Οκαλίδου Αρετή
 • 2310 891.358
 • okalidou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 307
 • 2310 891.388

  Οκαλίδου Αρετή

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Λογοπαθολογία και Αγωγή Λόγου"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης(1985)
  • Πτυχίο Ψυχολογίας, Βard College, N.Y., H.Π.A.(1988)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.S.) στη Λογοπαθολογία, Hunter College, N.Y., Η.Π.Α.(1991)
  • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης στη Λογοπαθολογία (CCC), A.S.H.A.(1991)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M. Phil.) στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής, City University of New Υork, Η.Π.A.(1993)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής, City University of New Υork, Η.Π.A.(1996)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Θέματα βασικής διερεύνησης των φαινομένων του λόγου, της ομιλίας και της φωνής.
  Θέματα αγωγής του λόγου τα οποία σχετίζονται με μεθόδους ανίχνευσης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, κυρίως με ακουστική απώλεια.
  Μελέτη της αντίληψης και της παραγωγής του λόγου σε άτομα με ακουστική απώλεια και ανάπτυξη του λόγου σε παιδιά με προγλωσσική κώφωση μετά από κοχλιακή εμφύτευση.
  Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελληνόφωνης ομιλίας στα επίπεδα ανάπτυξης και τελείωσής της (δηλ. ενήλικοι και παιδιά προσχολικής ηλικίας), σε σύγκριση με διαγλωσσικά δεδομένα.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
   (CSD301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MCDS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   (CSD201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MCDS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   (NEU106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Lichtert, G., Miller, K., Okalidou, A., Simpson, P., & van Wieringen, A. (2016). High Standard Competencies for Teachers of the Deaf and Other Qualified Professionals: Always Necessary, Not Always Guaranteed. In M. Marschark, V. Lampropoulou & E. K. Skordilis (Eds.), Diversity in Deaf Education (pp. 135-170). NY, New York: Oxford University Press.
   • Stavrakaki S. & Okalidou, A. (2016). Gr-LARSP: Towards a Greek version of LARSP. In P. Fletcher, M. Ball & D. Crystal (Eds.), Profiling Grammar: More Languages of LARSP (pp. 27-41). UK: Multilingual Matters publishers.

   2013

   • Αναγνώστου Φλ., Βουτσά Ο, Γκούντα Στ, Κατσίφα Β, Κιτσώνα Μ, Νικολόπουλος Θ, Οκαλίδου Α, Σαντζακλή Στ, &

   2011

   • Οκαλίδου, Α. & Χαρισοπούλου, Στ.  (2011). Η ομιλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με βαρηκοΐα/κώφωση: μια ανάλυση τεμαχιακών και υπερτεμαχιακών στοιχείων. Στο Μ. Πλατσίδου & Β. Δαγδιλέλης (Επιμ.) Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της: Συλλογή εργασιών προς τιμήν του Καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2010

   • Petinou K. & Okalidou A., (2010). Θεωρητικά και Κλινικά Θέματα Φωνητικής και Φωνολογίας: Δεδομένα από τον παιδικό λόγο στην Αστική Κυπριακή και Κοινή Νέα Ελληνική. Εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία.
   • Οκαλίδου, Α. (2010). Μία διαχρονική μελέτη της ανάπτυξης της ομιλίας σε παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα. Στο Ι. Βογινδρούκας, Α. Οκαλίδου, Στ. Σταυρακάκη (επιμέλεια), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ.347-368.
   • Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., Σταυρακάκη, Σ. (2010) (επιμέλεια). Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Οκαλίδου, Α (2010). Η ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική, παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σχεδιασμός και δράσεις πιλοτικού προγράμματος. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροπούλου & Β. Στρογγυλός  (επιμ.) Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές Ανάγκες: Mία πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα:  Εκδόσεις πεδίο,  σελ. 63-90.

   2008

   • Τσιακπίνη Λ., Οκαλίδου, Α. (2008). Βασικά εργαλεία που θα στηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Στο Β. Λαμπροπ
   • Οκαλίδου, Α. (2008). Ακουστική Αγωγή – Πρόγραμμα, στόχοι και δραστηριότητες. Στο Β. Λαμπροπούλου, Α. Οκα&l
   • Οκαλίδου, Α. & Λαμπροπούλου, Β. (Επιμ.) (2008). Οδηγός για γονείς παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέτρο 1.1., &Epsil
   • Λαμπροπούλου, Β., Οκαλίδου Α. και Κυριαφίνης, Γ. (Επιμ.) (2008). Οδηγός εκπαιδευτικών για παιδιά με κοχλ&io
   • Οκαλίδου, Α. (2008). Ομιλία: Ανάπτυξη της ομιλίας και διαταραχές τεμαχιακής δομής. Στο Δ. Νικολόπουλος

   2007

   • Οκαλίδου, Α.  (2007). Λογοθεραπεία [λήμμα]. Στο Π. Ξωχέλλης (επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής (σελ. 404-408). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
   • Οκαλίδου, Α. (2007). Διεθνή πρότυπα για τον καθορισμό του  ρόλου του λογοπεδικού στην αποκατάσταση των δυσκολιών γραπτού λόγου. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Α. Γιαννετοπούλου, Μ. Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβαντή, Κ. Λευτέρη, και Γ. Σακελαρίου (Επιμ.),  Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 34-38.
   • Μennen, I. & Okalidou, A. Greek speech acquisition. In S. McLeon (Ed.), The International Guide to Speech Acquisition. Clifton Park, NY: Thompson Delmar Learning (USA), 2007.
   • Μαλανδράκη, Γ. και Οκαλίδου, Α. (2007). Ανάπτυξη της Επικοινωνίας σε Παιδιά με Αυτισμό και Κώφωση: Mία μελέτη περίπτωσης. Στο Ι. Βογινδρούκας και Γ. Καλομοίρης, Αυτισμός: Θέσεις και Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Π.Σ.Λ.-Ταξιδευτής.

