Παναγιωτίδου Σοφία
 • 2310 891.342
 • pansof uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ ημιόροφος,
 • 2310 891.260

  Παναγιωτίδου Σοφία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Προϊσταμένη

  Διοικητικός Υπάλληλος, Διοικητική Υποστήριξη (Γραφείο Διασύνδεσης)