Πατραγκού Παναγιώτα
 • 2310 891.846
 • patragku uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ ημ.,

  Πατραγκού Παναγιώτα

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  Βιβλιοθηκονόμος