   2002

   • Οκαλίδου, Α., Βαρηκοΐα-Κώφωση: Μελέτη της Παραγωγής του Λόγου και Θεραπευτική Παρέμβαση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Hatzigiannakoglou, P. D., & Okalidou, A. (2019). Development of an Auditory Rehabilitation Tool for children with Cochlear Implants through a Mobile-Based VR and AR serious game. International Journal of Online Engineering, 15(2).

    2018

    • Hamza, Y., Okalidou, A., Kyriafinis, G., & Van Wieringen, A. (2018). Sonority's effect as a surface cue on lexical speech perception of children with cochlear implants. Ear and Hearing, 39, 992-1007.
    • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K., Okalidou, A., & Vlahavas, G. (2018). Coarticulatory dynamics in Greek disyllables produced by young adults with and without hearing loss. Clinical Linguistics and Phonetics, 32, 1162-1184.
    • Talli, I., Tsalighopoulos, M., & Okaldou, A. (2018). The relation between short-term memory and vocabulary skills in Greek children with cochlear implants: The role of hearing experience. First Language, 38, 359-381.
    • Okalidou, A., Papavassiliou-Alexiou, I., Zourna, C., & Anagnostou, F.E. (2018). Managing Communication of Students With Cochlear Implants in Schools for the Deaf: Professional Practices. Communication Disorders Quarterly, 39, 451-465.

    2016

    • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K., & Okalidou, A. (2016). Vowel production and intelligibility in hearing-impaired speech: Evidence from Greek. Glossologia 24, 75-92. Available at:http://glossologia.phil.uoa.gr/node/122
    • Thapa, K. B., Okalidou, A., & Anastasiadou, S. (2016). Teachers’ screening estimations of speech–language impairments in primary school children in Nepal. International Journal of Language and Communication Disorders, 51(3), 310-327.
    • Oktapoti, M., Okalidou, A., Kyriafinis, G., Petinou, K., Vital, V., & Herman, R. (2016). Investigating use of a parent report tool to measure vocabulary development in deaf Greek-speaking children with cochlear implants. Deafness & Education International, 18(1), 3-12.

    2014

    • Okalidou, A. (2014). Prelinguistic vocalizations of children with cochlear implants: Clinical value for early assessment. Austin Journal of Otolaryngology, 1(3), 1-3.
    • Binos, P. & Okalidou, A. (2014). Canonical Babbling: A precursor to speech for young cochlear implant recipients. Hellenic Journal of Medicine, 105, 38-42.
    • Okalidou, A., Kitsona, M., Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S. Nikolopoulos, P., Th. (2014). Knowledge, experience and practice of SLTs regarding (re)habilitation in deaf children with cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78, 1049-1056.

    2013

    • • Kitsona, Μ, Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., Nikolopoulos, T. & Okalidou, A. (2013). Knowledge, Experience and Practice of SLTs in Greece regarding CI. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul.
    • • Kitsona M., Anagnostou F., Tsoukala M., Santzakli S., Gouda S., Nikolopoulos T. & Okalidou A. (2013). Knowledge, experience and practice of SLTs in Greece regarding CI. 11th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 21-26 May, Instabul, Turkey. (abstract)
    • • Παρίζη, Σ., Χαχούδη, Α., Οκαλίδου, Α. και Πετεινού, Κ . (2013). Η λεξιλογική ανάπτυξη παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με αργή εξέλιξη στον λόγο. Στα Πρακτικά (υπό έκδοση) του 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με τίτλο "Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση", Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, 11-14 Απριλίου, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια (http://synedrio2013.eepe.gr/).
    • Παρίζη, Σ., Οκαλίδου, Α., Χαχούδη, Α. & Πετεινού, Κ. (2013). Αποκλίσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά βρεφικής και πρώιμης προσχολικής ηλικίας. Ψυχολογία, 20 (3), 247-265
    • Binos, P., Okalidou, A., Botinis, A., Kyriafinis, G., Vital, V. (2013). Suprasegmental features of CI children via classification of pre-linguistic utterances : longitudinal two case studies. Journal of Hearing Science, 3(1), 37-46.

    2012

    • Helidoni M, Murry T, Chlouverakis G, Okalidou A, Velegrakis G. (2012). Voice Risk Factors in Kindergarten Teachers in Greece. Folia Phoniatr Logop., 64, 211-216.

