Παντελίδης Θεολόγος
 • 2310 891.726
 • pantelidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 410

  Παντελίδης Θεολόγος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομετρία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Banking and Financial Management, University of Piraeus, Department of Banking and Financial Management, Greece.
  • MSc in Banking and Financial Management, University of Piraeus, Department of Banking and Financial Management, Greece.
  • BSc in Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Mathematics, Greece.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Applied Econometrics
  • Time Series (Modeling and Forecasting)
  • International Finance

   

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (MLE0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2011), “Stock Market Bubbles and Crises: The Case of East Asian Emerging Markets”, in “The Stock Market: Crisis, Recovery and Emerging Economies”, Nova Science Publishers.

   2010

   • Flavin, T., E. Panopoulou, T. Pantelidis and D. Unalmis (2010), "The Effect of Asymmetric Volatility Shocks on Equity and Foreign Exchange Rate Interactions", in "Finance and Banking Developments", Nova Science Publishers.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Dávila, O.G., Koundouri, P., Pantelidis, T., and A.Papandreou (2017), “Do Agents' Characteristics Affect their Valuation of 'Common Pool' Resources? A Full-Preference Ranking Analysis for the Value of Sustainable River Basin Management”, Science of the Total Environment, 575, 1462–1469.

    2016

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2016), “The Fisher Effect in the Presence of Time-Varying Coefficients”, Computational Statistics & Data Analysis, 100, 495–511.

    2015

    • Freeman, M.C. , B. Groom, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2015), “Declining discount rates and the Fisher Effect: Inflated past, discounted future?”, Journal of Environmental Economics and Management, 73, 32-49.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2015), “Speculative behavior and oil price predictability”, Economic Modelling, 47, 128-136.
    • Pantelidis, Τ. (2015), “Testing for Granger causality in the presence of leading variables”, Economics and Business Letters, 4 (1), 17-29.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2015), “Regime-switching models for exchange rates”, The European Journal of Finance, 21 (12), 1023-1069.

    2013

    • Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.

    2012

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, forthcoming.

    2009

    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2009), “Club Convergence in Carbon Dioxide Emissions”, Environmental and Resource Economics, 44, 47–70.
    • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2009), "Integration at a Cost: Evidence from Volatility Impulse Response Functions", Applied Financial Economics, 19 (Issue 11), 917-933.
    • Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), "Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison", Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.
    • Flavin, T., E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), "Forecasting Growth and Inflation in an Enlarged Euro Area: Some Policy Implications", Journal of Forecasting, 28 (Issue 5), 405-425.
    • Pantelidis, T. and N. Pittis (2009), "Estimation and Forecasting in First-order Vector Autoregressions with Near to Unit Roots and Conditional Heteroskedasticity", Journal of Forecasting, 28 (Issue 7), 612-630.

    2008

    • Gollier, C., P. Koundouri and T. Pantelidis (2008), "Declining Discount Rates: Economic Justifications and Implications for Long-Run Policy", Economic Policy, 23 (Issue 56), 757-795.

    2007

    • Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), "Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?", Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.

    2005

    • Caporale, G.M., C. Ntantamis, T. Pantelidis and N. Pittis (2005), "The BDS Test as a Test for the Adequacy of a GARCH(1,1) Specification: A Monte Carlo Study", Journal of Financial Econometrics, Vol. 3, No 2, 282-309.

    2004

    • Pantelidis, T. and N. Pittis (2004), "Testing for Granger Causality in Variance in the Presence of Causality in Mean", Economics Letters 85, 201-207.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2017

     • 16th Annual EEFS Conference (EEFS 2017), Ljubljana, Slovenia, June 22– 2 2017.

     2016

     • 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), Seville Spain, December 9-11, 2016.
     • 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance, Corfu, Greece, June 29-July 1, 2016.
     • IJAS International Academic Conference, Munich, Germany, June 21-24, 2016.
     • Spring 2016 MFS Conference, Lemesos, Cyprus, April 22-44, 2016.

     2015

     • 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, October 6-9, 2015.
     • 11th BMRC-DEMS Conference on Macro and Financial Economics/Econometrics, London, UK, May 18-19, 2015.

     2014

     • 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014), Pisa Italy, December 6-8, 2014.
     • Warsaw International Economic Meeting, Warsaw, Poland, July 10-12, 2014.

     2013

     • 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013), London, UK, December 14-16, 2013.
     • International Conference in Economics and Entrepreneurship, Athens, Greece, May 13, 2013

     2012

     • Fifth International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venice, Italy, April 10-12, 2012.
     • 27th Annual Congress of the European Economic Association – 66th European Meeting of the Econometric Society, Malaga, Spain, August 27-31, 2012.

     2011

     • International Risk Management Conference 2011: New Dimensions in Risk Management, Amsterdam, Netherlands, June 14-15 2011.
     • 26th Annual Congress of the European Economic Association – 65th European Meeting of the Econometric Society, Oslo, Norway, August 25-29, 2011. (Participant).
     • Macro and Financial Econometrics, Heidelberg, Germany, September 29-30, 2011.
     • 2nd National Conference of the Financial Engineering and Banking Laboratory, Athens, Greece, December 2-4, 2011.
     • 5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11), London, UK, December 17-19, 2011.

     2010

     • Annual Meeting of the Austrian Economic Association 2010, Vienna, Austria, May 14-15 2010.

     2009

     • The 2009 European Applied Business Research Conference, Prague, Czech Republic June 8-11 2009.
     • XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe), Valencia, Spain, December 10-12 2009.

     2008

     • 47th Economic Policy Panel Meeting, Ljubljana, Slovenia, April 18-19 2008.
     • International Trade and Finance Association, 18th International Conference, Lisbon, Portugal, May 21-23 2008.

     2007

     • 11th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Greece, May 24-26 2007. (Discussant).
     • VII workshop on Quantitative Finance, Venice, Italy, January 25-26 2007. (Participant).

     2005

     • 3rd INFINITY Conference, Real and Financial Aspects of Financial Integration, Dublin, Ireland, June 24 2005. (Discussant).
     • Global Finance Conference 2005, Dublin, Ireland, June 27-29, 2005.
     • Fourth Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Syros, Greece, July 11-14, 2005.
     • 2nd International Symposium “Advances in Financial Forecasting”, Loutraki, Greece, October, 21-26, 2005.

     2004

     • First Hispanic Portuguese Congress of Environmental and Natural Resource Economics, University of Vigo (Spain), June 18-19, 2004.
     • Third Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Syros, Greece, July 12-15, 2004.
     • XXIX Simposio de Analisis Economico, Pamplona, Spain, December 16-18, 2004.

     2003

     • XXIX Conference Stochastic Processes and their Applications, IMPA, Rio de Janeiro, Brasil, August 3-9, 2003.