Παντελίδης Θεολόγος
 • 2310 891.726
 • pantelidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 410

  Παντελίδης Θεολόγος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάλυση και Ποσοτικές Μέθοδοι

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Banking and Financial Management, University of Piraeus, Department of Banking and Financial Management, Greece.
  • MSc in Banking and Financial Management, University of Piraeus, Department of Banking and Financial Management, Greece.
  • BSc in Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Mathematics, Greece.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Applied Econometrics
  • Time Series (Modeling and Forecasting)
  • International Finance

   

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
   (ΜΑΕ0213)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II
   (ΟΙ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Β’ εξάμηνο)

  ΟΙ0204 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις 

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ -ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO201/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να συμπληρώσουν βασικές μαθηματικές γνώσεις (συνέχεια εκείνων που έχουν από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και από τα «Μαθηματικά για Οικονομολόγους I») και κυρίως να κατανοήσουν μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στην ανάλυση οικονομικών προβλημάτων.

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τήτρια  θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσει και αναλύσει οικονομικά προβλήματα με την χρήση των κατάλληλων μαθηματικών εργαλείων,
  • Καταλαβαίνει ποσοτικές αναλύσεις που δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά,
  • Καταλαβαίνει τις μαθηματικές  μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των βασικών οικονομικών θεωριών,
  • Μελετάει διεξοδικά οικονομικά θέματα έχοντας τις απαραίτητες αναλυτικές δεξιότητες,
  • Εφαρμόζει μαθηματικούς αλγόριθμους για την ανάλυση οικονομικών προβλημάτων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα μήτρας
  • Διαγωνοποίηση μήτρας
  • Αλυσίδες Markov
  • Cholesky decomposition - QR decomposition
  • Τετραγωνικές μορφές - Οριστικότητα μητρών
  • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
  • Μερικές Παράγωγοι. Διαφορισιμότητα
  • Πεπλεγμένες συναρτήσεις
  • Συγκριτική στατική ανάλυση
  • Μη δεσμευμένη βελτιστοποίηση.
  • Δεσμευμένη βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς
  • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
  • Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  188

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική Εξέταση (100% του βαθμού):

  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (οι οποίες βασίζονται στην επίλυση ασκήσεων και στην κατανόηση της θεωρίας).

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Μαθηματική Ανάλυση για Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες, Renshaw Geoff.
  • Ενοποιημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Ν. Πιττής.
  • Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T., Κυρίτσης Ι. (επιμ.) 
  • Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης, Λ. Τσουλφίδης.
  • Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Β', Λουκάκης Μ.
  • Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Pemberton M., Rau N.

   

   

   

  • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (MLE0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
   (ΟΙ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ εξάμηνο)

  ΟΙ0203-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΟΙ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστήρια

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS:

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL):

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO153/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο κύριος σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι να αναπτυχθούν οι πλέον σύγχρονες και απαραίτητες μέθοδοι της στατιστικής με εφαρμογές. Να προσφέρεται η εισαγωγή στις βασικές ιδέες της στατιστικής και των μεθόδων της. Βασικά θέματα και έννοιες της στατιστικής, όπως περιγραφική στατιστική, πληθυσμός και δείγμα, βασικές αρχές πιθανοτήτων, κατανομές πιθανοτήτων και παράμετροι κατανομών.

  Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να γνωρίζουν πώς να αναλύουν, να υπολογίζουν, να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα δεδομένα. Πρέπει να διακρίνουν έννοιες μεταξύ πληθυσμού και δείγματος, καθώς και άλλα θεωρητικά χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εμπειρικά. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές των πιθανοτήτων και να κατανοήσουν την τυχαία μεταβλητή και την κατανομή πιθανοτήτων της.

