 

   

  Γενικές Ικανότητες

   

   

   

  α) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

   

  β) Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  γ) Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  δ) Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

   

  ε) Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

   

  στ) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις επιστήμες του Δικαίου και της Πολιτειολογίας. Το περιεχόμενο του μαθήματος αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με έννοιες-«κλειδιά», οι οποίες χρησιμοποιούνται στην επιστήμη του Δικαίου και άλλες κοινωνικές επιστήμες.

  Το Κράτος είναι η πρωτογενής μορφή οργάνωσης στις διεθνείς σχέσεις. Αναλύονται τα συστατικά στοιχεία που απαιτεί το Διεθνές Δίκαιο για να συγκροτηθεί κράτος (πληθυσμός, έδαφος, κυβέρνηση), με παραδείγματα μελέτης από την ιστορία της Ελλάδας, κρατών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την ευρύτερη παγκόσμια πρακτική: Πώς έφτασε η Γη να χωρίζεται σήμερα σε 193 κράτη;

   

  Περιγραφή Μαθήματος (Syllabus)

   

  1 Η εμφάνιση της σύγχρονης έννοιας του Κράτους στις διεθνείς σχέσεις. Τα συστατικά στοιχεία του Κράτους (Πληθυσμός, Έδαφος, Κυριαρχία) – Πόσα κράτη υπάρχουν; – Ο πληθυσμός ως στοιχείο του Κράτους. Βασικές έννοιες: Πολίτης – Ιθαγένεια/ Πολιτότητα

   

  2 Κράτος και Έθνος. Μονοεθνοτικά και πολυεθνοτικά Κράτη. Βασικές έννοιες: Μειονότητα  – Αυτόχθων πληθυσμός – Αυτοδιάθεση των λαών – Καθεστώς Αλλοδαπών. Βασικές έννοιες: – Αιτούμενος ασύλου/ Πρόσφυγας –Μετανάστης – Άπατρις (Ανιθαγενής)

   

  3 Νομικό καθεστώς του κρατικού εδάφους (Ξηρά/ Θάλασσα/ Εναέριος χώρος)

   

  4 Κυριαρχία – Κυβέρνηση – Πολίτευμα – Μορφές Ενώσεων Κρατών – Ιδιάζοντα νομικά μορφώματα (: κράτη «ανδρεικέλων», εξαρτημένες οντότητες, εδάφη υπό εντολή/κηδεμονία) – Ενώσεις κρατών

   

  5 Το Δίκαιο, θεμέλιο της συγκρότησης του Κράτους – Η έννοια του Δικαίου – Ο σχετικισμός των αξιών και το Δίκαιο – Το Δίκαιο σε ιστορική και σε γεωγραφική προοπτική

   

  6 Οι πηγές του Δικαίου: Εσωτερικό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο – Το Εσωτερικό Δίκαιο/ Κλάδοι και διακρίσεις – Πηγές του ελληνικού Δικαίου.

   

  7 Στοιχεία της συνταγματικής οργάνωσης του Κράτους. Πολίτευμα. Διάκριση των λειτουργιών. Όργανα και λειτουργίες του Κράτους. Θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης

   

  8 Έγκλημα και τιμωρία. Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο – Τι σημαίνει ο όρος έγκλημα; Ποιες είναι οι νομικές κατηγορίες των εγκλημάτων; Πώς τιμωρούνται τα εγκλήματα;  Ποια είναι τα αίτια των εγκλημάτων και ποια τα χαρακτηριστικά των δραστών;  Η απονομή της δικαιοσύνης – Τα δικαστήρια

   

  9 Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ποιοί είναι δικαιούχοι; – Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτι το αυτονόητο; – Ιστορική προοπτική: Η έννοια της εσωτερικής δικαιοδοσίας του κράτους και τα ανθρώπινα δικαιώματα  - Σύγχρονα προβλήματα: Διαφορετικές πολιτιστικές αντιλήψεις περί δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

   

  10  Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Γεγονός ή φαντασιοκόπημα; Ορισμός, ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Υποκείμενα/Δρώντες (Subjects/Actors/Users) και Πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Διάκριση από άλλους επιστημονικούς κλάδους: Διεθνής πολιτική/ Διεθνείς σχέσεις, Εξωτερική πολιτική, Διπλωματική ιστορία. Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς νομικού συστήματος

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με Πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακή Άσκηση/ Σεμινάρια

  16

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι γραπτή.