    2011

    • Πλαδή, Μ., Οκαλίδου, Α. & Παπαγεωργίου Β.  (2011). Διαλεκτική παρείσφρηση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας: Προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών. Γλωσσολογία/Glossologia, 19 23-31.
    • Okalidou, A., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J.  (2011). Adapting a receptive vocabulary test for preschool-aged Greek-speaking children. International Journal of Language and Communication Disorders, 46(1), 95-107. 
    • Okalidou, A., Karathanasi, A. & Grigoraki, E.  (2011). Nasalance norms in Greek adults. Clinical Linguistics and Phonetics, 25(8), 671-688.

    2010

    • • Okalidou, A., Lampropoulou, V. Nikolopoulos, Th., Chute, P., Nevins, M.E. (2010). Piloting changes in education for CI students in Greece: Program outcomes of a teacher-centered and a student-centered approach. Presented at the 21st International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada. (abstract)
    • Okalidou, A., Petinou, K., Theodorou, E. & Karasimou, E.  (2010). Development of voice onset time in Standard-Greek and Cypriot-Greek-speaking preschoolers. Clinical Linguistics and Phonetics, 24(7), 503-519.  

    • Okalidou, A. (2010).What is needed in education for long-term support of children with cochlear implants. Cochlear Implants International, 11 (Suppl.1), 234-236.

    2009

    • Papadopoulos K., Koutsoklenis A., Katemidou E. & Okalidou, Α. (2009). Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103, 403-414.
    • Οκαλίδου, Α., Βούλτσιος Η., Fourakis, M. & Γουδήρας, Δ. (2009). Αντίληψη των ελληνικών φωνηέντων από παιδιά με και χωρίς διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητα. Ψυχολογία, 16(3), 253-279.
    • Πλατσίδου, Μ. και Οκαλίδου, Α.  (2009). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σε μαθητές με κοχλιακό εμφύτευμα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, 9-29.

    2007

    • Petinou, K. & Okalidou, A. (2007). Early phonological development of Greek-Cypriot toddlers "at risk" for language delay. Cahiers de Psychopédagogie Curative et Interculturelle - Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, 1-2, 121-131.
    • Malandraki, G. & Okalidou, A. "The application of PECS in children with autism and deafness: Α case study". Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 22(1), 23-32, 2007.

    2006

    • Petinou, K. & Okalidou, A. (2006). "Speech patterns in Cypriot-Greek late talkers". Applied Psycholinguistics, 27, 335-353.

    2004

    • • Okalidou, A., “Hearing Loss and Communication Disorders in Children and Adults”, in Proc. of the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of APA/MSOA, Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediteranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 22].

    2002

    • Οκαλίδου, Α. Καραθανάση, Α. και Γρηγοράκη, Ε. (2002). Μέτρηση της ρινικότητας σε ελληνόφωνο πληθυσμό: Διαγλωσσική σύγκριση. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 17-19 Μαΐου, Τόμος Β', 889-900.

    2001

    • Οκαλίδου, Α., Τσολάκη, Μ., & Κάζης, Α., «Διαταραχές στην ικανότητα της κατονομασίας που εμφανίζουν οι ασθενείς με νόσο Alzheimer», Ψυχολογία, 8 (1), σελ. 60-70, 2001.
    • Okalidou, A. & Kampanaros, M. “Teacher perceptions of communicative impairment at screening stage in pre-school children living in Patras, Greece”, International Journal of Communication Disorders, vol. 36, no. 2, pp.489-502, 2001.

    1999

    • Οkalidou, A., & Harris, K. S., “Α comparison of intergestural patterns in deaf and hearing adult speakers: Implications from an acoustic analysis of disyllables”, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 106, no. 1, pp.394-410, 1999.

    1998

    • Oκαλίδου, Α., Τσολάκη, Μ., & Κάζης, Α., «Διαταραχές του λόγου σε έλληνες ασθενείς με νόσο Alzheimer: Σχέσεις μεταξύ νευρογλωσσικών, γνωστικών και λειτουργικών διαταραχών», Eγκέφαλος, 35 (3), σελ. 117-132, 1998.

    1997

    • • Οkalidou, A., Tsolaki, M. & Kazis, A., «Communication Disorders-Relationships among neurolinguistic, cognitive and functional disorders in patients with Alzheimer's disease», presented at the 2nd International Symposium for Alzheimer's Disease, Thessaloniki, 1997.
    • Συνέδρια (105 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Koupka, G., Okalidou, A., Nicolaidis, K., Konstantinidis, I. & Kyriafinis, G. (2019). Production of the Voicing Contrast by Greek Children with Cochlear Implants. In Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Language and Speech Processing, Sept. 12-13, Trento, Italy. Association for Computational Linguistics, W19-7416, 114-119.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Koenig, L. L., Okalidou, A., & Psillas, G. (2018). Velopharyngeal control in children with cochlear implants: Nasalance data in vowel and consonant segments. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1965.
     • Okalidou, A., Peng, Z. E., Pantazidou P., Fels, J., Nistikakis, M. & Kyriafinis, G. (2018). Effects of background noise in vowel productions of children with cochlear implants. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1893.
     • Okalidou, A., Adamidou, Ch., & Kyriafinis, G. (2018). Do articulation and phonological errors affect receptive vocabulary in children with cochlear implants? ASHA Convention, Nov. 15-17, Boston MA.
     • Koenig, L. L., Okalidou, A., & Psillas, G. (2018, November). Velopharyngeal control for speech in children with cochlear implants: Nasalance data in Greek VCV disyllables. In Proceedings of Meetings on Acoustics 176ASA (Vol. 35, No. 1, p. 060004). ASA.

