Παπαναστασίου Ιωάννης
 • 2310 891.696
 • papan uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 426
 • 2310 891.601

  Παπαναστασίου Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων - Θεωρία Παιγνίων

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (1983).
  • M.A. University of Waterloo (1986).
  • Ph.D. York University, Canada, (1993).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
  • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΕΛΕ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΛΧ0311)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η Δημιουργία του εμπειρικού υποδείγματος και η μελέτη των δεδομένων. Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Έλεγχοι υποθέσεων. Ψευδομεταβλητές. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
   (ΛΧ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Θεωρία συνόλων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής όρια, συνέχεια, μέγιστα -ελάχιστα. Σειρές -Ακολουθίες. Γραμμική Άλγεβρα. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Δεσμευμένα ακρότατα: μέθοδος Lagrange. Γραμμικός προγραμματισμός.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
   (ΛΧ0212)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
   (MAF0213)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

  • ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
   (SMAF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΕΛΕ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (MAF0110)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • Papanastasiou I. 'Stability, Common Factors and Exogeneity in Dynamic Modelling: a Note', υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2011 στον τιμητικός τόμο Δ. Παπαδόπουλος, Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

   2008

   • Παπαναστασίου Ι. (2008) 'Οικονομικά της αβεβαιότητας και της πληροφόρησης'

   2006

   • Νούλας Α., Παπαναστασίου Ι. 'Εφαρμογή υποδείγματος Μαρκοβιανής Αλλαγής καθεστώτος στις μηνιαίες αποδόσεις του Χ.Α.Α.' τιμητικός τόμος Α. Κομπότη, τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006, 377-387.
   • Papanastasiou J., Karagiorgos T., Vassiliadis C. 'Forecasting performance of linear and non-linear models of Greek inflation' τιμητικός τόμος Α. Ιγνατιάδη, τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, 1051-60.
   • Papanastasiou J., Vassiliadis C., Vogiatzis A. 'The Hypothesis of Asymmetric Information: An Empirical Examination Using Greek Data' τιμητικός τόμος Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, τμήμα Εφηρμοσμένης Πληροφορικής, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, 183-190.

   2003

   • Papanastasiou J, Baralexis S. 'A microeconomic approach to policy announcements' τιμητικός τόμος Ναούμ, τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2003.

   2002

   • Papanastasiou J, Lazaridis I. 'Coalition Power and Cost Shares' τιμητικός τόμος Α. Λάζαρη, τμήμα Οικονομικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (22 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • “Volatility of precious metals: the case of platinum and palladium”, (2024), with Karakostas I., Papadopoulos S. and Giantsios D., International Journal of Economics and Finance (Vol. 16, No. 4, March 2024, p.p 45-57)

    2021

    • “Sectors’ stock indices aggregate correlations and expectations: evidence from the Greek stock market”, (2021), with Noulas A., and Papadopoulos S., Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions (Vol. 11, Issue 2, May 2021)

    2016

    • «Online sports betting in Greece: An empirical Investigation» (σε συνεργασία με Β. Φούρλα), European Research Studies Journal, 2016, 19(1), pp. 3-17.

    2015

    • «Austerity and fuel consumption in Greece: an empirical investigation» (σε συνεργασία με Θ. Σιδηροπούλου), International Journal in Economics and Business Administration, 2015, voI. III, Issue 2, 58-65.

    2009

    • Michalopoulos G., Papanastasiou J. "Explaining inflation differentials in the Euro Area: the case of Spain, Greece and Portugal" The Global Economics of a Changing Environment, July, 2009, pp 41-55.

    2006

    • Papanastasiou J., Lazaridis J., Noulas A. "Tourists' Preferences for Quality of Services: an empirical investigation of Lesvos, Samos and Chios islands" Tourismos, Research Notes, 2006 1(2), 93-99.

    2005

    • Papanastasiou J., Dritsakis N. "Optimal Loan Pricing and Loan Elasticity" The Journal of Financial Decision Making, 2005, 1(1), 47-53.

    2004

    • Noulas A., Lazaridis I., Papanastasiou J. "Performance of Mutual Funds" Managerial Finance, 2004, 31(2), 101-12.
    • Lyroudi K., Papanastasiou J., Vamvakidis T. "Foreign direct investment and economic growth in transition economies" South-Eastern Europe Journal of Economics, 2004, 2(1), 97-110.
    • Papanastasiou J., Lazaridis I., Karagiorgos T. "Burden Sharing in NATO" European Research Studies, 2004, voI. VII, Issue 1-2, 77-92.
    • Kompotis A., Papanastasiou J., Vassiliadis C., Voyatzis A. "Tourists' Satisfaction and Revisiting: an investigation of causality effects" European Research Studies, 2004, voI. VII, Issue 1-2, 69-76.

    2003

    • Noulas A., Papanastasiou J. "Quality of Assets, Bank Profitability and Capital Position" International Review of Economics and Business (RISEC), 2003, 50(4), 475-84.
    • Negakis C., Kousenidis D., Papanastasiou J. N. "The value relevance of earnings and income smoothing: Greek evidence on causality effects" European Research Studies, 2003, vol. VI, Issue 1.

    2002

    • Βελέντζας Κ., Τσιότρας Γ., Παπαναστασίου Ι. "Δημιουργία ενός Νέου Πολιτικού Κόμματος και Πολιτική Ισορροπία: μια Εφαρμογή της Θεωρίας των Παιγνίων" ΣΠΟΥΔΑΙ, 2002, 52(4), 142-154.

    2001

    • Lyroudi K., Lazaridis I., Papanastasiou J. "Financial Leasing and Investment Decisions: an empirical investigation" Studies in Economics and Econometrics, 2001, 25(2), 103-108.

