Παπαναστασίου Δημήτριος
 • 2310-891878
 • papanast uom.gr
 • Γραφείο: Γ3, 321
 • Fax: 2310-891715

  Παπαναστασίου Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1974).
  • M.Sc. in Operations Research, Aston University, U.K., (1977).
  • Ph.D. in Statistics, Birkbeck, London, University, U.K., (1989).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
   (ΠΛ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαναστασίου Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Σκοπός είναι ο φοιτητής να μπορεί να παρακολουθήσει αντικείμενα που προϋποθέτουν γνώση σχετικών εννοιών, όπως στατιστική, επιχειρησιακή έρευνα, κλπ. Οι υπολογισμοί γίνονται με το ελεύθερο λογισμικό R.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Δεδομένα (εισαγωγή στην R, καταχώρηση και παρουσίαση δεδομένων).
  2. Μοντέλα για τυχαιότητα. Πιθανότητα: Ορισμοί, βασικoί κανόνες.
  3. Τυχαία Μεταβλητή: Διακριτή, συνεχής, αναμενόμενη τιμή, υπο-συνθήκη τμ, ανεξαρτησία.
  4. Βασικές θεωρητικές κατανομές.
  5. Βασικές ανισότητες, ΝΜΑ, ΚΟΘ.
  6. Στοχαστική Ανέλιξη: Ορισμός, ανέλιξη Poisson, αλυσίδα Markov.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις, τέσσερεις (4) ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που γίνονται στα μαθήματα.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  12858980 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, SHELDON ROSS, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-457-8

  33114257 Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Τύπος: Σύγγραμμα, Μπερτσεκάς Δ. - Τσιτσικλής Γ., 2013, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-398-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΠΛ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαναστασίου Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις αναλύοντας με δόκιμο τρόπο στατιστικά στοιχεία με το ελεύθερο λογισμικό R. Εισάγεται σε βασικές μεθόδους, όπως (α) στατιστικοί έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης, και (β) το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιγραφική στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων, καταχώρηση, παρουσίαση και διερευνητική ανάλυση με τη γλώσσα R. Συμπερασματολογία (δείγμα, σημειακή εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις). Έλεγχοι υποθέσεων (βασικές έννοιες, έλεγχοι για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις, χ2-έλεγχοι, ANOVA). Ανάλυση παλινδρόμησης (βασικές έννοιες, διαγνωστικοί έλεγχοι, μελέτη περίπτωσης).Μέθοδοι δειγματοληψίας, (βασικές μέθοδοι).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις, τέσσερεις (4) ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που γίνονται στα μαθήματα. Κάποιες θα περιλαμβάνουν εκτυπώσεις και κώδικα της R, που οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656357 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ R, JOHN VERZANI

  77120260 Στατιστική, Τύπος: Σύγγραμμα, Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή, Μπόρα - Σέντα Ευθυμία, Μπράτσας Χαράλαμπος, 2018, Ζήτη, ISBN: 978-960-456-511-5

  32997808 Στατιστική Ανάλυση με το R, Crawley M.J.

  32008 Στατιστική, Παπαδημητρίου Γιάννης

  Συμπληρωματικό υλικό

  Lecture notes CoMPUS
  R. M. Heiberger, B. Holland, Statistical Analysis and Data Display, An Intermediate Course with Examples in S-Plus, R, and SAS, Springer, New York, 2004
  J. Verzani, Using R for Introductory Statistics, Chapman and Hall/CRC, 2004

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (CM0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Στόχος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις αναλύοντας με δόκιμο τρόπο στατιστικά στοιχεία με το ελεύθερο λογισμικό R. Με παραδείγματα, εισάγεται σε βασικές μεθόδους, όπως στατιστικοί έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης, ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλυση χρονικών σειρών και πολυμεταβλητών δεδομένων.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Στατιστικά δεδομένα (εισαγωγή στην R, καταχώρηση και παρουσίαση δεδομένων)
  Εργασία 1: μελέτη περίπτωσης
  Συμπερασματολογία (δείγμα, ΝΜΑ, ΚΟΘ, σημειακή εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις)
  Έλεγχοι υποθέσεων (βασικές έννοιες, έλεγχοι για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις, χ2-έλεγχοι, ANOVA)
  Μέθοδοι δειγματοληψίας, (βασικές μέθοδοι)
  Εργασία 2: μελέτη περίπτωσης
  Ανάλυση παλινδρόμησης (βασικές έννοιες, διαγνωστικοί έλεγχοι)
  Εργασία 3: μελέτη περίπτωσης
  Δεδομένα χρονικών σειρών και προβλέψεις (βασικές μέθοδοι)
  Ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων (βασικές μέθοδοι)
  Εργασία 4: μελέτη περίπτωσης