     2017

     • Okalidou, A., Koenig, L.L.. & Psillas G. (2017). Nasality patterns in word productions of children with cochlear implants: Evidence from Greek. Poster session presented at the 173rd Meeting of the Acoustical Society of America and the 8th Forum Acusticum, 25-29 June, Boston, U.S.A.
     • Pantazidou, P. & Okalidou, A. (2017). Measuring nasality in adults with hearing impairment. In Proceedings of the 14th International Conference of the Hellenic Educational Society “Educating Individuals with special needs: A challenge for school and society”, 1-4 December, Thessaloniki, University of Macedonia. [in Greek].
     • Ηatzigiannakoglou, P., & Okalidou, A. (2017). A mobile-based rehabilitation VR and AR serious game for cochlear implanted children. In proceedings of 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED2017), p. 3933 doi: 10.21125/inted.2017.0959.
     • Sfakianaki, A., Nikolaidis, K., & Okalidou, A. (2017). Vowel-to-vowel coarticulation in Greek normal-hearing and hearing-impaired speech. In E. Babatsouli (Ed.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2017. Chania, GR: Institute of Monolingual and Bilingual Speech. ISBN: 978-618-82351-1-3.

     2016

     • Hamza, Y., Okalidou, A., & Van Wieringen, A. (2016). Sonority's effect as a surface cue on lexical speech perception in children with cochlear implants vs. normal hearing in the Greek language (pilot study). In Proceedings of DAGA 2016, Aachen, pp. 1132-1135.
     • Zourna, Ch., Papavassiliou-Alexiou, I., & Okalidou, A. (2016). How can communication disorders professionals develop personal/interpersonal skills? Answer: drama in education. Poster session presented at the annual ASHA Convention, November 17-19, Philadelphia, U.S.A.

     2015

     • • Okalidou, A. (2015). Promoting child-centered approaches to speech/language therapy with children with cochlear implants. European CPLOL Congress " Open the doors to communication", Florence (Italy), 8-9 May 2015. (abstract).
     • • Okalidou, A. (2015). Managing the communication needs of CI children in special schools for the deaf. In M. Kitsona (Chair), Interdisciplinary approach to the cochlear implant. Symposium conducted at the 22nd International Congress on the Education of the Deaf ( ICED), Athens.
     • • Okalidou, A., Kitsona, M., Anagnostou, F. Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., Nikolopoulos, T. (2015). Knowledge, skills and practices of SLTs who work with children with hearing-impairment and cochlear implants in Greece: report from a needs assessment study. In G. Lichtert (Chair), High standard competencies for teachers of the deaf and οther professionals: always necessary, not always guaranteed. Symposium conducted at the 22nd International Congress on the Education of the Deaf ( ICED), Athens.
     • • Talli, I., Okalidou, A., Tsalighopoulos, M. (2015). The role of short-term memory in the vocabulary of children with cochlear implants. In Proceedings of 22nd International Congress on the Education of the Deaf ( ICED), Athens.

     2013

     • • Parizi, S., Hahoudi, A., Okalidou, A. & Petinou, K. (2013). Lexical development of late talkers in infancy and early preschool age. In Proceedings of the 3rd Panhellenic Conference of Special Education "Dilemmas and Prospects in Special Education", Society of Hellenic Special Education, 11-14 April, School of Philosophy of Athens, University Place, Ilisia. [in Greek].
     • • Binos P., Okalidou A., Psillas G., Kiriafinis G., Vital V. (2013). Prosodic aspects of prelexical classification in Greek CI children. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul.
     • • Binos, P., Okalidou, A., Psillas, G., Kyriafinis, Vital, V. (2013). Prosodic aspects of prelexical classification in Greek CI children. 11th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 21-26 May, Istanbul, Turkey. PP-013, p. 210 (abstract)
     • Binos P., Okalidou A., Psillas G., Kiriafinis G., Vital V. (2013). Prosodic aspects of prelexical classification in Greek CI children. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul.
     • Kitsona, Μ, Anagnostou, F., Tsoukala, M., Santzakli, S., Gouda, S., Nikolopoulos, T. & Okalidou, A. (2013). Knowledge, Experience and Practice of SLTs in Greece regarding CI. 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, May23-26th, Istanbul.

