Ψωμαδάκη Οφηλία

Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2018 - Διδακτορικός Τίτλος, Δ.Δ. «Τεχνολογίες Μη Γραμμικών Μέσων Επικοινωνίας για τη Διαχείριση του Πολιτισμού: Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης», Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 2015 - Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
  • 2013 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μ.Δ.Ε «Οπτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνών, Τμήμα Γραφιστικού Σχεδιασμού, University of Central Lancashire
  • 2009 - Πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της  Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολυμέσα

Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ I
    (ΠΔΕ001)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ II
    (ΠΔΕ002)

Τύπος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη