Παπανδρέου Έλενα
 • 2310 891.401
 • papandre uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 405

  Παπανδρέου Έλενα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική Μουσική Εκτέλεση - κιθάρα, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Γ’ 1770/25.07.2022)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα κιθάρας, Musik Hochschule Muenster, Γερμανία (2004)
  • Διδακτορική διατριβή με τίτλο "The 'Μegaron' Concerto for Guitar and String Orchestra by Nikita Koshkin: An Exploration of Performance Issues, a Performing Edition and a CD Recording", Ιρλανδία, Dublin Institute of Technology, Conservatory of Music and Drama (2014)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οργανική εκτέλεση και ερμηνεία ρεπερτορίου για κιθάρα όλων των εποχών
  • Μουσική για κιθάρα του 20ου και 21ου αιώνα, με έμφαση στη μουσική των Roland Dyens και Nikita Koshkin 
  • Μεταγραφές και διασκευές για κιθάρα, με έμφαση στη μουσική του Fryderyk Chopin και του Μάνου Χατζιδάκι
  • Μουσική Δωματίου
  • Διδακτική της κιθάρας
  Πολυμέσα

  Elena Papandreou plays Roland Dyens' Tango en Skaï in Athens

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9041)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9042)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ I
   (ΚΑΚΘ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ II
   (ΚΑΚΘ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ III
   (ΚΑΚΘ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ IV
   (ΚΑΚΘ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ V
   (ΚΑΚΘ05)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VI
   (ΚΑΚΘ06)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VII
   (ΚΑΚΘ07)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ VIII
   (ΚΑΚΘ08)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ I
   (ΕΚΘ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0355)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ II
   (ΕΚΘ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0356)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ III
   (ΕΚΘ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0357)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ IV
   (ΕΚΘ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0358)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ V
   (ΕΚΘ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0359)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VI
   (ΕΚΘ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0360)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VII
   (ΕΚΘ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0361)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0362)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΙΘΑΡΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΚΘ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΙΘΑΡΑ)
   (ΜΣ0152)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΙΘΑΡΑ)
   (ΜΣ0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΙΘΑΡΑ)
   (ΜΣ0323)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΙΘΑΡΑ)
   (ΜΣ0424)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Frédéric Chopin 3 Nocturnes μεταγραφή Ε. Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 2015

   2014

   • Aνάρτηση στη σελίδα του Dublin Institute of Technology της Διδακτορικής Διατριβής (PhD) με τίτλο The ‘Μegaron’ Concerto for Guitar and String Orchestra by Nikita Koshkin: An Exploration of Performance Issues, a Performing Edition and a CD Recording. 761 downloads από 10-7-2014 έως 8-8-2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Νίκου Μαμαγκάκη Εκδρομή, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 2014

   2013

   • Nikita Koshkin Megaron Concerto για κιθάρα κ ορχήστρα αφιερωμένο στην Ε.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (Edition Margaux), 2013

   2012

   • Nikita Koshkin L'Istesso Tempo for cello and guitar αφιερωμένο στην E.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (Edition Margaux), 2012
   • Nikita Koshkin Polka Papandreou solo, αφιερωμένο στην Ε.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 2012
   • Nikita Koshkin Polka Papandreou για κιθάρα κ ορχήστρα αφιερωμένο στην Ε.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 2012

   2003

   • Γιώργος Κουμεντάκης Melody for Guitar αφιερωμένο στην Ε.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 2003

   1999

   • Nikita Koshkin Kyparissos αφιερωμένο στην Ε.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 1999
   • Nikita Koshkin Sonata αφιερωμένη στην E.Παπανδρέου, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 1999

   1985

   • Νίκου Μαμαγκάκη Ερωτική Μουσική για σόλο κιθάρα, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 1985

   1984

   • Νίκου Μαμαγκάκη 22 Κομμάτια για σόλο κιθάρα, επιμέλεια δακτυλοθεσία Ε.Παπανδρέου (εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκα), 1984
   • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Νοέμβριος, άρθρο για τον Roland Dyens στο Ιαπωνικό περιοδικό Gendai Guitar
    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (146 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2022