     2012

     • • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K. & Okalidou, A. (2012). Intelligibility and production in Greek hearing-impaired speech. LISTA, May, Edinbourgh.
     • • Οκαλίδου, Α., Λαμπροπούλου, Β., Νικολόπουλος, Θ., Κυριαφίνης, Γ. Κιτσώνα, Μ., Κατσίφα Β., Καρτασίδου Λ., Α&
     • • Οκαλίδου, Α. (2012). Η Λογοθεραπεία στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Διαδρομή και νέες προοπτικές. 12ο Π&a
     • • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K. & Okalidou, A. (2012). Intelligibility and production in Greek hearing-impaired speech. Presented at the LISTA (The Listener Talker an interdisciplinary workshop on natural and synthetic modification of speech in response to listening conditions), 2-3 May, Edinbourgh (abstracts)
     • • Οκαλίδου, A. (2012). Η λογοθεραπεία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: διλήμματα και προοπτικές. Στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Εκπαίδευση Λογοπεδικών" στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση", 27-29 Απριλίου, Αθήνα. (περίληψη)
     • • Οκαλίδου, A., Λαμπροπούλου, B., Νικολόπουλος, Θ., Κυριαφίνης, Γ., Κιτσώνα, Μ., Κατσίφα, Β., Καρτασίδου, Λ., Αδαμίδου, Χ., Πλατσίδου, Μ., Αναγνώστου, Φ., Σταγιόπουλος, Π., Γκούντα, Σ., Σαντζακλή, Σ., Αηδονά, Σ., Μπίνος, Π., Τσουκαλά, Μ. (2012). Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ακρόασης σε μαθητές με Κοχλιακό Εμφύτευμα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση", 27-29 Απριλίου, Αθήνα. (ανηρτημένη ανακοίνωση, περίληψη)
     • Οκαλίδου, Α. (2012). Η Λογοθεραπεία στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Διαδρομή και νέες προοπτικές. 12ο Π&a
     • Οκαλίδου, Α., Λαμπροπούλου, Β., Νικολόπουλος, Θ., Κυριαφίνης, Γ. Κιτσώνα, Μ., Κατσίφα Β., Καρτασίδου Λ., Α&
     • Sfakianaki, A., Nicolaidis, K. & Okalidou, A. (2012). Intelligibility and production in Greek hearing-impaired speech. LISTA, May, Edinbourgh.

     2011

     • • Okalidou A., Anagnostou, F., Kitsona M., Tsoukala M., Gouda S., Santzakli Nikolopoulos Th. & Katsifa V. (2011). Enhancing listening skills through a child-centered intervening structure of the curriculum. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.
     • • Binos, P. & Okalidou, A., Botinis A., Vital V., Kyriafinis G. (2011). Protophone classification of speech in implanted toddlers using acoustic analysis of their suprasegmental features. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.
     • • Πέτσα, A. & Oκαλίδου, A. (2011). Διερεύνηση του επιπέδου φωνολογικής ανάπτυξης και των προβλημάτων άρθρωσης των παιδιών με αυτισμό. 32η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 6-8 Μαΐου, Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
     • • Oκαλίδου, A. (2011). Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά ,. ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο
     • • Binos, P. & Okalidou, A., Botinis A., Vital V., Kyriafinis G. (2011). Protophone classification of speech in implanted toddlers using acoustic analysis of their suprasegmental features. Poster presented at the 10th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75 (2011) 33–57, p. 55.
     • • Okalidou A., Anagnostou, F., Kitsona M., Tsoukala M., Gouda S., Santzakli Nikolopoulos Th. & Katsifa V. (2011). Enhancing listening skills through a child-centered intervening structure of the curriculum. Poster presented at the10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (2011) 61–82, p. 81.
     • • Οκαλίδου, Α. (2011). Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά εμφυτεύματα: Συμπεράσματα. Στη στρογγυλή τράπεζα "Επικοινωνία και λόγος των ατόμων με προβλήματα ακοής", ΙΔ' Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Mία πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία". 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (περίληψη)
     • • Oktapoti, Μ., Herman, R., Okalidou, Α., Kyriafinis, G. & Vital, V. (2011). Vocabulary skills of cochlear-implanted Greek children. Presented at the 10th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75 (2011) 33–57, p. 44.
     • Oktapoti, Μ., Herman, R., Okalidou, Α., Kyriafinis, G. & Vital, V. (2011). Vocabulary skills of cochlear-implanted Greek children. Presented at the 10th European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens. Abstracts, ESPCI 2011 / International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75 (2011) 33–57, p. 44.
     • Πανταζίδου, Π. & Οκαλίδου, Α. (2011). Μέτρηση της ρινικότητας σε άτομα με προβλήματα ακοής,. ΙΔ’ Διεθνές Συνέ&del
     • Oκαλίδου, A. (2011). Αξιολόγηση ακρόασης, ομιλίας και λόγου σε παιδιά με προβλήματα ακοής και κοχλιακά &eps
     • Petinou, K. & Okalidou, A.  (2011). Phonological Process Use in children with NLD and SLI-expressive. EUCLDIS meeting, May19-21. Chalkidiki, Greece, 
     • Πέτσα, A. & Oκαλίδου, A.  (2011). Διερεύνηση του επιπέδου φωνολογικής ανάπτυξης και των προβλημάτων άρθρωσης των παιδιών με αυτισμό. 32η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 6-8 Μαΐου, Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
     • Binos, P. & Okalidou, A., Botinis A., Vital V., Kyriafinis G. (2011). Protophone classification of speech in implanted toddlers using acoustic analysis of their suprasegmental features. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.
     • Okalidou A., Anagnostou, F., Kitsona M., Tsoukala M., Gouda S., Santzakli Nikolopoulos Th. & Katsifa V. (2011). Enhancing listening skills through a child-centered intervening structure of the curriculum. European Symposium of Pediatric Cochlear Implantation, 12-15th May, Athens.

