Κωνσταντινίδου Υπατία
 • 2310 891.687
 • patkon uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 422
 • 2310 891.298

  Κωνσταντινίδου Υπατία

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Γραμματεία (Γραφείο Πρυτανείας)