     • Ρεσιτάλ στην Luzern της Ελβετίας

     2021

     2020

     2019

     • 26 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ στη Narbonne της Γαλλίας
     • 21 Σεπτεμβρίου, συμμετοχή σε συναυλία στο Αϊβαλί της Τουρκίας
     • 23 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ στη Valence της Γαλλίας
     • 30 Αυγούστου, ρεσιτάλ στο Gargnano της Ιταλίας
     • 26 Ιουλίου, ρεσιτάλ στην Ohrid της Βόρειας Μακεδονίας
     • 6 Ιουλίου, ρεσιτάλ στη Jedlina Zdrój της Πολωνίας
     • 29 Μαρτίου, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia στο Passau της Γερμανίας

     2018

     • 19 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ στο Παρίσι
     • 15 Σεπτεμβρίου, συμμετοχή σε συναυλία στο Αϊβαλί της Τουρκίας
     • 12 Αυγούστου, Taipei, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia με έργα για σόλο και δύο κιθάρες, στα πλαίσια του IV Taiwan International Guitar Festival and Competition
     • 19 Ιουνίου, ΗΠΑ, Luisville, ρεσιτάλ στα πλαίσια του Guitar Foundation of America, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κιθάρας διεθνώς
     • 20 Μαΐου, ρεσιτάλ στο Lodi της Ιταλίας
     • 28 Απριλίου, στο Monterrey του Μεξικού, σολίστ με την Ορχήστρα Filarmónica del Desierto και τον μαέστρο Natanael Espinoza στο Concerto Metis του Roland Dyens για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων
     • 31 Μαρτίου, ρεσιτάλ στα πλαίσια του 27ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας
     • 17 Μαρτίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σολίστ με την Ορχήστρα Academica και τον μαέστρο Νίκο Αθηναίο στο Concerto Metis του Roland Dyens για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων

     2017

     • 1 Δεκεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Στέφανο Τσιαλή στο Concerto Metis του Roland Dyens για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων
     • 7 Αυγούστου, ρεσιτάλ στην Shenyang της Κίνας
     • 4 Αυγούστου, ρεσιτάλ στην Dengfeng της Κίνας
     • 1 Αυγούστου, ρεσιτάλ στην Kunshan της Κίνας
     • 29 Ιουλίου, ρεσιτάλ, στο Φεστιβάλ Κιθάρας στην Shenyang της Κίνας
     • 3 Μαρτίου ρεσιτάλ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

     2016

     • 14 Νοεμβρίου, ρεσιτάλ με τον Ρώσο τσελίστα Leonid Gorokhov στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
     • 7 Αυγούστου σόλο ρεσιτάλ στην Tianjin της Κίνας
     • 4 Αυγούστου σόλο ρεσιτάλ στην Xingtai της Κίνας
     • 1 Αυγούστου σόλο ρεσιτάλ στην Shijianzhuang της Κίνας
     • 29 Ιουλίου, σόλο ρεσιτάλ, στο Φεστιβάλ Κιθάρας στην Shenyang της Κίνας
     • 17 Ιανουαρίου ρεσιτάλ στο Etten της Ολλανδίας

     2015

     • 13 Νοεμβρίου ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia με έργα για σόλο και δύο κιθάρες, στο Φεστιβάλ Κιθάρας του San Remo της Ιταλίας
     • 12 Αυγούστου ρεσιτάλ, στο Φεστιβάλ Κιθάρας της Seoul της Νότιας Κορέας
     • 6 Φεβρουαρίου ρεσιτάλ στο Ωδείο των Χρωμάτων (Ηράκλειο Κρήτης)