     2010

     • • Okalidou, A., Lampropoulou, V. Nikolopoulos, Th., Chute, P., Nevins, M.E. (2010). Piloting changes in education for CI students in Greece: Program outcomes of a teacher-centered and a student-centered approach. International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada.
     • • Οκαλίδου, Α. και Κιτσώνα, Μ. (2010). Επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθμίδα Ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory Integration Scale. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας, 16-20 Απριλίου, Αθήνα
     • Οκαλίδου, Α. και Κιτσώνα, Μ.  (2010). Επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθμίδα Ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory Integration Scale. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας, 16-20 Απριλίου, Αθήνα
     • Okalidou, A. & Kartasidou, L.  (2010). Supporting students with cochlear implant in integrative settings - three case studies. International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada.
     • Okalidou, A., Lampropoulou, V. Nikolopoulos, Th., Chute, P., Nevins, M.E. (2010). Piloting changes in education for CI students in Greece: Program outcomes of a teacher-centered and a student-centered approach. International Congress on the Education of the Deaf , July 18-22, Vancouver, Canada.

     2009

     • • Okalidou, A. (2009). What is needed in education for long-term support of children with cochlear implants. 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 14-17, Warsaw, Polland.
     • • Αδαμίδου, Α., Γουδήρας, Δ. και Οκαλίδου, Α. (2009). Τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της ένταξης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 28-31 Μαΐου, Αθήνα.
     • • Kitsona, M., Okalidou, A. Santzakli, S. Anagnostou, F. (2009). Language development after cochlear implantation. 3rd International Congress on Rhinology Otology and Skull base Surgery, 3-6 May, Athens.
     • • Πλαδή, Μ., Οκαλίδου, Α. και Παπαγεωργίου, Β. (2009). Διαλεκτική παρείσφρυση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας : προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών. 30η συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 2-3 Μαίου, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
     • • Αδαμίδου, X., Γουδήρας, Δ. και Οκαλίδου, Α. (2009). Τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της ένταξης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 28-31 Μαΐου, Αθήνα.
     • Πλαδή, Μ., Οκαλίδου, Α. και Παπαγεωργίου, Β.  (2009). Διαλεκτική παρείσφρυση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας : προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών. 30η συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 2-3 Μαίου, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 
     • Kitsona, M., Okalidou, A. Santzakli, S. Anagnostou, F. (2009). Language development after cochlear implantation. 3rd International Congress on Rhinology Otology and Skull base Surgery, 3-6 May, Athens.
     • Αδαμίδου, Α., Γουδήρας, Δ. και Οκαλίδου, Α.  (2009). Τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της ένταξης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 28-31 Μαΐου, Αθήνα.
     • Okalidou, A. (2009). What is needed in education for long-term support of children with cochlear implants. 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, May 14-17, Warsaw, Polland.

     2008

     • • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J. (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές Εφαρμογές», 29-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.
     • • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J. (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές Εφαρμογές», 29-30 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)
     • Οκαλίδου, Α., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J.  (2008). Προσαρμογή δοκιμασίας δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Eπιστημονικό συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή  «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:  Eρευνητικά Δεδομένα και Κλινικές  Εφαρμογές», 29-20 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

     2007

     • • Okalidou, A., "The Voice Clinic Laboratory: Measures that count", in Proc. of the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22 2007.
     • • Okalidou, A. Discovering Speech-Pathology Practices for Voice and Swallowing Disorders: The case of Greece, in in Proc. Of the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22 2007.
     • • Οκαλίδου, Α. (2007). Ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα και λειτουργική χρήση λόγου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα», 8-9 Σεπτεμβρίου, Πάτρα.
     • • Βούλτσιος, Η., Οκαλίδου, Α., Βενετούλια, Ο., Fourakis, M. & Γουδήρας Δ. (2007). Μία Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/Υπερκινητικότητας. Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής, Αθήνα 8-10 Ιουνίου 2007, ΑΑ03, p.60 (περίληψη)
     • • Okalidou, A. (2007). Discovering Speech-Pathology Practices for Voice and Swaloowing Disorders: The case of Greece. In 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, April 20- 22, Athens. (abstract)
     • • Okalidou, A. (2007). The Voice Clinic Laboratory: Measures that count. In 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, April 20- 22, Athens. (abstract)
     • • Οκαλίδου, Α. (2007). Ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα και λειτουργική χρήση λόγου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα», 8-9 Σεπτεμβρίου, Πάτρα.
     • Οκαλίδου, Α. (2007). Ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα και λειτουργική χρήση λόγου. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα», 8-9 Σεπτεμβρίου, Πάτρα.
     • Okalidou, A. Discovering Speech-Pathology Practices for Voice and Swallowing Disorders: The case of Greece, in in Proc. Of the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22 2007.
     • Okalidou, A., "The Voice Clinic Laboratory: Measures that count", in Proc. of the 1st Practical Symposium on Voice-Swallowing and Their Disorders, Athens, April 20-22 2007.