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος είναι με γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης (Συμπερασματική)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γεωργιάδης, Α., Τι είναι Δίκαιο; Η νομική επιστήμη για όλους, Β΄ έκδ. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2023

   

  Σημειώσεις διδάσκοντος (αναρτημένες στην ιστοσελίδα Open eClass)

   

  Επικουρική βιβλιογραφία:

  Ακριβοπούλου, Χ.Μ. – Ανθόπουλος, Χ., Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015 (www.kallipos.gr)

  Αντωνόπουλος, Κ. – Μαγκλιβέρας. Κ., Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, 3η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

  Αραβαντινός, Ι. Π., Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Αθήναι: Σάκκουλας, 1978

  Μάνεσης Α. Ι., Δίκαιο, Σύνταγμα, Πολιτική, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, s. d. (Συλλογή μελετών, 1980-1983)

  Μανωλεδάκης, Ι., Εισαγωγή στην επιστήμη, 3η έκδ., Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1980

  Παπαδοπούλου, Λ., Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015 (www.kallipos.gr)

  Σούρλας, Π. Κ., Justi atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας, 1995

  Σταμάτης, Κ. Μ., Εισαγωγή στη μεθοδολογία του δικαίου, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1991

  Χρυσόγονος, Κ.Χ., Πολιτειολογία. Το Κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2020

  Clapham, A., Brierly’s Law of Nations. An introduction to the role of international law in international relations, 7th ed., Oxford: University Press, 2012

   

  Crawford, J. & Koskeniemmi, M. (Eds.), The Cambridge Companion to International Law, Cambridge: University Press, 2012

   

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  Το Σύνταγμα

   

  European Journal of International Law

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (44 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • «Διεθνής προστασία των μεταναστών: Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων & των Μελών των Οικογενειών τους», στο: Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παγκόσμια και περιφερειακή προστασία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
   • “Έγκλημα χωρίς τιμωρία. Εθνικοσοσιαλιστικά αδικήματα στην Ελλάδα και ποινική δικαιοσύνη”, στο: Σ. Δορδανάς – Ν. Παπαναστασίου (Επιμ.), Ο μακρύς ελληνογερμανικός 20ος αιώνας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2019, σ. 405-441

   2018

   • Αλφαβητάρι του Μακεδονικού Ζητήματος. Ιστορικές, πολιτικές και νομικές διαστάσεις Συγγραφείς: Ν. Ζάικος – Ι. Μιχαηλίδης, Αθήνα: Η Καθημερινή, 2018, σσ. 160
   • “The International Law Commission at 70. Thoughts on law-making in the framework of the United Nations” In: Th. Karvounarakis (Ed.), The University of Macedonia Master’s in International Public Administration Book. Essays on the Functioning of the World Community, Thessaloniki: University of Macedonia, 2018, σ. 39-60
   • «Ελλάδα – ΠΓΔΜ: Η διαφορά για το όνομα της γείτονος χώρας», στο: Ελλάδα 20ος αιώνας 1990-2000, Α΄ Τόμος, Αθήνα: Η Καθημερινή, 2018, σ. 26-33

   2017

   • Ζάικος, Β. 2017 «Διεθνής διαιτησία». Στο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας, Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας, 3η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σ. 601-620
   • Ζάικος, Ν. (2017). «Έδαφος και κτήση εδαφικής κυριαρχίας». Στο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας, Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας, 3η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σ. 225-252
   • Ζάικος, Ν. (2017), «Μετανάστευση και Δίκαιο. Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις – Εισαγωγή». Στο Ν. Ζάικος (Επιμ.), Μετανάστευση και Δίκαιο. Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις, Θεσσαλονίκη; Εκδόσεις Ανικούλα/ Ίδρυμα Κ. Κούφα για την Προαγωγή και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2017, σ. 1-5