     2014

     • 27 Σεπτεμβρίου, στο Monterrey του Μεξικού, σολίστ στο Megaron Concerto για Κιθάρα και Ορχήστρα Εγχόρδων του Nikita Koshkin (αφιερωμένο στην Έλενα Παπανδρέου) με την Ορχήστρα ESMDM και τον μαέστρο Guillermo Villarreal
     • 12 Σεπτεμβρίου σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Γιώργο Βράνο στο Concierto de Aranjuez του Joaquin Rodrigo στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης
     • 2 Αυγούστου ρεσιτάλ στη Siguenza της Ισπανίας
     • 22 Ιουλίου ρεσιτάλ στο Αϊβαλί της Τουρκίας
     • 25 Ιουνίου συμμετοχή σε συναυλία στο Royal Northern College of Music του Manchester της Αγγλίας

     2013

     • 17 Ιανουαρίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον μαέστρο Βασίλη Χριστόπουλο με το Concierto de Aranjuez του Joaquin Rodrigo.
     • 21 Ιουλίου συμμετοχή σε συναυλία στο Αϊβαλί της Τουρκίας
     • 17 Ιανουαρίου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον μαέστρο Βασίλη Χριστόπουλο με το Concierto de Aranjuez του Joaquin Rodrigo
     • 21 Ιουλίου συμμετοχή σε συναυλία στο Αϊβαλί της Τουρκίας

     2012

     • 14 Σεπτεμβρίου στο Ωραιόκαστρο Κοντσέρτο σε Ρε μείζονα του Antonio Vivaldi με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Γιώργο Βράνο
     • 13 Σεπτεμβρίου στη Θέρμη Κοντσέρτο σε Ρε μείζονα του Antonio Vivaldi με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Γιώργο Βράνο
     • 23 Αυγούστου ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας με έργα για σόλο και δύο κιθάρες
     • 18 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου κοινό σεμινάριο με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας
     • 12 Αυγούστου gala concert στην Ταϊπέι της Ταϊβάν
     • 8 Αυγούστου ρεσιτάλ στην Ταϊπέι της Ταϊβάν
     • 22 Ιουνίου ρεσιτάλ στη Βοστώνη των ΗΠΑ
     • 18 Μαΐου κουαρτέτο του F. Schubert στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με τους Κ. Τσεντς, Δ. Χανδράκη και Δ. Πάτρα
     • 30 Απριλίου Κοντσέρτο του Νίκου Αστρινίδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Paul Chiang
     • 19 Απριλίου ρεσιτάλ στη Βέροια
     • 30 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου σεμινάριο στο Turku της Φινλανδίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus

     2011

     • 19 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στο Houston (Texas) των ΗΠΑ
     • 12 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στο Dallas (Texas) των ΗΠΑ
     • 10 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στο Fort Worth (Texas) των ΗΠΑ
     • 9 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στο Las Vegas (Nevada) των ΗΠΑ
     • 26 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στη Sevilla της Ισπανίας
     • 21 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου κοινό σεμινάριο με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας
     • 3 Ιουνίου σεμινάριο στο Dublin Institute of  Technology της Ιρλανδίας
     • 23 Μαΐου ΠΑ.ΜΑΚ. ρεσιτάλ με τον Κωνσταντίνο Ράπτη με έργα για μπαγιάν και κιθάρα
     • 26 Μαρτίου Hallein της Αυστρίας ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia με έργα για σόλο και δύο κιθάρες.
     • 25 Μαρτίου Passau της Γερμανίας ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia με έργα για σόλο και δύο κιθάρες.
     • 2 Φεβρουαρίου ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