     2005

     • • Μαλανδράκη, Γ. & Οκαλίδου, Α. (2005). Η εφαρμογή του PECS σε 10-χρονο άγλωσσο αγόρι με κώφωση και αυτισμό. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών με θέμα "Αυτισμός: θέσεις και προσεγγίσεις", 20-22 Mαΐου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)

     2004

     • • Okalidou, A., “Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology”, in Proc. of the the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of IAPA/MSOA Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediteranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 31-32].
     • • Πετεινού, Κ.και Οκαλίδου, Α. (2004). Πρώιμη φωνολογική ανάπτυξη ελληνοκυπρίων παιδιών σε «επικινδυνότητα» για γλωσσική καθυστέρηση. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ειδικής Αγωγής, 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)
     • • Okalidou, A. (2004). Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology. Invited paper at the Ιnternational Conference in Audiology and Otology: Childhood deafness in the Mediterranean and Black Sea Countries. Joint Meeting of International Association of Physicians in Audiology (IAPA), and Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA). 2-5 June, Athens. The Mediterranean Journal of Otology, special edition, pp. 31 (invited) (extended abstract)
     • • Okalidou, A. (2004). Hearing loss and communication disorders in children and adults. Ιnternational Conference in Audiology and Otology: Childhood deafness in the Mediterranean and Black Sea Countries. Joint Meeting of International Association of Physicians in Audiology (IAPA), and Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA). 2-5 June, Athens. The Mediterranean Journal of Otology, special edition, pp. 31 (invited) (extended abstract)
     • • Πετεινού, Κ. και Οκαλίδου, Α. (2004). Πρώιμη φωνολογική ανάπτυξη ελληνοκυπρίων παιδιών σε «επικινδυνότητα» για γλωσσική καθυστέρηση. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ειδικής Αγωγής, 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)
     • Πετεινού, Κ.και Οκαλίδου, Α. (2004). Πρώιμη φωνολογική ανάπτυξη
      ελληνοκυπρίων παιδιών σε «επικινδυνότητα» για γλωσσική καθυστέρηση. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ειδικής  Αγωγής, 19-21 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη. (περίληψη)
     • Okalidou, A., “Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology”, in Proc. of the the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of IAPA/MSOA Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediteranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 31-32].
     • Okalidou, A., “Hearing Loss and Communication Disorders in Children and Adults”, in Proc. of the International Conference in Audiology & Otology, Joint Meeting of APA/MSOA, Childhood Deafness in the Mediterranean and Black Sea countries (Round Table), June 3-5, 2004 [Journal of Mediteranean Otology, Special Edition June 2004, pp. 22].

     2003

     • • Κoenig, L. & Okalidou A., “Stress effects on coarticulation in English and Greek”, in Proc. of the 145th Meeting of the Acoustical Society of America, June 2003 [J.A.S.A. 113 (4), p. 2330 (A), 2003].
     • • Okalidou, A., "Early Intervention of Speech and Language Development of Hearing Impaired Children" (invited Round Table), presented at the 6th EFAS Congress (European Federation of Audiological Sciences), Crete, 28th May-1st June 2003.
     • • Geronikou, E. & Okalidou, A. (2003). The production of voicing contrasts in the speech of Greek hearing-impaired children. In 6th European Federation of Audiological Sciences (EFAS), 28th May - June 1st, Crete, Greece. (abstract)
     • • Οκαλίδου, Α., Καραθανάση, Α. και Γρηγοράκη Ε. (2003). Μέτρηση της ρινικότητας σε ελληνόφωνο πληθυσμό: Διαγλωσσική σύγκριση. Στα Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ., Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Mάιος, Θεσσαλονίκη, B' τόμος, σελ. 889-900.
     • • Geronikou, E. & Okalidou, A. (2003). The production of voicing contrasts in the speech of Greek hearing-impaired children. In 6th European Federation of Audiological Sciences (EFAS), 28th May – June 1st, Crete, Greece. (abstract)
     • • Okalidou, A., Karathanasi, A., & Grigoraki, E. (2003). Nasalance norms in the speech of greek normal adults: Linguistic, phonetic, gender effects and crosslinguistic comparisons. In M. J. Solé, D. Recasens and J. Romero (eds.), Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, pp. 1659-1662.
     • Geronikou, E. & Okalidou, A. (2003). The production of voicing contrasts in the speech of Greek hearing-impaired children. In 6th European Federation of Audiological Sciences (EFAS), 28th May - June 1st, Crete, Greece. (abstract)
     • Okalidou, A., "Early Intervention of Speech and Language Development of Hearing Impaired Children" (invited Round Table), presented at the 6th EFAS Congress (European Federation of Audiological Sciences), Crete, 28th May-1st June 2003.

     2002

     • • Okalidou, A., "Speech changes following CI in an orally trained, prelingually deafened 4.5 year old child", presented at British Cochlear Implant Group Spring Academic Meeting, Southampton, UK, 18-19 April 2002 (poster session).
     • • Okalidou, A., Petinou, K., Τheodorou, E. & Karasimou, E. (2002). Development of voice onset time in Greek and Cypriot Greek preschoolers. Proceedings of the 5e Colloque International De Linguistique Grecque. Sorbonne, Recearch de Linguistique Greque, pp. 127-130.