   2016

   • Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο. Κοινοβουλευτική, πολιτιστική, οικονομική και επιχειρηματική διπλωματία, Συγγραφείς: Π. Νάσκου-Περράκη – Ν. Ζάικος (Συμβολές Δ. Αναγνωστοπούλου – Μ. Σαρηγιαννίδη – Α. Ζερβάκη – Μ. Μποζούδη), Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ. 233
   • Zaikos, N. (2016). “Vorwort. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und Erinnerung”. Στο R. Molho, Der Holocaust der griechischen Juden. Studien zur Geschichte und Erinnerung, Bonn: Dietz, 2016, σ. 11-14
   • Ζάικος, Ν. (2016). «Διεθνής προστασία των μεταναστών: Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων & των Μελών των Οικογενειών τους». Στο Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παγκόσμια και περιφερειακή προστασία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σ. 328-353

   2015

   • Ζάικος, Ν. (2015 ). «Σε αναζήτηση Δικαιοσύνης και Μνήμης». Πρόλογος στο Ρένα Μόλχο, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων: Μελέτες Ιστορίας και Μνήμης, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015, σ. 13-16

   2014

   • Zaikos, N. (2014). ‘‘‘A giant unassembled juridical jigsaw puzzle’. Universal intergovernmental organizations and the development of migration law”. Στο Th. Skouteris & M. Vagias (Ed.), International Organizations and the Protection of Human Rights, Essays Liber Amicorum Paroula Perraki, Athens: Themis Publications, 2014, σ. 203-213

   2011

   • Ζάικος, Ν. (2011) «Η απαγόρευση της γενοκτονίας». Στο Κ. Κούφα (Διεύθ.), Συλλογή κειμένων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (από το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Αθήνα, 26-29 Μαΐου 2009), Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, 2011, σ. 209-236
   • Zaikos, N. (2011). Greek Jews in Sport: The Contribution of Thessaloniki. An exhibition by the Jewish Museum of Thessaloniki, Thessaloniki: Jewish Community of Thessaloniki/ Jewish Museum of Thessaloniki.
   • Ζάικος, Ν. (2011). «Διεθνής διαιτησία». Στο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας (Διεύθ.). Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 429-456.
   • Ζάικος, Ν. (2011). «Έδαφος και κτήση εδαφικής κυριαρχίας». Στο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας (Διεύθ.). Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 149-178.
   • Ζάικος, Ν. (2011). «Μαζικές θηριωδίες και δίκαιο. Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης ενώπιον της δικαιοσύνης». Στο Αντωνίου, Γ. - Δορδανάς, Σ. - Ζάικος, Ν. - Μαραντζίδης, Ν. (Επιμ.). Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 595-657.

   2010

   • Zaikos, N. (Ed.) (2010). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), International law enforcement. New tendencies, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2010, σ. 473-513.
   • Zaikos, N. (Ed.) (2010). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), International challenges to peace and security in the new millenium, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2010, σ. 545-555.
   • Nάσκου-Περράκη, Π. – Ζάικος, Ν. – Χαΐνογλου, Κ. (Επιμ.) (2010). Διπλωματικό και προξενικό δίκαιο. Κείμενα διεθνούς πρακτικής, Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.
   • Zaikos, Ν. (Ed.) (2010). «Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο». Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ./ Νόμος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής, σ. 141-157.
   • Zaikos, Ν. (Ed.) (2010). «Βιογραφικό σημείωμα» και «Κύρια εργογραφία». Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ./ Νόμος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής, σ. v-xix.
   • Zaikos, N. (2010). “The onomastics of states in international law: the case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia”. Stefanidis, I.D. - Vlasidis, V. - Kofos, E. (Eds.). Macedonian identities through time. Interdisciplinary approaches, Thessaloniki: Epikentro, σ. 337-361.
   • Ζάικος, Ν. (2010). Γυμναστικός Σύλλογος Μακαμπή Θεσσαλονίκης, 1908-2010. Έλληνες Εβραίοι αθλητές και αθλήτριες. Η συμβολή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 [Βραβείο Αλμπέρτος Ναρ].