     2010

     • 3 Απριλίου, Monterrey Μεξικό, σολίστ στο Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Ορχήστρα ESMDM και τον μαέστρο Claudio Tarris
     • 10 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στο Φεστιβάλ κιθάρας του Sernancelhe στην Πορτογαλία.
     • 22 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου κοινό σεμινάριο με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας.
     • 17-18 Αυγούστου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ηχογράφηση του κουιντέτου του Nikita Koshkin με τους Σίμο Παπάνα (βιολί), Δημήτρη Χανδράκη (βιολί), Χαρά Σειρά (βιόλα) και ʼγγελο Λιακάκη (βιολοντσέλο), καθώς και του κομματιού L'Istesso Tempo για βιολοντσέλο και κιθάρα παραγγελία της Έλενας Παπανδρέου και αφιερωμένο σε αυτήν. Οι ηχογραφήσεις αυτές θα είναι μέρος του επόμενου CD της Έλενας Παπανδρέου με έργα Nikita Koshkin που θα κυκλοφορήσει από τη Σουηδική εταιρία BIS.
     • 10 Ιουλίου ρεσιτάλ στη Volterra της Ιταλίας
     • 16 Ιουνίου ρεσιτάλ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κιθάρας του Tallinn της Εσθονίας
     • 17 Απριλίου συναυλία στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγο με τον Oscar Ghiglia την Anne Waller και τον Mark Maxwell με έργα για σόλο, ντούο και κουαρτέτο από κιθάρες. Επίσης στις 19 Απριλίου η ίδια συναυλία επαναλήφθηκε ζωντανά σε ραδιοφωνικό σταθμό του Σικάγο.
     • 9, 10, 11 Φεβρουαρίου Συμμετοχή στην Όπερα των Θαυμάτων του Γιώργου Κουρουπού

     2009

     • 16 Ιουνίου, ΗΠΑ ρεσιτάλ στα πλαίσια του Guitar Foundation of America, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κιθάρας διεθνώς
     • 20 Μαρτίου, Σικάγο ΗΠΑ, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia
     • 23 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου κοινό σεμινάριο με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας.
     • Αύγουστος, Σιγκαπούρη, Ηχογράφηση με τον μαέστρο Lan Shui και την ορχήστρα της Σιγκαπούρης, του Megaron Concerto του Nikita Koshkin αφιερωμένο στην Έλενα Παπανδρέου. Μαζί με τα έργα της ηχογράφησης του Αυγούστου 2010 θα περιληφθεί στο επόμενο CD της Έλενας Παπανδρέου που θα κυκλοφορήσει με την Σουηδική εταιρία BIS
     • 16 Ιουνίου, ΗΠΑ ρεσιτάλ στα πλαίσια του Guitar Foundation of America, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κιθάρας διεθνώς
     • 3 Απριλίου, Monterrey Μεξικό, Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Ορχήστρα ESMDM και τον μαέστρο Claudio Tarris
     • 20 Μαρτίου, Σικάγο ΗΠΑ, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia

     2008

     • 22 Νοεμβρίου, ρεσιτάλ και συμμετοχή στην επιτροπή του διαγωνισμού στην Winterthur της Ελβετίας
     • 8-10 Οκτωβρίου σεμινάριο και συμμετοχή στην επιτροπή του διαγωνισμού στο φεστιβάλ κιθάρας στο Tychy της Πολωνίας
     • 6 Νοεμβρίου 2008, ρεσιτάλ στην Bogota της Κολομβίας
     • 27 Ιουνίου 2008, ρεσιτάλ και σεμινάριο στη Νέα Υόρκη (Mannes School of Music)
     • 1 Φεβρουαρίου, Αθήνα Θέατρο Ολύμπια, κοντσέρτο για μπαντονεόν και κιθάρα του Astor Piazzolla με τον Χρήστο Ζερμπίνο ακορντεόν, την Ορχήστρα Δωματίου της Λυρικής Σκηνής και μαέστρο τον Χάρη Χατζηγεωργίου
     • 19 Μαρτίου 2008, ρεσιτάλ στο Zacatecas του Μεξικού

     2007

     • 17 Μαΐου, Muenster Γερμανία, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia
     • 27 Απριλίου, Monterrey, Μεξικό, ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia
     • 22 Απριλίου, Αθήνα Μουσείο Μπενάκη, Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Ορχήστρα των Χρωμάτων και μαέστρο τον Μίλτο Λογιάδη
     • 12-13 Απριλίου ρεσιτάλ με τον Oscar Ghiglia και σεμινάρια στο Σικάγο

