Παυλάτος Οδυσσέας
 • 2310 891.659
 • opavlatos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 423

  Παυλάτος Οδυσσέας

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό στη Λογιστική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κατεύθυνση: Λογιστική–Χρηματοοικονομική.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τεχνικές Διοικητικής Λογιστικής
  • Σύγχρονα κοστολογικά συστήματα
  • Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
  • Στρατηγική Διοικητική Λογιστική
  • Διοικητικός έλεγχος και καινοτομία
  • Λογιστική και επιχειρηματικότητα
  • Λογιστική σε περιβάλλον κρίσης
  • Τεχνικές μέτρησης επιχειρηματικών επιδόσεων
  • Λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • FINANCIAL ACCOUNTING
   (ΛΧ0529)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
   (ΛΧ0628)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0113)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΕΛΕ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΛΧ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (MAF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (SMAF0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0626)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0505)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει θέματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Επίσης εξετάζονται και κάποια ειδικά θέματα όπως οι ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing), το φορολογικό πιστοποιητικό, η υποκεφαλαιοδότηση, κ.α. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη θεωρητική ανάλυση του φορολογικού πλαισίου όσο και στην πρακτική ανάλυση χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το πνεύμα αλλά και την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων των νόμων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές - case studies.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2010

   • Pavlatos, O. (2010), “The impact of firm characteristics on ABC systems: a Greek-based empirical analysis”. In: Epstein, M., Manzoni, F., and Davila. A., Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices. Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume 20, Chapter 17, pp.501–527 (Emerald).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Παυλάτος, Ο. και Πάγγειος, Ι. (2010), "Εφαρμογές της Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις", Συλλογικός τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του καθηγητή Λίβα, σελ. 557-577.
   • Παυλάτος, Ο. και Πάγγειος, Ι. (2010), «Εφαρμογές της Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», Συλλογικός τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του καθηγητή Λίβα, σελ. 557-577.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (22 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Pavlatos, O. and Ioakimidis, M. (2024), "Management accountants with a growth mindset and changes in the design of costing systems: The role of organisational culture", Accounting and Finance, Vol.64, No.2, pp. 2085 -2110 (Wiley)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2023), “Moderating role of cost accounting information quality on the relationship between the COVID-19 pandemic and budgeting in public hospitals”, Australian Accounting Review, Vol.33 No.1, pp.14-30 (Wiley)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2022), “Exploring the relationship between Target Costing functionality and product innovation: The role of information systems”, Australian Accounting Review, Vol.32, No.1, pp. 124-140 (Wiley)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Beka, E. and Pavlatos O. (2022), “The impacts of social media on Accounting and Auditing: Evidence from Greek listed firms”, Sustainability, Vol. 14, Issue 16, 10279 (MDPI)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Pavlatos, O. (2021). “Drivers of management control systems in tourism start-ups firms”, International Journal of Hospitality Management, Vol.92 (January), 102746 (Elsevier)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O and Kostakis, H. (2021), "Budgeting in start-up companies: European survey – based evidence”, Advances in Management Accounting, Vol. 33, pp.97-125 (Emerald)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. (2021), “The impact of economic crisis on cost structure configuration”, Economics and Business Letters, Vol. 10, No.1, pp.87-94.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O., Kostakis, H. and Digkas. D. (2021), "Crisis management in the Greek hotel industry in response to COVID-19 pandemic", Anatolia, Vol. 32, No.1. pp.80-92 (Taylor and Francis)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2018), “Management Accounting Innovations in a time of economic crisis”, Journal of Economic Asymmetries, Vol. 18 (November), (Elsevier).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2018), “The impact of top management team characteristics and historical financial performance on Strategic Management Accounting”, Journal of Accounting and Organizational Change. Vol.14, No.4, pp. 455-472 (Emerald).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. (2018), “Strategic Cost Management, contingent factors and performance in services’’, Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol.17, No.2, pp.215-233.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2015), “Management Accounting Practices before and during economic crisis: Evidence from Greece”, Advances in Accounting, Vol.31, No1., pp. 1540-164 (Elsevier).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. (2015), "An empirical investigation of strategic management accounting in hotels", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.27, No.5, pp.756-767 (Emerard).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Pavlatos, O. (2012), “The impact of CFOs characteristics and information technology on Cost Management Systems”, Journal of Applied Accounting Research, Vol.13, No.3, pp.242-254 (Emerard).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Kostakis, H., Pavlatos, O. and Kounis, L. (2011), “A new method for Activity-based modelling of Customer Profitability Analysis in hotels”, International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, Vol.3, No.1, pp. 1-13 (Inderscience).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. (2011), “The impact of strategic management accounting and cost structure on ABC systems in hotels”, Journal of Hospitality Financial Management, Vol. 19, No. 2, pp.53-76 (Taylor and Francis).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2009), “Management Accounting practices in the Greek hospitality industry”, Managerial Auditing Journal, Vol.25, No.1, pp. 81-98 (Emerald).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2009), “A survey of factors influencing the cost system design in hotels”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, No.2, pp. 263-271 (Elsevier).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Παυλάτος, Ο. και Πάγγειος, Ι. (2009), “Ποιότητα πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους: η επίδραση της χρήσης των κοστολογικών δεδομένων και του προσανατολισμού της επιχείρησης προς το κόστος”, ΣΠΟΥΔΑΙ (Journal of Economics and Business), Vol. 40, No.3-4, pp. 145-172.
    • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2009), “Activity Based Costing in the hospitality industry: evidence from Greece”, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol.33, No.4, pp.511-527 (Sage).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Pavlatos, O. (2008), “Hospitality cost system design: the impact of strategy and the use of data”, Journal of Accounting and Management Information Systems, Nr.28, pp.92-108.