   2009

   • Ζάικος, Ν. (2009) «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η διεθνής δικαιϊκή προοπτική». Στο Κολιόπουλος, Ι.Σ. -Μιχαηλίδης, Ι.Δ. (Επιμ.). Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, σ. 21-46.
   • Zaikos, N. (2009). “Kalliopi K. Koufa. A biographical note” and “Bibliograpphy”. Zaikos, N. & Constantinides, A. (Eds.). The Diversity of International Law. Essays in Honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Boston/ Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, σ. xvii-xxxiii.
   • Zaikos, N. & Constantinides, A. (Eds.) (2009). The Diversity of International Law. Essays in Honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Boston/ Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

   2008

   • Ζάικος, Ν. (2008). «Η ονοματοδοσία των κρατών στο διεθνές δίκαιο: Η περίπτωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Στο Στεφανίδης, Ι. - Βλασίδης, Β. - Κωφός, Ε. (Επιμ.). Μακεδονικές ταυτότητες στον χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 516-545.
   • Ζάικος, Ν. (2008). «Οι σχέσεις της Ελλάδας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την άποψη του διεθνούς δικαίου». Στο Κολιόπουλος, Γ.- Χατζηκωνσταντίνου, Κ. - Γούναρης, Β. (Επιμ.). Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 245-299.

   2007

   • Ζάικος, Ν. (2007). «Νομός Φλώρινας. Θεσμικές υποδομές με ειδική αναφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Στο Κολιόπουλος, Ι.Σ. - Μιχαηλίδης, Ι.Δ. (Επιμ.). Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σ. 17-45.
   • Zaikos, N. (2007). “Reflections on contemporary international law-making related to labour migration”. Isaacs, A.K., (Ed.). Immigration and emigration in historical perspective, Edizioni Plus: Pisa University Press (CLIOHRES.net. Network of Excellence supported by the European Commission), σ. 7-26.

   2006

   • Zaikos, N. (Ed.) (2006). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), State responsibility and the individual, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2006, σ. 467-530.
   • Zaikos, Ν. (Ed.) (2006). Διεθνές δίκαιο και συνεργασία με τον εχθρό. Η νομική φύση των κυβερνήσεων «ανδρείκελων» του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από την άποψη του διεθνούς δικαίου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη.

   2005

   • Zaikos, N. (2005). “The Interim Accord: Prospects and developments in accordance with international law”. Kofos, E. - Vlasidis, V. (Eds.). Athens - Skopje: An uneasy symbiosis (1995-2002), Athens: ELIAMEP, σ. 21-54.

   2004

   • Ζάικος, Ν. (2004). Δομνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου. Αθλητική βιογραφία. Ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της διεθνούς γυναικείας αθλητικής κίνησης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σταμούλη.

   2003

   • Zaikos, N. (Ed.) (2003). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), The new International Criminal Law, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2003, σ. 1153-1221.
   • Zaikos, Ν. (Ed.) (2003). «Η Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας - ΠΓΔΜ. Προοπτικές και εξελίξεις κατά το διεθνές δίκαιο». Στο Κωφός, Ε.- Βλασίδης, Β. (Επιμ.). Αθήνα-Σκόπια (1995-2002): Η επτάχρονη συμβίωση (1995-2002), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 21-67.
   • Νάσκου-Περράκη, Π. & Ζάικος, Ν. (2003). Εισαγωγή στο δίκαιο των διπλωματικών και των προξενικών σχέσεων. Θεωρία και πρακτική, Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003.

   2002

   • Zaikos, N. (Ed.) (2002). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), Protection of the Environment for the new Millennium, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2002, σ. 621-688.
   • Zaikos, Ν. (Ed.) (2002). Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Συμβολή στη μελέτη της κωδικοποίησης και της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα.

   2000

   • Zaikos, N. (Ed.) (2000). “Travaux Pratiques, Group C”. K. Koufa (Ed.), Human rights and democracy for the 21st century, Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2000, σ. 671-724.

   1998

   • Ζάικος, Ν. (1998). Η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών και διεθνών οργανισμών ή μεταξύ διεθνών οργανισμών, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα.

   1993

   • Ζάικος, Ν. (1993). «Οι θέσεις που διαμορφώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Κοινότητας στα Βαλκάνια». Στο Στάγκος, Π.Ν. Η χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα Βαλκάνια. Οι νομικές διαστάσεις, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, σ. 229-261.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (10 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • ««Αι γυναίκες αθλήτριαι κατά 95% χάνουν την μητρότητά τους». Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων και η αποδοχή του κλασικού αθλητισμού γυναικών στην Ελλάδα», Γυναίκα & Άθληση ΧΙ/ 1(2019) 74-113

    2018

    • Βιβλιοκρισία. Ένα άγνωστο κεφάλαιο της προσφυγικής ιστορίας της Ελλάδας. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Παιδιά του Οδυσσέα. Έλληνες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή και την Αφρική (194-1946), Αθήνα: Μεταίχμιο, 2018, The Athens Review of Books 9/ 97 (Ιούλιος-Αύγουστος 2018) 55.