    1999

    • Papanastasiou J., Dritsakis N. "Coalition formation and decision making" Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, 1999, 4(1), 59-62.

    1997

    • Apergis N., Papanastasiou J., Velentzas K. "The credibility of policy announcements: Greek evidence" Applied Economics, 1997, 29, 699-705.
    • Papanastasiou J., Dritsakis N., Velentzas K., Paparrizos K. (1997), "Core and coalition - power in a public good economy" Yugoslav Journal of Operations Research, 1997, 8(2), 1-6.
    • Dritsakis N., Papanastasiou J. "An econometric investigation of Greek tourism: a Note" Studies in Economics and Econometrics, 1997, 21, No 2, 1-8.

    1996

    • Papanastasiou J., Dritsakis N., "The general demand system. An application to Canadian data" International Review of Economics and Business (RISEC), 1996, 43(1), 129-146.

    1995

    • Dritsakis N., Papanastasiou J. "An econometric investigation of the health sector in Greece" International Review of Economics and Business (RISEC), 1995, 42(3), 231-240.

    1994

    • Papanastasiou J., Dritsakis N., Warner S. "On the value of the optimal tax rate" ΣΠΟΥΔΑΙ, 1994,44(3-4), 107-113.
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • Michalopoulos G., Papanastasiou J. 'Bank retail interest rate convergence within the euro area' Deutsche Bundesbank and APF International Conference on ‘Regulatory responses to the financial crisis’, Frankfurt, Germany, July 29-31, 2010

     2008

     • Papanastasiou, I., Michalopoulos G., Velentzas C., Ziogas, A. 'Consumer Preferences for Beverages and Tobacco: A Cross-Country Examination' 2nd International Conference on Accounting and Finance, 28th - 30th August 2008.
     • Papanastasiou, I., Ziogas, A. 'Financing Alliance’s Defense-Output' 2nd International Conference on Accounting and Finance, 28th-30th August 2008.

     2007

     • Athanasainas A., Papanastasiou I. 'Money and Credit: The Case of the Greek Economy in the Last Two Decades' Fourteenth Annual Conference of the Multinational Finance Society, July 1-3, 2007, Thessaloniki, Greece.

     2004

     • Lazaridis I., Noulas A., Papanastasiou J. 'Results of Mergers and Acquisitions of Greek Business' Business and Economics Society International 2004 Conference, Rhodes, 2004.

     2001

     • Papanastasiou J., Lazaridis I., Agorastos K. 'The relationship between consumers expenditure and income in Greece and Turkey: an econometric investigation' Διεθνές Συνέδριο 'Βαλκάνια: Επιχειρηματικές και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις και Προοπτικές', Θεσσαλονίκη 2001.
     • Lyroudi K., Lazaridis I., Papanastasiou J. 'Budget Deficits and Consumption in Transition Countries: Evidence of Causality' X International 'Tor Vergata' Conference on Banking and Finance 'Financial Integration and Risks in the Global Economy' Universita di Roma, 2001.
     • Papanastasiou J., Hagigayios T., Ginoglou D., Karagiorgos T., Lazaridis I. 'Egalitarian cost shares' International Conference on Business, Hawaii, USA 2001.
     • Lazaridis I., Papanastasiou J. 'Greek Foreign Direct Investment in the Balkans' The Pan-European Conference 'Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy', Thessaloniki 2001.
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Papanastasiou I. “Ethnic Heterogeneity and Social Stability: An empirical examination of the E.U. countries”, 18th Annual International Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, 13-14 December 2019, Athens, Greece.

      2017

      • Papanastasiou I., Noulas N., Papadopoulos S., Athanasiadis A. “Sectors Stock Indices Aggregate Expectations and Correlations: Evidence from the Greek Stock Market”, 16th Annual International Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, 15-16 December 2017, Athens, Greece.

      2016

      • Pavlidis K., Papanastasiou I., Folinas D. “Application of Game Theory in Multimodal Transport Operator Processes”, 11th Annual MIBES International Conference, 22-24 June 2016, Heraklion, Crete, Greece.

      2015

      • Papanastasiou I., Athanassiadis A. “Convergence of Educational Expenditures: An Application of Modified LLC Test in Selected EU and OECD Countries”, International Conference on Business & Economics of Hellenic Open University, 6-7 February 2015, Athens Greece.
      • Papanastasiou I., Athanassiadis A. “Forecasting and Volatility of FTSE/ASE Large Cap Index”, 9th International Conference “New Horizons in Industry, Business and Education” (NHIBE 2015), 27-29 August 2015, Skiathos Island Greece.

      2014

      • Papanastasiou I., Athanassiadis A. “Examining the Weak Form Efficiency of the Athens Stock Exchange”, 5th International Conference on Accounting and Finance, September 2014, Syros Island, Greece.

      2013

      • Τσίχλη Β., Αστερίου Δ., Παπαναστασίου Ι. 'Η Ελληνική Χρηματοοικονομική Κρίση και η Μετάδοση της στις Χώρες τις ΕΕ: Εμπειρική Ανάλυση με Πολυμεταβλητά Garch Υποδείγματα' 12ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου 2013.

      2010

      • Papanastasiou Ι. 'Convergence of Health Expenditures: an application of modified LLC test to ΟΕCD countries', 3ο Διεθνές Συνέδριο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, 26-27 Αυγούστου 2010, Σκιάθος.

      2006

      • Michalopoulos G., Papanastasiou J. 'Policy Credibility and the monetary sector: the Greek evidence' 5ο Ετήσιο συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής (H.F.A.A.), Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2006.

      2003

      • Lazaridis I., Noulas A., Papanastasiou J. 'The viability of the hotel units in Thessaloniki Prefecture in front of Olympic games 2004' International Scientific Conference 'Tourism on Islands and Specific Destinations' Chios, Greece 2003.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font