Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • 2310-891727
 • papadimitriou uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 519

  Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2000)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (M.Sc. in Information Technology) από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Nottingham, Μεγ. Βρετανία (2001)
  • Διδακτορικό στα Δίκτυα Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
  Δίκτυα Οριζόμενα μέσω Λογισμικού (SDN)
  Εικονικές Δικτυακές Λειτουργίες (NFV)
  Δικτύωση Νέφους
  Υπολογιστική Παρυφών (Mobile Edge Computing)
  Διαχείριση Δικτύων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (BC0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   (ΠΛ0101-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  (α) Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τους διάφορους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών, (β) Να πάρει μια πρόγευση των αντικειμένων που θα διδαχθεί στα επόμενα χρόνια των σπουδών του.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή. Μοντέλο Turing, μοντέλο von Neumann, συστατικά στοιχεία υπολογιστών.
  2. Αριθμητικά συστήματα. Θεσιακά αριθμητικά συστήματα, μη θεσιακά αριθμητικά συστήματα.
  3. Αποθήκευση δεδομένων. Τύποι δεδομένων, αποθήκευση αριθμών - κειμένου - ήχου - εικόνων - βίντεο.
  4. Πράξεις με δεδομένα. Λογικές πράξεις, πράξεις μετατόπισης, αριθμητικές πράξεις.
  5. Οργάνωση υπολογιστών. Επεξεργαστής, μνήμη, συσκευές αποθήκευσης, περιφερειακές συσκευές, δίαυλος. Αλγόριθμοι. Αναπαράσταση αλγορίθμων, βασικοί αλγόριθμοι, αναδρομή.
  6. Λειτουργικά συστήματα. Διαχείριση πόρων. Υπολογιστικό νέφος (Cloud). Δίκτυα Υπολογιστών.
  7. Ασφάλεια. Βασικές ιδιότητες ασφάλειας - επιθέσεις - υπηρεσίες - τεχνικές.
  8. Εργαστηριακές ασκήσεις στο λειτουργικό σύστημα Linux, το σύστημα ψηφιακής τυπογραφίας Latex και τα Δίκτυα υπολογιστών.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656007 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

  50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ
   (EI0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ
   (ΠΛ0831)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση και εξοικοίωση με τις τεχνολογίες, εφαρμογές και έννοιες της υπολογιστικής νέφους, καθώς και με τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους
  Χαρακτηριστικά Νεφών, Μοντένα Ανάπτυξης Νεφών
  Ρόλοι και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Νεφών
  Εικονικοί Εξυπηρετητές, Εικονικά Δίκτυα, Εικονικοποίηση Καρτών Δικτύου
  Κέντρα Δεδομένων: Μοντέλο Κλιμάκωσης, Τοπολογίες, Αρχιτεκτονικές
  Διαχείριση Νεφών: Εικονική Μεταγωγή, Μετακίνηση εικονικών μηχανών, Διαχείριση σφαλμάτων
  Αποθήκευση Δεδομένων: Μεγάλης κλίμακας αποθήκες (κλειδί-τιμή), Amazon S3
  Τιμολόγηση Υπηρεσιών Νεφών
  Επόπτης Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (100%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50658783 Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, 2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6865

  12250 Cloud computing Μια πρακτική προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, Velte Anthony T.,Velte Toby J.,Elsenpeter Robert P., 2010, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-597-4

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2017

   • D. Dietrich, A. Abujoda, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Service Chain Embedding with Nestor, IEEE Transactions on Network and Service Management
   • N. Herbaut, D. Negru, D. Dietrich, and P. Papadimitriou, Dynamic Deployment and Optimization of Virtual Content Delivery Networks, IEEE Multimedia

   2015

   • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Virtual Network Embedding with Limited Information Disclosure, IEEE Transactions on Network and Service Management, 12(2)
   • A. Abujoda, D. Dietrich, P. Papadimitriou, and A. Sathiaseelan, Software-Defined Wireless Mesh Networks for Internet Access Sharing, Computer Networks, Elsevier, 93(2)