    2017

    • Zaikos, N. (2017). “Ruth Caro in Berlin, London, Buenos Aires. Rediscovering a multifaceted contribution to international women’s sport”. In: STADION. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports 41 (2015/2017), σ. 97-131

    2016

    • Ζάικος, Ν. (2016). Πρόσφυγες, Μετανάστες και Διεθνές Δίκαιο. Χθες, σήμερα… Στο: Διαδικτυακή εφημερίδα και δεξαμενή σκέψης για την επιστήμη της Ιστορίας http://www.clioturbata.com (20.6.2016)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Zaikos, N. (2014). “Ingeborg Mello. Two lives in sport”, Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues (Indiana University Press) (υπό έκδοση)
    • Zaikos, N. (2014). « Le déni de le Shoah dans le droit grec ». Revue de l'Histoire de la Shoah [υπό έκδοση].

    2013

    • Zaikos, N. (2013). “Ingeborg Mello. Zwei Leben im Sport”, SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft 13/2 (2013), σ. 7-29.

    2010

    • Ζάικος, Ν. (2010). Βιβλιοκρισία. «Κ. Δ. Μαγκλιβέρας, Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά τη ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού χρυσού των Εβραίων», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 35 (2010), σ. 160-161.

    2002

    • Ζάικος, Ν. (2002). «Διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο: Σημείο επαφής του διεθνούς και του εθνικού δικαίου. Ορισμένες σκέψεις...», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 22/3 (2002), σ. 561-591.

    2001

    • Ζάικος, Ν. (2001). Βιβλιοκρισία. «Δ. Γαργαλιάνος, Αθλητισμός και εξωτερική πολιτική», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 21/1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001), σ. 254-256.
    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • «Κρατικό όνομα, ταυτότητες και ιστορία στην Τελική Συμφωνία. Μία πρώτη ανάγνωση», Επιστημονική ημερίδα με θέμα τις νομικές πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών, Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας [https://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/eidikotera-keimena/epistemonike-emerida-me-thema-tis-nomikes-ptukhes-tes-sumphonias-ton-prespon-upeks-19072018.html]

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Ζάικος, Ν. (2014). «Η Σύμβαση για την πρόληψη και τιμωρία των εγκλημάτων που στρέφονται κατά των διεθνώς προστατευομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αντιπροσώπων». Η διπλωματία στον 21ο αιώνα [υπό έκδοση].
     • Ζάικος, Ν. (2014). «Μετά τη Λοζάνη. Πληθυσμιακές μετακινήσεις στη σκιά μαζικών εγκλημάτων». 90 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Η λειτουργία της Συνθήκης υπό το φως των εξελίξεων μετά το 1923, Hellenic Branch of the International Law Association [υπό έκδοση].

     2013

     • Ζάικος, Ν. (2013). «Η άρνηση του Ολοκαυτώματος και η ελληνική δικαιοσύνη. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 3/15-4-2010». 70 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη [υπό έκδοση].

     2012

     • Ζάικος, Ν. (2012). «Βαλκάνια: Προσέγγιση των ζητημάτων υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου (Το ζήτημα του ονόματος της πΓΔΜ από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου)». Στο Ανωτάτη Διακλαδική Σχολής Πολέμου. Βαλκάνια: Ιστορική εξέλιξη, Διαμορφωθείσα κατάσταση, Εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, 2012, σ. 89-100.
     • Ζάικος, Ν. (2012). «Προβληματισμοί σχετικά με τη διεθνή νομική ρύθμιση του πολέμου στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο». Στο Κ. Κεντρωτής (Διεύθ.). Είκοσι χρόνια μετά από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και προοπτικές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, σ. 165-174.