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2001

   • Ioannides, D. A., Papanastassiou, D. P., and Fotopoulos, S. B., "On the estimation of a distribution function from noisy observations in time series", in Asymptotics in Statistics and Probability: Papers in Honor of George Gregory Roussas, M.L. Puri(ed.), International Science Publishers, pp.223-241, 2001.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2008

    • Kalantzis, T., Papanastassiou, D. "Classification of GARCH time series: an empirical investigation", Applied Financial Economics, 18, pp. 759–764, 2008.

    2006

    • Papanastassiou, D.“Computing the covariance matrix of QML estimators for a state space model”, Statistics and Probability Letters, vol. 76, 10, pp. 1001-1006, 2006.

    2004

    • Papanastassiou, D., and Ioannides, D., "The Estimation of a State Space Model by Estimating Functions with an Application", Statistica Neerlandica, vol. 58, nr. 4, pp.407-427, 2004.

    2001

    • Ioannides, D. A. and Papanastassiou, D. P., "Estimating the distribution function of a stationary process involving measurements errors";, Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 15, pp.1-17, 2001.
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2009

     • Papanastassiou, D. "Classification and Clustering of GARCH Time Series", in Proc. of the XIΙth International Conference on “Applied Stochastic Models and Data Analysis”, AMSDA-2009, (Eds L. Sakalauskas, C. Skaidas and E. K. Zavadskas), Vilnius, pp. 14-18, 2009.

     2005

     • Mihailidis, G., Tsopoglou, S., Papanastasiou, D. "The cross-section of expected stock returns for the Athens Stock Exchange", in Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, Volume V: Empirical analyses of financial markets, (Eds S. Poloucek and D. Stavarek), Karvina: Silesian University, pp. 612-633, 2005.
     • Kalantzis, T., Papanastassiou, D "Classification of GARCH time series: a simulation study", in Proc. of the XIth International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Brest, Electronic Edition (http://asmda2005.enst-bretagne.fr/), (Eds J. Janssen and P. Lenca), 2005.

     2003

     • Παπαναστασίου, Δ. "Η εκτίμηση του υποδείγματος χώρου κατάστασης με συνάρτηση εκτίμησης", Πρακτικά του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Καβάλα, σσ. 427-434, 2003.
     • Papanastassiou, D. "Prediction-based estimating functions for a state space model", in Bulletin of the International Statistical Institute, 54th Session, vol. LX, Book 2, Berlin, pp. 208-210, 2003.

     2001

     • Παπαναστασίου, Δ., Ιωαννίδης, Δ. "Εκτιμητές σχεδόν-πιθανοφάνειας για το υπόδειγμα χώρου κατάστασης", Πρακτικά του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Σκιάθος, σσ. 447-456, 2001.
     • Papanastassiou, D., Ioannides, D. "Kalman filtering for time series regression with noisy data", in Proc. 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2001), Athens, pp. 665-669, 2001.
     • Papanastassiou, D., Ioannides, D. "GARCH estimation by optimal estimating functions", in Proc. 10th International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Compiegne, (G. Govaert, J. Janssen and N. Limnios, Eds.), Univesité de Technologie de Compiegne, Vol. II, pp. 825-830, 2001.

     2000

     • Παπαναστασίου, Δ., Ιωαννίδης, Δ. "Υπολογισμός εκτιμητών από βέλτιστες συναρτήσεις εκτίμησης", Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Φλώρινα, σελ. 455-462, 2000.
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Mihailidis, G., Tsopoglou, S., Papanastasiou, D. and Mariola, E., “Testing the Capital Asset Pricing Model (CAPM):The Case of the Emerging Greek Securities Market“, 11th Annual Conf. of the Multinational Finance Society, Istanbul, 2004.

      2000

      • Papadamou, S., Papanastassiou, D. and Tsopoglou, S., “An empirical investigation of bond term premia in the European and USA government bond markets”, presented at the 7th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Philadelphia, 2000.