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  -Περιγραφική Στατιστική

  Μεταβλητές και Μετρήσεις. Διακριτές Κατανομές Συχνοτήτων.  Απόλυτη και Σχετική Συχνότητα. Συνεχείς Κατανομές Συχνοτήτων – Ιστογράμματα. Αθροιστικές Κατανομές Συχνοτήτων. Μέτρα Θέσης (ή Κεντρικής Τάσης). Μέτρα Απόκλισης. Άλλες Παράμετροι Κατανομών Συχνοτήτων.

  -Βασικές Αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων

  Βασικές Έννοιες: Τυχαία πειράματα – Δειγματοχώροι – Ενδεχόμενα. Ορισμός της Πιθανότητας. Βασικές Αρχές Απαρίθμησης. Δεσμευμένες Πιθανότητες. Πολλαπλασιαστικός Κανόνας Πιθανοτήτων. Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα. Νόμος του Bayes – Υποκειμενικές Πιθανότητες.                                                                                                          

  -Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές

  Τυχαίες Μεταβλητές. Διακριτές Κατανομές (Διωνυμική - Υπεργεωμετρική - Poisson)

  Συνεχείς Κατανομές (Κανονική, Ομοιόμορφη)

  -Παράμετροι Κατανομών

  Παράμετροι Θέσεων: Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή. Παράμετροι Απόκλισης: Διακύμανση ή Διασπορά. Τυπική απόκλιση.

  -Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Έλεγχος Υποθέσεων

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e class. 

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστήρια

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  162

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική Εξέταση (100% του βαθμού):

  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Αρχές Στατιστικής, Triola Mario F., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2011), “Stock Market Bubbles and Crises: The Case of East Asian Emerging Markets”, in “The Stock Market: Crisis, Recovery and Emerging Economies”, Nova Science Publishers.

   2010

   • Flavin, T., E. Panopoulou, T. Pantelidis and D. Unalmis (2010), "The Effect of Asymmetric Volatility Shocks on Equity and Foreign Exchange Rate Interactions", in "Finance and Banking Developments", Nova Science Publishers.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Dávila, O.G., Koundouri, P., Pantelidis, T., and A.Papandreou (2017), “Do Agents' Characteristics Affect their Valuation of 'Common Pool' Resources? A Full-Preference Ranking Analysis for the Value of Sustainable River Basin Management”, Science of the Total Environment, 575, 1462–1469.

    2016

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2016), “The Fisher Effect in the Presence of Time-Varying Coefficients”, Computational Statistics & Data Analysis, 100, 495–511.

    2015

    • Freeman, M.C. , B. Groom, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2015), “Declining discount rates and the Fisher Effect: Inflated past, discounted future?”, Journal of Environmental Economics and Management, 73, 32-49.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2015), “Speculative behavior and oil price predictability”, Economic Modelling, 47, 128-136.
    • Pantelidis, Τ. (2015), “Testing for Granger causality in the presence of leading variables”, Economics and Business Letters, 4 (1), 17-29.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2015), “Regime-switching models for exchange rates”, The European Journal of Finance, 21 (12), 1023-1069.

    2013

    • Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.

    2012

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, forthcoming.

    2009

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2009), “Club Convergence in Carbon Dioxide Emissions”, Environmental and Resource Economics, 44, 47–70.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2009), "Integration at a Cost: Evidence from Volatility Impulse Response Functions", Applied Financial Economics, 19 (Issue 11), 917-933.
    • Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), "Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison", Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.
    • Flavin, T., E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), "Forecasting Growth and Inflation in an Enlarged Euro Area: Some Policy Implications", Journal of Forecasting, 28 (Issue 5), 405-425.
    • Pantelidis, T. and N. Pittis (2009), "Estimation and Forecasting in First-order Vector Autoregressions with Near to Unit Roots and Conditional Heteroskedasticity", Journal of Forecasting, 28 (Issue 7), 612-630.

    2008

    • Gollier, C., P. Koundouri and T. Pantelidis (2008), "Declining Discount Rates: Economic Justifications and Implications for Long-Run Policy", Economic Policy, 23 (Issue 56), 757-795.