     2011

     • Ζάικος, Ν. (2011). «Η απαγόρευση της γενοκτονίας». Στο Κ. Κούφα (Διεύθ.). Συλλογή κειμένων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (από το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Αθήνα, 26-29 Μαΐου 2009), Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, 2011, σ. 209-236.

     2009

     • Ζάικος, Ν. (2009). «Η δικαιοπαραγωγική συμβολή των διεθνών οργανισμών στον τομέα της διεθνούς μετανάστευσης». Στο Περράκης, Στ. (Επιμ.). Σύγχρονες ματιές στις νομικές και πολιτικές όψεις Διεθνούς Οργάνωσης - Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 79-97.
     • Ζάικος, Ν. (2009). «Η αλλαγή του ονόματος του κράτους στο διεθνές δίκαιο». Στο Περράκης, Στ. (Επιμ.). Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης/ Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, σ. 45-77.

     2008

     • Ζάικος, Ν. (2008). «Επισημάνσεις σχετικά με το νομικό καθεστώς της Σαμοθράκης από την άποψη του διεθνούς δικαίου». Στο Δορδανάς, Σ.Ν. - Μαλκίδης, Θ. (Επιμ.). Σαμοθράκη: Ιστορία, Αρχαιολογία, Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 213-228.

     2007

     • Ζάικος, Ν. (2007). «Διεθνές Δίκαιο και εμφύλιοι πόλεμοι. Η περίπτωση του Ελληνικού Ζητήματος». Στο Μουρέλος, Ι. – Μιχαηλίδης, Ι. (Επιμ.). Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Μια αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 33-56.

     2006

     • Ζάικος, Ν. (2006). «Διεθνές δίκαιο και συνεργασία με τον εχθρό. Η περίπτωση των κυβερνήσεων ‘ανδρείκελων’ κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Στο Μιχαηλίδης, Ι. - Νικολακόπουλος, Η. -Φλάισερ, Χ. (Επιμ.). « Εχθρός» εντός των Τειχών. Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 123-145.
     • Ζάικος, Ν. (2006). Το έγκλημα της γενοκτονίας και η συλλογική μνήμη της διεθνούς κοινωνίας». Στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων/ Ένωση Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικός Κλάδος της International Law Association. Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, Θεσσαλονίκη-Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 215-249.
     • Άλλα (38 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • 2019 Παρουσίαση του βιβλίου: K. H. Roth και H. Rübner,Η οφειλή των επανορθώσεων. Υποθήκες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Κατερίνη: Εκδοτικός Οίκος Ο Τόπος Μου, 2019. Εκδήλωση με τη συμμετοχή των συγγραφέων, 11 Φεβρουαρίου 2019, Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
      • Ο παγκόσμιος επιστημονικός αγώνας κατά το καρκίνου και οι διεθνείς θεσμοί. Το έργο της Διεθνούς Οργάνωσης για την έρευνα του καρκίνου, Εναρκτήρια ομιλία. Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Πνευμονολογική – Ογκολογική Κλινική/ Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική Κλινική/ Ακτινολογική – Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», 21 Ιουνίου 2019, Θεσσαλονίκη

      2018

      • ”I’ll always be grateful that we had sports”. The story of three female champions in National Socialist Germany, In: Die jüdische Sportbewegung im nationalsozialistischen Deutschland. Symposium, 10 Οκτωβρίου 2018, Jüdisches Museum Berlin
      • Οι Εβραίοι της Ελλάδας τον Μεσοπόλεμο, στο: Το Διεθνές Δίκαιο στο Μεσοπόλεμο και συμβολή του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης, Επιστημονική Ημερίδα, Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 7 Μαΐου 2018, Κομοτηνή
      • Το όνομα του κράτους στο διεθνές δίκαιο, στο: Ημερίδα στη Μνήμη του Κρατερού ιωάννου, Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 22 Μαρτίου 2018, Κομοτηνή

      2017

      • Το ζήτημα του ονόματος στο διεθνές δίκαιο, στο: Ελληνική εξωτερική πολιτική. Προκλήσεις και προοπτικές, Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 15-17 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα
      • Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου, στο: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: Πρόσφατες εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές, Ελληνικό Ινστιτούτο για τον ΟΗΕ (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε.), 27 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη
      • Αντισημιτισμός, Ολοκαύτωμα και Αναθεωρητισμός, στο: Ρατσισμός και Ξενοφοβία. Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο, Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια, 27 Μαΐου 2017, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

