Αγαλιανού Ολυμπία
 • oagalianou ecd.uoa.gr

  Αγαλιανού Ολυμπία

  Εξωτερικός Συνεργάτης
  Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μέλος ΕΕΠ του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, Μουσικής, Μουσικοκινητικής Αγωγής