   2010

   • N. Egi, M. Hoerdt, L. Mathy, P. Papadimitriou, A. Greenhalgh, M. Handley, and F. Huici, A Platform for High Performance and Flexible Virtual Routers on Commodity Hardware, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 40(1)
   • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and C. Zhang, End-to-end Loss Diff erentiation for Video Streaming with Wireless Link Errors", Telecommunication Systems, Springer, 43(3)

   2009

   • A. Greenhalgh, F. Huici, M. Hoerdt, P. Papadimitriou, M. Handley, and L. Mathy, Flow Processing and the Rise of Commodity Network Hardware, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(2)

   2008

   • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and L. Mamatas, A Receiver-Centric Rate Control Scheme for Layered Video Streams in the Internet, Journal of Systems and Software, Elsevier, 81(12)

   2007

   • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, On TCP Performance over Asymmetric Satellite Links with Real-Time Constraints, Computer Communications, Elsevier, 30(7)
   • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, SSVP: A Congestion Control Scheme for Real-Time Video Streaming, Computer Networks, Elsevier, 51(15)

   2006

   • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Assessment of Internet Voice Transport with TCP, Int/nal Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley Academics, 19(4)
   • Συνέδρια (35 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2017

    • D. Dietrich, C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Network Function Placement on Virtualized Cellular Cores, IEEE COMSNETS 2017, Bangalore, India
    • N. Herbaut, D. Negru, D. Dietrich, and P. Papadimitriou, Service Chain Modeling and Embedding for NFV-based Content Delivery, IEEE ICC 2017, Paris, France

    2016

    • A. Abujoda and P. Papadimitriou, DistNSE: Distributed Network Service Embedding Across Multiple Providers, IEEE COMSNETS 2016, Bangalore, India
    • Z. Cao, A. Abujoda, and P. Papadimitriou, Distributed Data Deluge (D3): Efficient State Management for Virtualized Network Functions, IEEE INFOCOM SWFAN 2016, San Francisco, USA
    • A. Abujoda, H. R. Kouchaksaraei, and P. Papadimitriou, SDN-Based Source Routing for Scalable Service Chaining in Datacenters, IFIP WWIC 2016, Thessaloniki, Greece (Best Paper Award Runner-up )
    • J. Riera, et al., TeNOR: Steps Towards an Orchestration Platform for Multi-PoP NFV Deployment, IEEE NetSoft 2016, Seoul, Korea
    • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, FreeSurf: Application-Centric Wireless Access, IEEE HPSR 2016, Tokyo, Japan

    2015

    • A. Abujoda and P. Papadimitriou, MIDAS: Middlebox Discovery and Selection for On-Path Flow Processing, IEEE COMSNETS 2015, Bangalore, India
    • D. Dietrich, A. Abujoda, and P. Papadimitriou, Network Service Embedding Across Multiple Providers with Nestor, IFIP Networking 2015, Toulouse, France
    • A. Abujoda and P. Papadimitriou, Invariant Preserving Middlebox Traversal, IFIP WWIC 2015, Malaga, Spain
    • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, FreeSurf: Application-Centric Wireless Access with SDN, Poster, ACM SIGCOMM 2015, London, UK
    • Z. Cao, J. Fitschen, and P. Papadimitriou, Social WiFi: Hotspot Sharing with Online Friends, IEEE PIMRC 2015, Hong Kong, China
    • Z. Cao and P. Papadimitriou, Collaborative Content Caching in Wireless Edge with SDN, ACM CONEXT CCDWN 2015, Heidelberg, Germany

    2014

    • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, Towards a Scalable Software-Defined Network Virtualization Platform, IEEE/IFIP SDNMO 2014, Krakow, Poland
    • D. Dietrich and P. Papadimitriou, Policy-Compliant Virtual Network Embedding, IFIP Networking 2014, Trondheim, Norway
    • ] A. Abujoda, A. Sathiaseelan, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Software-Defined Crowd-Shared Wireless Mesh Networks, IEEE WiMob 2014, Limassol, Cyprus