      2014

      • «Κάθε διεθνής συνθήκη είναι κουρελόχαρτο». Σχετικά με τη μετάλλαξη του διεθνούς δικαίου στη ναζιστική Γερμανία, Διεθνές συνέδριο Κατοχική βία, 1939-1945. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία, 16-17 Αυγούστου 2014, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Δήμος Νικολάου Σκουφά. Εκδηλώσεις μνήμης «Κομμένο 2014»
      • An Unstipulated case. Holocaust denial and the Greek legal order, Διεθνές συνέδριο Antisemitism in Greece: Past and Present Trajectories, Org.: Zentrum für Antisemitismusforschung Technische Universität Berlin/ Centrum Modernes Griechenland FU-Berlin/ EKKE, 7-8 Ιουλίου 2014, Βερολίνο, Γερμανία
      • Τάσεις της γερμανικής ποινικής νομολογίας κατά την αντιμετώπιση των αυτουργών μαζικών εγκλημάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 10ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου, Εσπερίδα: Ιστορική Μνήμη και Δίκαιο: Το Δικαίωμα στην Αλήθεια , 31 Μαΐου 2014, Ναύπλιο
      • Le déni de la Shoah dans le droit grec, Διεθνές Συνέδριο για τους Εβραίους της Ελλάδας και το Ολοκαύτωμα Les Juifs de Grèce face à la Shoah, Colloque international, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 5 Φεβρουαρίου 2014, Παρίσι, Γαλλία

      2013

      • Zaikos, N. (2013). Συμμετοχή με εισαγωγική εισήγηση από το 2003 στα Thessaloniki International Student Models United Nations, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Ζάικος, Ν. (2013). Συμμετοχή σε ημερίδα για το βιβλίο των Κ. Λάμψα – Ι. Σιμπή, Η διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα γκέτο και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της Κατοχής, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν, 2012. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
      • Ζάικος, Ν. (2013). Συμμετοχή στην ημερίδα Η Μακεδονία μέσα από το βλέμμα γάλλων φωτογράφων στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρουσίαση του βιβλίου του Α. Σατραζάνη, Η γαλλική στρατιά στη Θεσσαλονίκη. Το ειρηνικό έργο της στη Μακεδονία (1915-1918), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012. Σύλλογος Ελληνογραλλικής Φιλίας Σέρρες - Fosses, Σέρρες.
      • Ζάικος, Ν. (2013). Εισήγηση: «Ρομά. Μια λησμονημένη γενοκτονία». Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο Don’t look down on me του ʼρταν Κορένιτσα, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο (Γενί Τζαμί) Δήμος Θεσσαλονίκης.

      2012

      • Ζάικος, Ν. (2012). Ομιλία: «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα από την άποψη του διεθνούς δικαίου». Πολυθεματική έκθεση Πόντος. Δικαίωμα στη Μνήμη, Θεσσαλονίκη.
      • Ζάικος, Ν. (2012). Συμμετοχή σε ημερίδα για το βιβλίο της Εσθήρ Φράνκο, Το παιχνίδι των ρόλων και η δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος. Δήμος Καστοριάς

      2011

      • Ζάικος, Ν. (2011). Εισήγηση: «Έλληνες Εβραίοι αθλητές και αθλήτριες». Η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στον αθλητισμό. Ένας λησμονημένος τομέας. Φωτογραφική Έκθεση, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
      • Ζάικος, Ν. (2011). Εισήγηση: «Ο αντισημιτικός λόγος στον τύπο: Νομική διάσταση». Συνέδριο με θέμα Δημοσιογραφία χωρίς διακρίσεις, ΕΣΗΕΜΘ/ Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, Θεσσαλονίκη.

      2010

      • Zaikos, N. (2010). Εισήγηση: “Regional disputes over names and geographical features of states : Macedonia”. Fourth Plenary Conference and Working Meeting CLIOH-WORLD. History of globalization and globalization of history, Oulu, Φινλανδία.
      • Ζάικος, Ν. (2010). Ανακοίνωση: «Ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο». Θεσμοί, όργανα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία προς την πολιτική ενοποίηση, Επιμορφωτική ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Φλώρινας.
      • Zaikos, N. (2010). Fifth Plenary Conference and Working Meeting CLIOH-WORLD. Συμμετοχή σε σύνοδο με θέμα Towards a new Ottoman history. Enhancing EU-Turkey dialogue, ʼδανα, Tουρκία.