     2006

     • 6 Ιουλίου ρεσιτάλ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας
     • 18-19 Μαΐου  Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βουκουρεστίου και τον μαέστρο Cristian Mandeal
     • 5 Μαΐου ρεσιτάλ στην Οδησσό της Ουκρανίας
     • 3 Απριλίου, Κωνσταντινούπολη, Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Ορχήστρα Δωματίου της Κωνσταντινούπολης και τον μαέστρο Hakan Sensoy.
     • 27 Μαρτίου Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του Megaron Concerto του Nikita Koshkin με την Καμεράτα και τον μαέστρο Αλέξανδρο Μυράτ

     2005

     • 19 Νοεμβρίου σεμινάριο στην Cite des Arts στο Παρίσι
     • 18 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στην Salle Cortot της Ecole Normale στο Παρίσι
     • 14 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στο ΠΑ.ΜΑΚ.
     • 24 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στο San Luis Obispo της Καλιφόρνια, ΗΠΑ
     • 14 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ με τον τσελίστα Leonid Gorokhon στο Schnackenburg της Γερμανίας
     • 13 Αυγούστου ρεσιτάλ στο Αργοστόλι
     • 6 Αυγούστου ρεσιτάλ στο Vilnius της Λιθουανίας
     • 28 Μαΐου ρεσιτάλ στο Stetson, ΗΠΑ
     • 26 Ιανουαρίου ρεσιτάλ με τον βιολοντσελίστα Leonid Gorokhov στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

     2004

     • 14 Νοεμβρίου ρεσιτάλ στην Gliwice της Πολωνίας
     • 18 Ιουλίου ρεσιτάλ στο Sao Paolo της Βραζιλίας
     • 3 Ιουνίου συμμετοχή σε συναυλία με έργα μουσικής δωματίου στο Muenster της Γερμανίας
     • 30 Απριλίου ρεσιτάλ στην Κωνσταντινούπολη
     • 19 Απριλίου ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
     • 11 Ιανουαρίου ρεσιτάλ στην Κωνσταντινούπολη

     2003

     • 14 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στη Mantova της Ιταλίας με έργα για σόλο και δύο κιθάρες με τον Oscar Ghiglia
     • 31 Αυγούστου ρεσιτάλ στο Gargnano της Ιταλίας με έργα για σόλο και δύο κιθάρες με τον Oscar Ghiglia
     • Αύγουστος ρεσιτάλ στη Σαντορίνη
     • 6 Αυγούστου ρεσιτάλ στο Weikersheim της Γερμανίας με έργα για σόλο και δύο κιθάρες με τον Oscar Ghiglia
     • 15 Μαρτίου ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη, θέατρο ʼνετον

     2002

     • 19 Δεκεμβρίου ρεσιτάλ στην Πάτρα με έργα για σόλο και δύο κιθάρες με τον Oscar Ghiglia
     • 8 Δεκεμβρίου ρεσιτάλ στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας
     • 20 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Σικάγο των ΗΠΑ
     • 17 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Μαϊάμι των ΗΠΑ
     • 25 Αυγούστου συμμετοχή σε συναυλία στη Sitsuoka της Ιαπωνίας
     • 25 Ιουλίου ρεσιτάλ στο Dundee της Σκωτίας
     • 13 Ιουλίου ρεσιτάλ στη Mottola της Ιταλίας
     • 26 Απριλίου ρεσιτάλ στην Cervia της Ιταλίας
     • 7 Απριλίου ρεσιτάλ στο Carnegie Hall
     • 30 Μαρτίου ρεσιτάλ στο Denver των ΗΠΑ
     • 26 Μαρτίου ρεσιτάλ στο Niagara Falls των ΗΠΑ
     • 23 Μαρτίου ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά
     • 17 Μαρτίου ρεσιτάλ στην Ieper του Βελγίου

     2001

     • 16 Δεκεμβρίου Πάτρα Concertomaggio κοντσέρτο για δύο κιθάρες και ορχήστρα του Roland Dyens με τον Roland Dyens, κιθάρα, το Μίλτο Λογιάδη μαέστρο και την Ορχήστρα των Πατρών
     • 8 Ιουλίου Mottola της Ιταλίας συμμετοχή σε ρεσιτάλ κιθάρας του Oscar Ghiglia
     • 14 Ιουνίου Concertomaggio κοντσέρτο για δύο κιθάρες και ορχήστρα του Roland Dyens με τον Roland Dyens, κιθάρα, το Μίλτο Λογιάδη μαέστρο και την Ορχήστρα των Χρωμάτων στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
     • 22 Απριλίου ρεσιτάλ στο Παλέρμο της Ιταλίας