    2013

    • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Domain Virtual Network Embedding with Limited Information Disclosure, IFIP Networking 2013, New York, USA
    • A. Abujoda and P. Papadimitriou, Profiling Packet Processing Workloads on Commodity Servers, IFIP WWIC 2013, St. Petersburg, Russia
    • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, OpenVRoute: An Open Architecture for High-Performance Programmable Virtual Routers, IEEE HPSR 2013, Taipei, Taiwan
    • D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, AutoEmbed: Automated Multi-Provider Virtual Network Embedding, Demo, ACM SIGCOMM 2013, Hong Kong, China
    • A. Sathiaseelan, C. Rotsos, C.S. Sriram, D. Trossen, P. Papadimitriou, and J. Crowcroft, Virtual Public Networks, IEEE EWSDN 2013, Berlin, Germany

    2012

    • P. Papadimitriou, I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, C. Werle, R. Bless, and L. Mathy, Towards Large-Scale Network Virtualization, IFIP WWIC 2012, Santorini, Greece (Best Paper Award)
    • Z. Bozakov and P. Papadimitriou, AutoSlice: Automated and Scalable Slicing for Software-Defined Networks, ACM CoNEXT Student Workshop 2012, Nice, France

    2011

    • C. Werle, P. Papadimitriou, I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, R. Bless, and L. Mathy, Building Virtual Networks Across Multiple Domains, Poster, ACM SIGCOMM 2011, Toronto, Canada

    2010

    • I. Houidi, W. Louati, D. Zeghlache, P. Papadimitriou, and L. Mathy, Adaptive Virtual Network Provisioning, ACM SIGCOMM VISA 2010, New Delhi, India
    • N. Egi, A. Greenhalgh, M. Handley, M. Hoerdt, F. Huici, L. Mathy, and P. Papadimitriou, Forwarding Path Architectures for Multi-core Software Routers, ACM CoNEXT PRESTO 2010, Philadelphia, USA

    2009

    • P. Papadimitriou, O. Maennel, A. Greenhalgh, A. Feldmann, and L. Mathy, Implementing Network Virtualization for a Future Internet, 20th ITC Specialist Seminar on Network Virtualization 2009, Hoi An, Vietnam
    • G. Schaffrath, C. Werle, P. Papadimitriou, A. Feldmann, R. Bless, A. Greenhalgh, A. Wundsam, M. Kind, O. Maennel, and L. Mathy, Network Virtualization Architecture: Proposal and Initial Prototype, ACM SIGCOMM VISA 2009, Barcelona, Spain
    • N. Egi, A. Greenhalgh, M. Hoerdt, F. Huici, P. Papadimitriou, M. Handley, and L. Mathy, A Platform for High Performance and Flexible Virtual Routers on Commodity Hardware, Poster, ACM SIGCOMM 2009, Barcelona, Spain (Best Poster Award Runner-up)

    2008

    • P. Papadimitriou, An Integrated Smooth Transmission Control and Temporal Scaling Scheme for MPEG-4 Streaming Video, IEEE ICME 2008, Hanover, Germany

    2007

    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, A Rate Control Scheme for Adaptive Video Streaming over the Internet, ΙΕΕΕ ICC 2007, Glasgow, Scotland
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Selective Rate Control for Media-Streaming Applications in Wireless Internet Environments, IEEE PIMRC 2007, Athens, Greece

    2006

    • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and S. Tsekeridou, The Impact of Network and Protocol Heterogeneity on Real-Time Application QoS, ΙΕΕΕ ISCC 2006, Cartagena, Spain
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, Evaluation of Transport Services for VoIP, IEEE ICC 2006, Istanbul, Turkey
    • P. Papadimitriou and V. Tsaoussidis, End-to-end Congestion Management for Real-Time Streaming Video over the Internet, IEEE GLOBECOM 2006, San Francisco, USA
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.