    2007

    • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2007), “Cost Accounting in Greek hotel enterprises: an empirical approach”, Tourismos: An international multidisciplinary refereed journal of tourism, Vol. 2, No. 2, pp.39-61.
    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Pavlatos, O. and Ioakimidis, M. (2023), “Management accountants with a growth mindset and changes in the design of costing systems: The role of organizational culture” Paper presented at the 22th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 15-16 December, Athens.
     • Pavlatos, O. and Ioakimidis, M. (2023), “Management accountants with a growth mindset and changes in cost system design. Paper accepted for presentation at 12th EIASM Conference on Performance Measurement and Management Control, 13-15 September, Barcelona, Spain.

     2022

     • Papa, H, Pavlatos, O. and Sykianakis, N. (2022), “Performance measurement in the public sector: a systematic literature review”, Paper presented at the 21th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 16-17 December, Athens.
     • Pavlatos, O. (2022), "Understanding management accounting change in the public sector in response of pandemic COVID-19", paper accepted for presentation at MSAR 2022 - MANUFACTURING & SERVICE ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 29/6- 1/7, Pisa, Italy
     • Pavlatos, O. (2022), ‘The impact of pandemic COVID-19 on budgets uses in public hospitals: the role of cost system functionality, Paper accepted for presentation at the 44th Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 11-13 May, Bergen, Norway.

     2021

     • Pavlatos, O. (2021), “Budgeting functions in start-ups firms: Evidence from Europe”, Paper accepted for presentation at the 43th Annual Congress of European Accounting Association (EAA).

     2020

     • Pavlatos, O. (2020), “Management control systems in young growing firms”, Paper accepted for presentation at the 18th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 12-13 December, Athens.

     2019

     • Pavlatos, O. (2019), "Factors Explaining the Use of Budgets in Start-Up Firms", Paper presented at the 18th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 13-14 December, Athens.
     • Pavlatos, O. (2019), "Economic crisis and management accounting innovations: Evidence from Greece", Proceedings of the 10th EIASM Conference on Performance Measurement and Management Control , 18-20 September, Nice, France.
     • Pavlatos, O. (2019), “How economic crisis affects management accounting innovations?”, Proceedings of the 42st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 29-31 May, Paphos, Cyprus.

     2018

     • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2018), “The impact of top management team characteristics and historical financial performance on Strategic Management Accounting”, Paper presented at the 17th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 14-15 December, Athens.

     2017

     • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2017), “Management Accounting Innovations in a time of economic crisis”, Paper presented at the 16th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 15-15 December, Athens.

     2016

     • Balios, D. and Pavlatos, O. (2016), “How economic crisis’ perception affect management accounting innovation? A conceptual framework”, Proceedings of the International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, 22- 23 April, Athens.

     2015

     • Pavlatos, O. (2015), “An empirical investigation of factors influencing Strategic Management Accounting System design in a service context”. Paper presented at the 14th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 18-19 December, Athens.

     2014

     • Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2014), “Management Accounting Practices before and during economic crisis: Evidence from Greece”, Paper presented at the 13th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 12-13 December, Volos.

     2013

     • Pavlatos, O. (2013), “Strategic Management Accounting, contingent factors and performance in hotels”, Proceedings of the 36st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 6-8 May 2013 in Paris, France.

     2011

     • Pavlatos, O. (2011), “Strategic Management Accounting Techniques: The Impact of CFO characteristics, organizational life cycle stage, and quality of IS information”, Proceedings of the 34st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 20-22 April 2011 in Rome, Italy.

     2010

     • Pavlatos, O. (2010), “The effect of CFO characteristics and organizational factors on the use of activity –based costing in a service context”, Proceedings of the 33st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 19-21 May, Istanbul, Turkey.

     2009

     • Pavlatos, O. (2009), “The impact of firm characteristics on ABC systems: an empirical study of Greek hotels", Proceedings of the 5Th Congress on Performance measurement and Management Control, 23-25 September, Nice, France (EIASM).
     • Pavlatos, O. (2009), “The relation between cost system functionality and contingent factors: an empirical study of Greek hotels”, Proceedings of the 32st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 12-15 May, Tampere, Finland.

     2008

     • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2008), “The association between cost system functionality and contingent factors: an empirical study of Greek hotels”. Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2008 (ICESAL 2008), 7-8 July, Iraklio, Crete, Greece.
     • Pavlatos, O. (2008), "Hospitality cost system design: the impact of strategy and use of data”, Proceedings of the 5th International Conference on Accounting and MIS (AMIS 2008), 19-20 June, Bucharest, Romania.
     • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2008), “The association between ABC systems and contingent factors: an empirical study of hotels in Greece”, Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2008), 28-29 August, Thessaloniki, Greece.
     • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2008), “Traditional and recent-developed management accounting techniques in the hospitality industry: evidence from Greece”, Proceedings of the 31st Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 23-26 April, Rotterdam, Netherlands.

     2007

     • Παυλάτος, Ο. και Πάγγειος, Ι. (2007), «Η Αναλυτική Λογιστική στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Μία εμπειρική προσέγγιση». Παρουσιάστηκε στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 14-15 Δεκεμβρίου, Πάτρα
     • Pavlatos, O. and Paggios, I. (2007), “ABC systems in the lodging industry”. Paper presented at the 6th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting Association (H.F.A.A), 14-15 December, Patra.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font