     2000

     • 17 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Puerto Rico
     • 14 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Kansas City των ΗΠΑ
     • 12 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Fort Worth των ΗΠΑ
     • 7 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Houston των ΗΠΑ
     • 5 Οκτωβρίου ρεσιτάλ στο Illinois State University των ΗΠΑ
     • 30 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στο Springfield Illinois των ΗΠΑ
     • 19 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα
     • 14 Σεπτεμβρίου ρεσιτάλ στο Gargnano της Ιταλίας
     • 4 Αυγούστου ρεσιτάλ στο Caracas της Βενεζουέλας
     • 14 Ιουλίου ρεσιτάλ στο Mikulov της Τσεχίας
     • 1 Ιουνίου Θεσσαλονίκη Concerto Metis του Roland Dyens για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον μαέστρο Cristian Mandeal
     • 14 Μαϊου Concerto Metis του Roland Dyens για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων με την Καμεράτα και τον μαέστρο Μίλτο Λογιάδη στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
     • 11 Μαρτίου ρεσιτάλ στο Hartford των ΗΠΑ
     • Σεμινάρια / Masterclasses (59 εγγραφές)

      2021

      • Online master-class για την Karol Szymanowski Academy of Music στην Katowice της Πολωνίας (στα πλαίσια του Erasmus+).
      • Online master-class για το Εθνικό Ωδείο της Αγίας Παρασκευής

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Online master-class για την Classical Music Academy of Dhaka του Μπαγκλαντές.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2019

      • 27 Οκτωβρίου, master-class στη Narbonne της Γαλλίας
      • 24 Οκτωβρίου, master-class στη Valence της Γαλλίας (Φεστιβάλ Drôme de Guitare)
      • 15-21 Σεπτεμβρίου, master-class στο Αϊβαλί της Τουρκίας
      • 25 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου, κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας
      • 4-5 Ιουλίου, master-class στη Jedlina Zdrój της Πολωνίας
      • 7-9 Ιουνίου, master-class στο Trapani της Ιταλίας
      • 20-21 Απριλίου, master-class στο Ωδείο Ωρίων στην Αθήνα
      • 4-5 Φεβρουαρίου, master-class στο Rovigo της Ιταλίας στα πλαίσια του Erasmus+
      • 6-8 Φεβρουαρίου, master-class στην Parma της Ιταλίας στα πλαίσια του Erasmus+

      2018

      • 29 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου master-class στο University of Music Franz Liszt Weimar της Γερμανίας (στα πλαίσια του Erasmus+).
      • 1 Απριλίου, master-class στα πλαίσια του 27ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας
      • 27 Απριλίου, master-class στο Monterrey του Μεξικού.
      • 20 Ιουνίου, ΗΠΑ, Luisville, master-class (technique workshop), στα πλαίσια του Φεστιβάλ Guitar Foundation of America
      • 13-16 Αυγούστου, Taipei, master-class στα πλαίσια του IV Taiwan International Guitar Festival and Competition.
      • 23 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας
      • 9-15 Σεπτεμβρίου, master-class στο Αϊβαλί της Τουρκίας.

      2017

      • 7-8 Μαρτίου master-class στο Erasmus Hogeschool Brussel, Koninklijk Conservatorium των Βρυξελλών του Βελγίου (στα πλαίσια του Erasmus+)
      • 9-10 Μαρτίου master-class στο LUCA School of Arts, Campus Lemmens στο Leuven του Βελγίου (στα πλαίσια του Erasmus+).
      • 19 Μαρτίου master-class στη Μουσική Σχολή Ωρίων στην Αθήνα
      • 28 Ιουλίου, master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας στην Shenyang της Κίνας
      • 2 Αυγούστου, master-class στην Kunshan της Κίνας
      • 3 Αυγούστου, master-class στην Dengfeng της Κίνας.
      • 25 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας.