     2001

     • • Οκαλίδου, Α. (2001). Παρεμβολές θορύβου στην επικοινωνία. Στα Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συμποσίου με θέμα «Οι Επιπτώσεις του Θορύβου στην Ακοή». Πάτρα: Aντικωφωτική Οργάνωση Ελλάδος, σελ. 67-71. (χωρίς κριτές)
     • • Okalidou, A. (2001). Cochlear implantation in children and its effect on the development of speech and language. In E. Helidonis (Ed.), Proceedings of the 2nd World Congress of Otorhinolaryngologic Allergy Endoscopy and Laser Surgery, 11th Panhellenic Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Joint Meeting of theAmerican Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery and the Panhellenic Society of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (pp. pp. 185-192). Italy: Monduzzi Editore – International Proceedings Division. (invited)
     • Oκαλίδου, Α., «Οι Επιπτώσεις του Θορύβου στην Ακοή», Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συμποσίου, Πάτρα: Aντικωφωτική Οργάνωση Ελλάδος, σελ.57-61, Μάιος 2001.

     2000

     • • Οκαλίδου, Α., Chute, P., Popp, A. (2000). Μελέτη Περιπτώσεων με Προγλωσσική Κώφωση μετά από Κοχλιακή Εμφύτευση. Στα Πρακτικά 1ης Ημερίδας για τη Βαρηκοΐα και την Κώφωση, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας και Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2000, σελ. 19-28.

     1999

     • • Okalidou, A., & Koenig, L., “Patterns of vowel-to-vowel coarticulation in Greek and English”, in Proc. of the 137th Meeting of the Acoustical Society of America, March 1999 [J.A.S.A. 105(2) pt. 2, p. 1094 (A), 1999].

     1998

     • • Petinou, K., Gravel, J., Schwartz, R.G., & Okalidou, A., The effects of Otitis Media on language development in young children, in Proc., International Conference on Developmental/Intellectual Disabilities, Larnaca, Cyprus: NDCPD, March 27-29, pp.218-219, 1998.

     1997

     • • Okalidou A. & Harris, K. S., “Coarticulation of disyllables by deaf and hearing speakers” in Proc. of the 133th Μeeting of the Acoustical Society of America, June 1997 [J.A.S.A., 101(5), Pt. 2, 5pSC6, p. 3200, 1997].
     • • Okalidou A. & Harris, K. S. (1997). Coarticulation of disyllables by deaf and hearing speakers. Poster presented at the 133th Μeeting of the Acoustical Society of America. JASA, 101(5), Pt. 2, 5pSC6. (abstract)
     • Οkalidou, A., Tsolaki, M. & Kazis, A., «Communication Disorders-Relationships among neurolinguistic, cognitive and functional disorders in patients with Alzheimer's disease», presented at the 2nd International Symposium for Alzheimer's Disease, Thessaloniki, 1997.
     • Okalidou A. & Harris, K. S., “Coarticulation of disyllables by deaf and hearing speakers” in Proc. of the 133th Μeeting of the Acoustical Society of America, June 1997 [J.A.S.A., 101(5), Pt. 2, 5pSC6, p. 3200, 1997].

     1994

     • • Okalidou A. & Boothroyd A., “Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures”, in Proc. of the127th Meeting of the Acoustical Society of America, June 1994 [J.A.S.A., 95(5), S4pPP30, p.2968, 1994].
     • • Okalidou A. & Boothroyd A, (1994). Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures. Poster presented at the 127th Meeting of the Acoustical Society of America. JASA, 95(5), S4pPP30. (abstract)
     • Okalidou A. & Boothroyd A., “Phonetic Contrast Perception: Predicting human performance from acoustical measures”, in Proc. of the127th Meeting of the Acoustical Society of America, June 1994 [J.A.S.A., 95(5), S4pPP30, p.2968, 1994].

     1990

     • • Boothroyd A., Eran O., Okalidou, A. & Sundar G., "Speech production of voiced and voiceless english consonants by deaf children", presented at the Conference of the New York State Speech, Hearing & Language Association, March 1990
     • Boothroyd A., Eran O., Okalidou, A. & Sundar G., "Speech production of voiced and voiceless english consonants by deaf children", presented at the Conference of the New York State Speech, Hearing & Language Association, March 1990.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2009

      • Οκαλίδου, Α. (2009). Ανάγκες παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: διεπιστημονική αντιμετώπιση. Διεθνής ημερίδα Αντιμετώπιση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα: Σύγχρονες τάσεις, 21 Νοεμβρίου, Αθήνα.

      2008

      • Λαμπροπούλου, Β., Οκαλίδου, Α. και Κατσίφα, Β. (2008) (επιμέλεια DVD). Καλές πρακτικές ενίσχυσης της ακρόασης λόγου για παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου. Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπo.
      • Οκαλίδου, Α. και Λαμπροπούλου, Β. (2008). Ακου τι λέω. Υλικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα σε ηλεκτρονική μορφή (παιχνίδια). Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.4., Κατηγορία Πράξεων Α, Τίτλος Πράξης H ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μία παιδοκεντρική παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλοποίηση υποέργου 2: Aνάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πάτρα: Λογότυπο.