    2007

    • Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), "Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?", Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.

    2005

    • Caporale, G.M., C. Ntantamis, T. Pantelidis and N. Pittis (2005), "The BDS Test as a Test for the Adequacy of a GARCH(1,1) Specification: A Monte Carlo Study", Journal of Financial Econometrics, Vol. 3, No 2, 282-309.

    2004

    • Pantelidis, T. and N. Pittis (2004), "Testing for Granger Causality in Variance in the Presence of Causality in Mean", Economics Letters 85, 201-207.
    • Άλλα (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2017

     • 16th Annual EEFS Conference (EEFS 2017), Ljubljana, Slovenia, June 22– 2 2017.

     2016

     • 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), Seville Spain, December 9-11, 2016.
     • 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance, Corfu, Greece, June 29-July 1, 2016.
     • IJAS International Academic Conference, Munich, Germany, June 21-24, 2016.
     • Spring 2016 MFS Conference, Lemesos, Cyprus, April 22-44, 2016.

     2015

     • 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, October 6-9, 2015.
     • 11th BMRC-DEMS Conference on Macro and Financial Economics/Econometrics, London, UK, May 18-19, 2015.

     2014

     • 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014), Pisa Italy, December 6-8, 2014.
     • Warsaw International Economic Meeting, Warsaw, Poland, July 10-12, 2014.

     2013

     • 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013), London, UK, December 14-16, 2013.
     • International Conference in Economics and Entrepreneurship, Athens, Greece, May 13, 2013

     2012

     • Fifth International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venice, Italy, April 10-12, 2012.
     • 27th Annual Congress of the European Economic Association – 66th European Meeting of the Econometric Society, Malaga, Spain, August 27-31, 2012.

     2011

     • International Risk Management Conference 2011: New Dimensions in Risk Management, Amsterdam, Netherlands, June 14-15 2011.
     • 26th Annual Congress of the European Economic Association – 65th European Meeting of the Econometric Society, Oslo, Norway, August 25-29, 2011. (Participant).
     • Macro and Financial Econometrics, Heidelberg, Germany, September 29-30, 2011.
     • 2nd National Conference of the Financial Engineering and Banking Laboratory, Athens, Greece, December 2-4, 2011.
     • 5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11), London, UK, December 17-19, 2011.

     2010

     • Annual Meeting of the Austrian Economic Association 2010, Vienna, Austria, May 14-15 2010.

     2009

     • The 2009 European Applied Business Research Conference, Prague, Czech Republic June 8-11 2009.
     • XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe), Valencia, Spain, December 10-12 2009.

     2008

     • 47th Economic Policy Panel Meeting, Ljubljana, Slovenia, April 18-19 2008.
     • International Trade and Finance Association, 18th International Conference, Lisbon, Portugal, May 21-23 2008.

     2007

     • 11th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Greece, May 24-26 2007. (Discussant).
     • VII workshop on Quantitative Finance, Venice, Italy, January 25-26 2007. (Participant).

     2005

     • 3rd INFINITY Conference, Real and Financial Aspects of Financial Integration, Dublin, Ireland, June 24 2005. (Discussant).
     • Global Finance Conference 2005, Dublin, Ireland, June 27-29, 2005.
     • Fourth Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Syros, Greece, July 11-14, 2005.
     • 2nd International Symposium “Advances in Financial Forecasting”, Loutraki, Greece, October, 21-26, 2005.

     2004

     • First Hispanic Portuguese Congress of Environmental and Natural Resource Economics, University of Vigo (Spain), June 18-19, 2004.
     • Third Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Syros, Greece, July 12-15, 2004.
     • XXIX Simposio de Analisis Economico, Pamplona, Spain, December 16-18, 2004.

     2003

     • XXIX Conference Stochastic Processes and their Applications, IMPA, Rio de Janeiro, Brasil, August 3-9, 2003.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font