      2016

      • 6-8 Φεβρουαρίου master-class στο Ωδείο των Χρωμάτων (Ηράκλειο Κρήτης)
      • 8-15 Νοεμβρίου master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας του San Remo της Ιταλίας
      • 13-14 Φεβρουαρίου master-class στο Ωδείο των Χρωμάτων (Ηράκλειο Κρήτης)
      • 16-20 Μαρτίου master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης
      • 2, 3 Απριλίου master-class στο Εθνικό Ωδείο Υμηττού
      • 4-6 Μαΐου master-class στο Conservatorio di Santa Cecilia στη Ρώμη της Ιταλίας (στα πλαίσια του Erasmus+)
      • 26-31 Ιουλίου, master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας στην Shenyang της Κίνας
      • 2 Αυγούστου master-class στην Shijianzhuang της Κίνας
      • 8 Αυγούστου master-class στην Tianjin της Κίνας
      • 26 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2015

      • 27 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης
      • 10-16 Αυγούστου, master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας της Seoul της Νότιας Κορέας
      • 28 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2014

      • 13-16 Μαρτίου master-class στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας
      • 3-4 Μαΐου master-class στη Φλώρινα
      • 25-26 Ιουνίου master-class στο Royal Northern College of Music του Manchester της Αγγλίας
      • 16-22 Ιουλίου master-class στο Αϊβαλί της Τουρκίας
      • 24 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας
      • 28 Σεπτεμβρίου, master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας στο Monterrey του Μεξικού
      • 29-30 Νοεμβρίου master-class στο Ελληνικό Ωδείο (παράρτημα Χαλανδρίου)

      2013

      • 20-23 Ιουνίου master-class στο Φεστιβάλ Κιθάρας Guitarfest στη Βοστώνη των ΗΠΑ
      • 15-22 Ιουλίου master-class στο Αϊβαλί της Τουρκίας
      • 24 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2012

      • 30 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου master-class στο Turku της Φινλανδίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus
      • 18 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2011

      • 3 Ιουνίου master-class στο Dublin Institute of Technology της Ιρλανδίας
      • 21 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2010

      • 22 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2009

      • 23 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου κοινό master-class με τον Oscar Ghiglia στο Gargnano της Ιταλίας

      2008

      • 8-10 Οκτωβρίου master-class στο φεστιβάλ κιθάρας στο Tychy της Πολωνίας
      • 28 Ιουνίου 2008, master-class στη Νέα Υόρκη (Mannes School of Music)

      2007

      • 12-13 Απριλίου master-class στο Σικάγο

      2005

      • 19 Νοεμβρίου master-class στην Cite des Arts στο Παρίσι
      • Δισκογραφία (21 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2012

       • Elena Papandreou plays Nikita Koshkin volume II (σόλο κιθάρα CD, BIS-CD-1846)

       2008

       • Say it with a guitar, music by Evangelos Boudounis (guitar collection, CD, IRIS)

       2005

       • Master Class half a century of Greek Guitarists (guitar collection, CD, EROS MUSIC)
       • Elena Papandreou plays Roland Dyens (solo guitar, CD, BIS RECORDS)

       2003

       • Nikita Koshkin works for guitar (BIS 2003)

       2001

       • Leo Brouwer Complete Works, volume 2. (NAXOS 2001)

       2000

       • XIV Guitar Festival Mikulov (guitar collection CD, STUDIO PRINCIPIUM)

       1999

       • Leo Brouwer guitar music vol. 2 (solo guitar, CD NAXOS)

       1998

       • Nena Venetsanou sings Manos Hadjidakis (participation in the CD, SIRIOS)
       • "Elena Papandreou, guitar recital" Laureate Series. works by I. Strawinsky, R. Dyens, N. Koshkin, M. Theodorakis, N. Mamangakis, E. Boudounis (solo guitar CD, NAXOS)
       • "Elena Papandreou" Laureate Series. έργα I. Strawinsky, R. Dyens, N. Koshkin, M. Theodorakis, N. Mamangakis, E. Boudounis (NAXOS 1998)

