Ψωμαδάκη Οφηλία

Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


Βιογραφικό
Πολυμέσα

Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ I
    (ΠΔΕ001)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
ΜΕΤ

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη