Παπαβραμίδου Ελισάβετ
 • 2310 891.836
 • papabram uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ ημ.,

  Παπαβραμίδου Ελισάβετ

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  Βιβλιοθηκονόμος