       1995

       • David Lynch, Lit'l Song (participation in the CD, FM records)

       1993

       • Die Zweite Heimat (participation in the CD, BMG)
       • Heimat, ein Deutsche Chronik von Edgar Reitz (participation in the CD, BELLA MUSICA)
       • Elena Papandreou plays Nikita Koshkin (solo guitar CD, BIS RECORDS)

       1992

       • "Elena Papandreou LIVE" recording of a live concert with works by M.M. Ponce, A. Barrios, A. Lauro (solo guitar CD/LP Akti - Sony Music Greece)

       1990

       • Nikos Mamangakis, Earini Simfonia (participation in the LP, LYRA)
       • works by J.S. Bach, I. Strawinsky, L. Brouwer, T. Albinoni, E. Boudounis (solo guitar CD/LP SIRIOS)

       1986

       • Elena Papandreou plays the New Excursion by Nikos Mamangakis (solo guitar LP, LYRA)

       1984

       • Nikos Mamangakis, 22 pieces (solo guitar LP, LYRA)

       1983

       • Nikos Mamangakis, Love Music (solo guitar LP, LYRA)
       • Άλλα (27 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2019

        • 23-24 Αυγούστου, μέλος της επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνισμού Incontri Chitarristici di Gargnano στην Ιταλία

        2018

        • 2 Απριλίου, συμμετοχή στην επιτροπή του Διαγωνισμού του 27ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας
        • 21-23 Ιουνίου, ΗΠΑ, Luisville, συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού του Guitar Foundation of America, του σημαντικότερου φεστιβάλ κιθάρας διεθνώς
        • 24-25 Αυγούστου συμμετοχή στη επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2017

        • 22-24 Ιουνίου, ΗΠΑ, Fullerton, California, συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού του Guitar Foundation of America, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κιθάρας διεθνώς
        • 25-26 Αυγούστου συμμετοχή στη επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας.

        2016

        • 16-20 Μαρτίου συμμετοχή στην επιτροπή του Πανελλήνιου καθώς και του Διεθνούς Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης
        • 26-31 Ιουλίου, συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας στην Shenyang της Κίνας
        • 26-27 Αυγούστου συμμετοχή στη επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2015

        • 27 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης
        • 10-16 Αυγούστου, συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας της Seoul της Νότιας Κορέας
        • 28-29 Αυγούστου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας
        • 8-15 Νοεμβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας του San Remo της Ιταλίας

        2014

        • 4-6 Σεπτεμβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2013

        • 20-23 Ιουνίου συμμετοχή στην επιτροπή του Φεστιβάλ Κιθάρας Guitarfest στη Βοστώνη των ΗΠΑ
        • 5-7 Σεπτεμβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2012

        • 30 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2011

        • 1-3 Σεπτεμβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας στο Gargnano της Ιταλίας

        2008

        • 22 Νοεμβρίου, συμμετοχή στην επιτροπή του διαγωνισμού στην Winterthur της Ελβετίας
        • 8-10 Οκτωβρίου συμμετοχή στην επιτροπή του διαγωνισμού στο φεστιβάλ κιθάρας στο Tychy της Πολωνίας

        1995

        • Δεύτερο Βραβείο Διεθνής Διαγωνισμός Guitar Foundation of America, ΗΠΑ
        • Βραβείο NAXOS, Διεθνής Διαγωνισμός Guitar Foundation of America, ΗΠΑ

        1992

        • Ακαδημία Αθηνών, Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου

        1985

        • Πρώτο Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός Κιθάρας, Gargnano, Ιταλία
        • Πρώτο Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός Κιθάρας, Alessandria, Ιταλία
        • Υποτροφία από το Βρετανικό Συμβούλιο για μεταπτυχιακές σπουδές ενός έτους στο Royal Northern College of Music του Manchester της Αγγλίας.

        1984

        • Πρώτο Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός Maria Callas, Αθήνα
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font