      2009

      • Zaikos, N. (2009). First Plenary Conference and Working Meeting CLIOH-WORLD. Συμμετοχή σε σύνοδο με θέμα Creating EU/ World Dialogue in History Learning Teaching and Research, Salzburg, Αυστρία.
      • Zaikos, N. (2009). “Professor Kalliopi K. Koufa as a legal educator”. Symposium in honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη.
      • Ζάικος, Ν. (2009). Εισήγηση: «Κριτήρια εισόδου κρατών σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνής δικαιοσύνη: Η περίπτωση της προσφυγής της πΓΔΜ κατά της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο». Συνέδριο με θέμα Η διεθνής συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση, Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.

      2008

      • Ζάικος, Ν. (2008). Εισήγηση: «Προβληματισμοί σε σχέση με τη σημασία των διακλαδικών σπουδών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη σύγχρονη αγορά εργασίας». Εκδήλωση με θέμα Δρόμοι μετά το πτυχίο: Προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης, Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.
      • Ζάικος, Ν. (2008). Διάλεξη: «Σύγχρονα προβλήματα Διεθνούς Δικαίου στα Βαλκάνια». Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χαλκιδικής, Πολύγυρος.
      • Ζάικος, Ν. (2008). Ομιλία: «Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο του πολέμου». Κεντρική εισήγηση κατά τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας.

      2007

      • Zaikos, N. (2007). Συμμετοχή στην επιστημονική σύνοδο του προγράμματος CLIOHRES. net. Θεματική Ομάδα με θέμα Frontiers and Identities, Bratislava, Σλοβακία.
      • Zaikos, N. (2007). Συμμετοχή ως ακαδημαϊκός συντονιστής του ΠΔΜ στη Γενική Συνέλευση του επιστημονικού προγράμματος CLIOHnet 2 Association, Valetta, Μάλτα.
      • Zaikos, N. (2007). Διαλέξεις: (1.) “International law: Myth or reality?”. (2.) “The role and function of international organizations in contemporary international law”. Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Faculty of Economics, St Kliment Ohridski University, Prilep, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
      • Ζάικος, Ν. (2007). Διαλέξεις: (1.) «Ρατσισμός και αντισημιτισμός: Εννοιολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση από την άποψη του διεθνούς δικαίου» (2.) «Το έγκλημα της γενοκτονίας ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης». Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Τομέας Ευρωπαϊκών Σπουδών. Συντονισμός: Στέφανος Πεσμαζόγλου/ Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως της Ρ. Μόλχο στο μάθημα των Εβραϊκών Σπουδών, Αθήνα.

      2006

      • Zaikos, N. (2006). Συμμετοχή ως ακαδημαϊκός συντονιστής του ΠΔΜ στην ολομέλεια του προγράμματος CLIOHRES, Bergen, Νορβηγία.

      2005

      • Zaikos, N. (2005). Ανακοίνωση: “Reflections on the 60th anniversary of the liberation of the Nazi death camps from the perspective of international law”. Διημερίδα με θέμα Conflict Resolution and Peace Maintenance in the Balkans, AEGEE, Φλώρινα.
      • Ζάικος, Ν. (2005). Ανακοίνωση: «Το ζήτημα των αποζημιώσεων για το έγκλημα της γενοκτονίας: Προβληματισμοί από την προοπτική του Διεθνούς Δικαίου». Διεθνές συνέδριο με θέμα Οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα, Οργάνωση: Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

      2004

      • Ζάικος, Ν. (2004). Ανακοίνωση: «Το έγκλημα της γενοκτονίας στη νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα που τελέστηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία». Συνέδριο με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, AEGEE, Φλώρινα.

      2003

      • Zaikos, N. (2003). Ανακοίνωση: “Genocide: Bosnia”. 6th Annual American Studies Seminar: The Rule of Law at Home and Abroad. Government, Economy and Society in the Quest for a fairer world, Public Affairs Office of the American Consulate General and the University of Macedonia, Θεσσαλονίκη.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font